Om MSD

Vår vision är att rädda och förbättra liv

Vår vision är att göra skillnad för människor världen över genom våra innovativa läkemedel, vacciner och djurläkemedel. I Sverige är vi verksamma inom många terapiområden, främst inom onkologi och vacciner.

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar ligger till grund för vårt uppdrag att förbättra människors liv. Vi sätter stort värde på etik och vetenskap samtidigt som vi vill vara innovativa. Vi strävar efter att våra mediciner och vacciner ska vara tillgängliga för alla som behöver dem. Vår utveckling bygger på lagspel mellan våra anställda och ömsesidig respekt, inkludering, uppmuntran och samarbete. Våra tydliga och starka värderingar är stommen i allt vi gör och förenar våra medarbetare världen över.

VÅRT ANSVAR

För MSD är det självklart att bidra till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Vi engagerar oss i olika projekt både lokalt och globalt för att bidra till en bättre värld.

LÄS MER

VÅRT ANSVAR

För MSD är det självklart att bidra till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Vi engagerar oss i olika projekt både lokalt och globalt för att bidra till en bättre värld.

LÄS MER

VÅRT AVTRYCK

HÄLSA

293 M

människor har nåtts genom våra program och partnerskap

ETIK & TRANSPARENS

99 %

av alla anställda har utbildats i vår uppförandekod

JÄMSTÄLLDHET

34 %

av våra anställda på ledande befattningar är kvinnor

Läs mer om vårt globala ansvar här

LÄS MER