Hero image

Forskning och utveckling 

 Vi söker lösningar på några av världens svåraste hälsoutmaningar.

Vi följer vetenskapen

Vi strävar efter att rädda och förbättra liv i generationer. Vår strategi är enkel: Vi följer vetenskapen. Vägen till upptäckt är ofta oklar, men vi ger aldrig upp jakten på bot och lindring mot några av världens allvarligaste sjukdomar. 

Stark forskningstradition i Sverige

I Sverige har vi de förutsättningar som krävs för att vara en världsledande forskningsnation. Vi har högkvalitativ forskning, ett av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem och en välutbildad befolkning som snabbt tar till sig ny teknik. Vi är dessutom unika med våra register som utgör en gedigen forskningsbas. Det sammantaget gör Sverige till ett attraktivt internationell forskningsland för den globala industrin och på så sätt kan vi attrahera nya investeringar. 

Vårt kliniska engagemang

Vi är ett av de globala läkemedelsföretag som investerar allra mest i forskning i Sverige. Vårt kliniska engagemang i Sverige (antalet studier, prövningar och patienter som deltar i forskningen) är fyra gånger större än vår kommersiella omsättning. 

Vår forskning i siffror

101

patienter involverade i kliniska studier i Sverige 2020

48

kliniska prövningar i Sverige 2020

13,6

miljarder USD investerade i forskning & utveckling globalt under 2020. 

Här börjar innovation

Våra forskare använder den senaste forskningstekniken och flyttar hela tiden gränsen för hur vi upptäcker och utvecklar läkemedel och vacciner 

Läs våra stories
Innovation

Att påverka folkhälsan är oerhört motiverande

Ishrat Habib, chef för det svenska uppstartsteamet för kliniska prövningar på MSD, är väl förtrogen med vikten av forskning och kliniska prövningar för att stärka folkhälsan. Näst efter tillgången på rent vatten är vacciner det som har haft störst betydelse för folkhälsan i världen. För Ishrat är det oerhört motiverande att arbeta inom detta område, […]

Läs mera

Next: Att påverka folkhälsan är oerhört motiverande

Medarbetare

Uniformen åkte på efter 29 år

Katrin varvar sitt jobb på MSD med volontärarbete som vaccinatör. En vecka i april, maj och i juni hjälper hon till att ordinera samt vaccinera människor mot Covid-19 på Karolinska Sjukhuset i Solna.  Hon är en av MSD Sveriges medarbetare som tagit chansen att ta del av de ökade volontärmöjligheterna som MSD erbjuder, och på […]

Läs mer

Next: Uniformen åkte på efter 29 år

Ansvar

Att påverka för en grönare framtid blev självklart

Sedan fem år tillbaka har Ulrika Nybergs vardag ägnats åt påverkansarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige på MSD. När chansen kom att också engagera sig i påverkan för hållbar läkemedelsutveckling var valet självklart.   Allt påverkansarbete bygger på engagemang, envishet och förståelse för de strukturer man vill påverka.   Det har gått sex år sedan Parisavtalet […]

Read more

Next: Att påverka för en grönare framtid blev självklart

Innovation

Att påverka folkhälsan är oerhört motiverande

Ishrat Habib, chef för det svenska uppstartsteamet för kliniska prövningar på MSD, är väl förtrogen med vikten av forskning och kliniska prövningar för att stärka folkhälsan. Näst efter tillgången på rent vatten är vacciner det som har haft störst betydelse för folkhälsan i världen. För Ishrat är det oerhört motiverande att arbeta inom detta område, […]

Läs mera

Next: Att påverka folkhälsan är oerhört motiverande

Medarbetare

Uniformen åkte på efter 29 år

Katrin varvar sitt jobb på MSD med volontärarbete som vaccinatör. En vecka i april, maj och i juni hjälper hon till att ordinera samt vaccinera människor mot Covid-19 på Karolinska Sjukhuset i Solna.  Hon är en av MSD Sveriges medarbetare som tagit chansen att ta del av de ökade volontärmöjligheterna som MSD erbjuder, och på […]

Läs mer

Next: Uniformen åkte på efter 29 år

Ansvar

Att påverka för en grönare framtid blev självklart

Sedan fem år tillbaka har Ulrika Nybergs vardag ägnats åt påverkansarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige på MSD. När chansen kom att också engagera sig i påverkan för hållbar läkemedelsutveckling var valet självklart.   Allt påverkansarbete bygger på engagemang, envishet och förståelse för de strukturer man vill påverka.   Det har gått sex år sedan Parisavtalet […]

Read more

Next: Att påverka för en grönare framtid blev självklart

Previous
Next