Hero Image
Forskning

Infektionssjukdomar

Vi bekämpar infektionssjukdomar i hopp om att skapa en bättre värld.

Infektionssjukdomar är ett av de största hoten mot folkhälsan. I mer än ett sekel har MSD utvecklat läkemedel inom området och bidragit till stora vetenskapliga framsteg. Från att utveckla av ett av de första antibiotika preparaten till banbrytande forskning inom läkemedel för hiv. Vårt fokus har alltid varit att förebygga och behandla sjukdomar som hotar människor och samhällen runt om i världen.

Men vårt arbete är långt ifrån klart. Varje år dör miljontals människor av infektionssjukdomar och vi fortsätter vårt arbete med att ta fram nya läkemedel för att lindra mänskligt lidande.

Vårt arbete inom infektion

35

år har vi forskat på att ta fram läkemedel mot hiv. Vår kamp mot viruset startade när de första hiv-fallen konstaterades.

1942

började vi tillverka penicillin.

40+

IIR för antimikrobiella förvaltningsprogram har finansierats över hela världen

Hiv

Forskningen fortsätter för att ta fram nya behandlingar mot hiv 

Vi minns när hiv var en av samhällets mest skrämmande utmaningar och miljontals människor förlorade sina liv i den förödande AIDS-epidemin. Våra forskare började direkt forska på viruset vilket ledde fram till banbrytande behandlingar av hiv. Kampen mot hiv och aids fortsätter eftersom det fortfarande finns medicinska behov. Att utrota viruset är vårt slutmål.

Hepatit C

Mer än 30 års forskning för att bota Hepatit C

Hepatit C(HCV) är en virussjukdom som drabbar levern. Den smittar via blod, vanligast är via injektion av droger men det finns också andra smittvägar. Ungefär 25 000 personer lever idag med hepatit C bara i Sverige.

Antibiotika

Utvecklingen av nya antibiotika och vacciner fortsätter

Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning. MSD fortsätter därför envist att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner. År 2018 rapporterades drygt 15 000 fall av resistenta bakterier till en beräknad kostnad av cirka 250 MSEK. Folkhälsomyndighetens prognos är drygt 70 000 fall år 2050, till en kostnad av cirka 780 MSEK*.

Ebola

Globalt partnerskap mot ett dödligt virus

Sedan uppkomsten av Ebola-viruset 1976 har periodiska utbrott varit en global hälsoutmaning. Vi är stolta över att vara en del av det globala partnerskapet som förenar länder, näringsliv, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och vanliga människor för att med förenade krafter bekämpa denna dödliga sjukdom.

COVID 19

Globalt partnerskap mot ett dödligt virus

COVID 19 pandemin orsakad av coronavirus är den största globala hälsoutmaningen i modern tid. Med lång erfarenhet från forskning inom smittsamma sjukdomar tar vi vårt ansvar att hjälpa till i kampen att besegra coronaviruset. Vi stöttar även genom att hjälpa andra läkemedelsföretag att producera COVID 19 vaccin.

Samarbeten som kan göra skillnad

Vi arbetar för att stötta patienter på olika sätt. För att minska ojämlikheter inom hiv-vården har vi bland annat grundat stiftelsen ”HIV Care Connect”. Initiativet syftar till att minska skillnaderna i tillgången till hiv-vård och hjälpa till att förbättra hälsan för människor som lever med hiv i sydöstra USA.

Under pandemin genomför vi även en enkätundersökning i samarbete med Noaks Ark och Posithiva gruppen. Syftet är att få kunskap om hur personer med hiv har upplevt sin situation i allmänhet och sin hiv-vård i synnerhet under året som präglats av COVID-19. Vår ambition att förändra vardagen till det bättre för patienterna är ett viktigt fokus för oss.

*Informationsmaterial om antibiotika och resistens. Informationsmaterial om antibiotika och resistens — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 2021-05-02