AKTUELLT PÅ MSD

Hälsa möter IT

Big data om eller för patienten? 
Tillsammans med Swedish ICT bjuder MSD in till Brown bag lunch för att sätta patienten i fokus och hitta lösningar på framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården.  

Magnus Boman, Sics – Det senaste och hetaste inom Big Data
Magnus Edner, KI - Reflektioner från en patient
Workshop: Big Data i skärningspunkten mellan IT och hälsa

Tid: 10 juni kl 11:30-13:00
Plats: Gävlegatan 22

Vi bjuder på lunchen, tillsammans tar vi fram konkreta idéer.

Välkommna!


Innovation Sverige

MSD lanserar en videoblog om innovation, kreativitet och mångfald. Syftet med bloggen är att inspirera till diskussion om innovationsfrågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life Science sektorn.  

Kontaktpersoner
Information: Ulf Janzon 
Information om bloggen: Mats Ögren Wanger som är redaktör för Innovation Sverige.

Till bloggen på www.innovationsverige.se


Nu finns vi i nya lokaler på Gävlegatan 22 i Stockholm

Vårt nya kontor ligger i Hagastaden i Stockholm och är en del av ett medicinskt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. 

Läs mer om flytten


MSD Sverige stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania

mödradödlighet i Tanzania

MSD Sverige stödjer sedan december 2012 World Lung Foundations Maternal Health Project i Tanzania. Sjukvårdsresurserna i Tanzania är koncentrerade till några få större städer och avstånden enorma. Det innebär att många kvinnor som drabbas av graviditets- och förlossningskomplikationer aldrig hinner komma till ett sjukhus. De dör på vägen.

Läs mer på:
om-oss/samhallsansvar/modradodlighet/
www.msdformothers.com.

SJUKVÅRDSPERSONAL

Webbföreläsningar


SERVICE FRÅN MSD

Univadis är en läkarewebbsida från MSD. Tjänsten är kostnadsfri och du kan bl a ta del av interaktiva fortbildningskurser från BMJ.

PATIENTER OCH HÄLSA

Diabetesinfo.se – sajt om typ 2-diabetes

Inspiration och info om hur du får kontroll över blodsockret och kan leva ett bra liv med diabetes.

Läs mer på diabetesinfo.seCopyright MSD Sverige AB

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.