AKTUELLT PÅ MSD

 

Vårt kontor är nominerat i tävlingen - gå gärna in och rösta på oss!


MSD stödjer människor på flykt

Den pågående flyktingkrisen i Europa, Mellanöstern och Afrika fortsätter att påverka inte bara de människor som flyr sina hemländer, utan även de länder där de söker asyl eller reser igenom. Läs om hur MSD bidrar lokalt och globalt.

SJUKVÅRDSPERSONAL

Webbföreläsningar


SERVICE FRÅN MSD

Univadis är en läkarewebbsida från MSD. Tjänsten är kostnadsfri och du kan bl a ta del av interaktiva fortbildningskurser från BMJ.

PATIENTER OCH HÄLSA

Diabetesinfo.se – sajt om typ 2-diabetes

Inspiration och info om hur du får kontroll över blodsockret och kan leva ett bra liv med diabetes.

Läs mer på diabetesinfo.seCopyright MSD Sverige AB