.

grå linje

AKTUELLT PÅ MSD

MSD I ALMEDALEN 2014

Under årets Almedalsvecka är vi arrangör/medarrangörer till seminarier inom två områden: Det svenska innovationsklimatet samt styrningen av hälso- och sjukvården.

Aktiviteterna är helt fristående från varandra men har det gemensamt att de belyser viktiga frågor som kan bidra till förbättrad vård och bättre livsvillkor för många människor i Sverige.

Läs mer.

grå linje

Jacob Tellgren ny vd på MSD

-Jag är stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda ett av Sveriges största hälso- och sjukvårdsföretag, säger Jacob Tellgren.
Jacob Tellgren är civilekonom från Uppsala universitet och har arbetat på MSD i flera ledande positioner både nationellt och internationellt. De senaste åren har han varit chef för avdelningen för Market Access och Commercial operations.

grå linje

MSD Sverige stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania


MSD Sverige stödjer sedan december 2012 World Lung Foundations Maternal Health Project i Tanzania. Sjukvårdsresurserna i Tanzania är koncentrerade till några få större städer och avstånden enorma. Det innebär att många kvinnor som drabbas av graviditets- och förlossningskomplikationer aldrig hinner komma till ett sjukhus. De dör på vägen.

Läs mer på:
om-oss/samhallsansvar/modradodlighet/
www.msdformothers.com.


SJUKVÅRDSPERSONAL

Webbföreläsningar

grön linje

SERVICE FRÅN MSD

univadis
Univadis är en läkarewebbsida från MSD. Tjänsten är kostnadsfri och du kan bl a ta del av interaktiva fortbildningskurser från BMJ.

grå linje

PATIENTER OCH ALLMÄNHET

Upplysningskampanj från Netdoktor

grå linje

Ny sajt om typ 2-diabetes


Inspiration och info om hur du får kontroll över blodsockret och kan leva ett bra liv med diabetes.
Läs mer på diabetesinfo.se