Hero Image

Vår kultur och våra värderingar

Vi delar en vision och ett uppdragatt rädda och förbättra liv.

Kultur och värderingar - Mångfald och inkludering - MSD Sverige

Mångfald och inkludering

Vi anser att mångfald och inkludering är grundläggande för vår framgång och kärna för framtida innovation. Vi odlar en kultur där inkludering och tillhörighet är grundpelare, där alla anställda känner sig välkomna och uppskattade och där vi betraktar varje individ som en värdefull resurs i vårt större uppdrag att rädda och förbättra liv.

Vi tror att mångfald driver innovation; vi främjar en mångsidig och könsbalanserad arbetskraft som är viktig för att prestera och för att locka de bästa medarbetarna.

Vi odlar bestående kompetens genom att bygga en mångsidig och inkluderande global arbetskraft, som trivs, såväl professionellt som privat.

Kultur och värderingar - Medarbetare ska må bra - MSD Sverige

Medarbetare ska må bra

Vi bygger en kultur där medarbetare  och deras familjer ska kunna leva hälsosamma, lyckliga och berikade liv. 

Vår prisbelönta kultur för hälsa och välbefinnande bygger på metoder, program och policyer som stöder hälsofrämjande, trygghet och förebyggande hälsa. 

Vårt medarbetarprogram, LIVE IT, är tillgängligt för anställda runt om i världen. LIVE IT består av fyra nyckelområden: rörelse, näring, förebyggande och emotionell mental och ekonomisk hälsa.

Att ge tillbaka är viktigt på MSD. Därför har anställda i Sverige och över hela världen möjlighet att ta upp till 40 timmar av betald ledighet varje år för volontäraktiviteter som stöder kvalificerade ideella organisationer. 

Tillsammans främjar dessa erbjudanden en hälsokultur som är tänkt att hjälpa anställda att prestera som bäst, både personligen och professionellt.