Hero image
Om oss

Vårt engagemang

Våra samarbeten - MSD Sverige

Våra samarbeten

Vi tror på samarbete och transparens. Det är vår uppgift att påverka samhället så att vi kan hjälpa så många människor som möjligt.

Vi arbetar transparent och ansvarfullt - MSD Sverige

Vi arbetar för att uppnå våra affärsmål på ett transparent och ansvarfullt sätt

Vi stöder policyer som främjar patienternas intressen, förbättrar folkhälsan och främjar tillgången till läkemedel och innovationer.

Berättelserna bakom ståndpunkterna

Vi påverkar världen. Läs hur.

Läs våra stories

Räddar och förbättrar liv över hela världen

– Vi använder kraften i ledande vetenskap för att rädda och förbättra liv runt om i världen, berättar Olivier Fouret. ➜ Läs mer här

Read more

Next: Räddar och förbättrar liv över hela världen

Pride 2022: Hear from Elias Hemmilä, D&I Ambassador

Elias Hemmilä grew up in Sweden to immigrant parents from Ethiopia and Finland. He has a passion for diversity, equity, and inclusion and is one of the communications ambassadors for the Nordic-Baltic Diversity &Inclusion Community. Belonging to a minority myself, growing up in Sweden to immigrant parents I’ve hadto face more challenges than the average […]

Read more

Next: Pride 2022: Hear from Elias Hemmilä, D&I Ambassador

Från prövning till behandling – vad är kliniska prövningar?

Från prövning till behandling – kliniska prövningar hjälper till att hitta nya behandlingar som kan förbättra och rädda liv. Fredagen den 20:e maj är Clinical Trials Day. Kliniska prövningar spelar en helt central roll för att hitta nya behandlingar som förbättrar människors hälsa och räddar liv. Just nu har vi på MSD 47 aktiva studier […]

Read more

Next: Från prövning till behandling – vad är kliniska prövningar?

Räddar och förbättrar liv över hela världen

– Vi använder kraften i ledande vetenskap för att rädda och förbättra liv runt om i världen, berättar Olivier Fouret. ➜ Läs mer här

Read more

Next: Räddar och förbättrar liv över hela världen

Pride 2022: Hear from Elias Hemmilä, D&I Ambassador

Elias Hemmilä grew up in Sweden to immigrant parents from Ethiopia and Finland. He has a passion for diversity, equity, and inclusion and is one of the communications ambassadors for the Nordic-Baltic Diversity &Inclusion Community. Belonging to a minority myself, growing up in Sweden to immigrant parents I’ve hadto face more challenges than the average […]

Read more

Next: Pride 2022: Hear from Elias Hemmilä, D&I Ambassador

Från prövning till behandling – vad är kliniska prövningar?

Från prövning till behandling – kliniska prövningar hjälper till att hitta nya behandlingar som kan förbättra och rädda liv. Fredagen den 20:e maj är Clinical Trials Day. Kliniska prövningar spelar en helt central roll för att hitta nya behandlingar som förbättrar människors hälsa och räddar liv. Just nu har vi på MSD 47 aktiva studier […]

Read more

Next: Från prövning till behandling – vad är kliniska prövningar?

Previous
Next