Hero Image
Forskning

Vaccin – För livet, genom livet

Vaccin är en av folkhälsans genom tiderna största framgångssagorUtan vacciner hade vi; barn, ungdomar och vuxna, haft mindre motståndskraft mot allvarliga och dödliga sjukdomar. 

Vårt arbete inom vacciner

MSD distribuerade
~190 miljoner

vaccindoser över hela världen 2019 

Vår erfarenhet inom vaccin

Vi har upptäckt, utvecklat och levererat vaccin för att förebygga sjukdomar runt om i världen i över 100 år.  

Det är ingen hemlighet att det är komplicerat och tidskrävande att uppfinna och utveckla vaccin och att denna process inte ger några garantier.  

För att hålla jämna steg med den ständigt pågående utvecklingen av nya sjukdomar fortsätter vi att undersöka nya möjliga vaccin för att möta betydande behov. 

Samarbeten och framsteg inom vaccin

Det krävs ett aktivt samarbete mellan våra arbetslag och partnerskap med regeringar, vetenskaplig forskning och icke-statliga organisationer runt om i världen för att upprätthålla forskning och utveckling inom vaccinområdet.  

Vårt arbete inom forskning och tillverkning av vaccin styrs av vetenskap och drivs av mänskliga behov. 

Vaccin i Sverige

I Sverige ger det allmänna vaccinationsprogrammet viktig immunitet i barns liv. Men motståndskraft mot sjukdomar är viktigt genom hela livet. Vi tillhandahåller ett flertal vaccin anpassade för olika faser i livet.  

Att få rätt information om när i livet, och mot vilka sjukdomar man kan vaccineras är viktigt för både enskilda personer men också för folkhälsan. 

Vacciner - HPV Humant Papillomvirus - Forskning - MSD Sverige

HPV

HPV är Sveriges vanligaste sexuellt överförbara infektion. Det innebär att de flesta i Sverige någon gång i livet drabbas av en HPV-infektion men oftast vet man inte att man har blivit smittad. Ofta läker infektionen ut, men vissa HPV-infektioner leder till cellförändringar, förstadier till cancer och cancer. Hos kvinnor är den vanligaste formen livmoderhalscancer, men även andra typer av cancer kan utvecklas hos både kvinnor och män. HPV kan även ge kondylom, dvs könsvårtor. Vaccination mot HPV förebygger infektion. 

Vacciner - Lunginflammation Pneumokocker - Forskning - MSD Sverige

Pneumokocker

Lunginflammation orsakas oftast av bakterier eller virus. 
Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen hos äldre.  

Risken att drabbas av pneumokocker och av lunginflammation är stor och den ökar med ålder.  

Men det finns skydd – vaccin mot pneumokocker och lunginflammation orsakad av pneumokocker finns tillgängligt.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla i Sverige som är 65 år eller äldre vaccineras. 

Vacciner - Vattkoppor - Forskning - MSD Sverige

Vattkoppor

Varje år läggs ca. 200 barn in på sjukhus på grund av vattkoppor.  

Vattkoppor är en vanlig och mycket smittsam sjukdom som orsakas av virus och som de allra flesta drabbas av som barn. Det smittar mest ett par dagar innan utslagen uppkommer till cirka sex dagar efter.  

Vattkoppor leder oftast inte till några allvarliga följder utan brukar kunna läka ut av sig självt. Men komplikationer som infektion på grund av hudbakterier kan uppstå, liksom ovanliga komplikationer som lunginflammation, hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. 

Visste du att det går att vaccinera mot vattkoppor? 


Vacciner - Folkhälsa - Forskning - MSD Sverige

Vaccin är en av folkhälsans genom tiderna största framgångssagor

Idag finns det vaccin som hjälper till att skydda mot fler än 25 olika sjukdomar.

Vi uppskattar och stödjer insatserna som världsomspännande insititutioner och intressenter inom hälsa, däribland WHO, arbetar med för att öka kunskapen och medvetenheten om vikten av vaccin för att hjälpa till att förebygga smittsamma sjukdomar runt om I världen.

“Vaccination uppskattas avvärja över 2 miljoner dödsfall per år. Det är en av de mest kostnadseffektiva investeringarna i folkhälsa där man kan nå ut även till de mest sårbara i samhället och de mest isolerade folkgrupper.”

Vacciner - WHO - Forskning - MSD Sverige

World Health Organization, 2021

En utökad vaccinationsgrad har utrotat Smittkoppor och markant minskat förekomsten av flera andra sjukdomar. 

Smittkoppor: 

Smittkoppor förekom under minst 3000 år och var en av världens mest fruktade sjukdomar fram till dess att den förklarades utrotad 1979 efter framgångarna med ett globalt vaccinationsprogram.  

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra

Efter det att Covid-19 pandemin bröt ut, har vi sett en tidigare ej skådad nedgång och avbräck i vaccinationsprogram runt om i världen. Detta påverkar de år av arbetsinsatser som tidigare gjorts för att successivt utöka vaccinationstäckningsgraden och och hjälpa människor i olika faser i livet