Hero Image
Forskning

Onkologi 

Vi arbetar för en värld där cancer inte bara blir behandlad, utan botad.

MSD Onkologi utvecklar och levererar innovationer som förlänger och förbättrar livet för cancerpatienter.

Alla känner någon som har berörts av cancer. Tillsammans med vården, patienter, forskningen och beslutsfattare arbetar MSD för att förebygga och tidigt upptäcka cancer samt ge patienter tillgång till innovativa cancerbehandlingar, mer livskvalitet och mer tid. Vi arbetar för en värld där cancer inte bara blir behandlad, utan botad. ​

Sverige är prioriterat land i MSD:s globala forskningsstrategi tack vare den starka forskningsmiljön, välutvecklade kliniska infrastrukturen och samarbetet med sjukvården. Under de senaste 10 åren har MSD startat över 30 studier inom onkologi i Sverige1. Detta möjliggör tidigare upptäckt, förbättrad diagnostik och skräddarsydda behandlingar som förlänger och förbättrar livet för cancerpatienter.

Vårt arbete inom onkologi

400K+

patienter har blivit behandlade med ett av MSD:s tillgängliga cancerläkemedel under de senaste fem åren

1000+

kliniska studier som innefattar våra cancerläkemedel

30+

cancertyper som innefattas i studier med MSD läkemedel


Vår forskning inom cancer 

Vårt team av forskare och experter samlar en djup förståelse för genomik, biologi och immunförsvaret för att främja vårt sätt att bekämpa cancer. 


Framsteg genom partnerskap 

Cancer kan vara förödande för patienter och vårdgivare. Därför är vårt arbete omfattande. Vi samarbetar med patientföreningar, vårdgivare, universitet och politiker – som alla delar vårt uppdrag att förlänga och förbättra livet för cancerpatienter. 

SE-NON-00489 Juni 2024