Hero Image

Transparens

Öppenhet kring samarbeten mellan vård, akademi och industri 

Transparens - Framtidens vårdutmaningar - MSD Sverige

I början av juni varje år offentliggör MSD och andra företag i vår bransch information om ersättningar som gått ut till hälso- och sjukvården under året som gott. Det är ett frivilligt initiativ som branschen tagit tillsammans för att öka förståelsen för och transparensen i de livsviktiga samarbeten vi har med vård och akademi. 

Transparenta samarbeten mellan industri, akademi och vård är en viktig och positiv del av att möta framtidens vårdutmaningar. 

Hela branschens värdeöverföringar på ett ställe

LIF:s databas för branschens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården
Såhär gick MSD tillväga i rapporteringen

Metoddokument på svenska 

Metoddokument på engelska