Hero Image
Forskning

Kardiovaskulära och metabola sjukdomar

Diabetes, hjärt kärlsjukdomar

Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar - MSD Sverige

 Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar har länge varit terapiområden där MSD varit aktiv i sin forskning.

För över 60 år sen skapade vi vårt första läkemedel för kardiovaskulära sjukdomar och sen dess har vi idogt undersökt och utvecklat förståelse och behandlingar för några av vår tids största folksjukdomar.

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död i Sverige. Tack vare forskningen finns idag möjlighet att lindra och även bota hjärt- och kärlsjukdomar – forskning som vi bidrar till. Diabetes är en av våra stora folksjukdomar som utan rätt behandling kan leda till allvarliga komplikationer. Därför strävar vi alltid efter att stärka forskningen och är en ledande aktör inom typ 2-diabetsforskningen.

~2M

människor lever med hjärt-kärlsjukdom i Sverige

~4%

av alla svenskar har diagnosen typ 2-diabetes

~80%

av fallen med typ 2-diabetes skulle kunnat förebyggas med en mer hälsosam livsstil

Kardiovaskulära och metabola sjukdomar - Vårt engagemang - MSD Sverige

Vårt engagemang

MSD är en ledande aktör i forskningen inom olika folksjukdomar. Vi strävar ständigt efter att stärka vetenskap och innovation i alla stadier av forskningen. För patienter med typ 2-diabetes samarbetar vi med akademi, vård och andra företag för att fortsätta utveckla vården. Sedan MSD utvecklade sina första läkemedel inom kardiovaskulära sjukdomar har vi introducerat mer än 30 läkemedel mot olika sjukdomar och tillstånd inom området hjärta/kärl.