Hepatit C

I nästan 30 år har vi varit
aktiva inom forskningen
för att bota hepatit C.

Hepatit C är en virussjukdom som drabbar levern. Den smittar via blod och den vanligast smittvägen är via injektion av droger, men även andra smittvägar finns.

71 M

miljoner människor i världen beräknas leva med hepatit C – många utan att veta om det

25000

svenskar har hepatit C

1300

svenskar får diagnosen hepatit C varje år

> 95 %

av alla som får den nya sortens behandlingar för hepatit C blir friska

VÅRT ENGAGEMANG

Ett av våra prioriterade områden är infektionssjukdomar. Vi har forskat inom hepatit C i nästan 30 år och stödjer WHO:s ambition att eliminera hepatit C till år 2030.

Syftet med att behandla hepatit C är att förebygga leverskador som annars riskerar att bli mycket allvarliga. Med dagens behandling finns goda möjligheter att bota hepatit C.

VÅRT ENGAGEMANG

Att vi framgångsrikt har utvecklat vacciner i över ett sekel är en historia vi är stolta över. Nu har vi siktet inställt på framtiden och att fortsätta bidra till god hälsa för alla – oavsett var på jorden vi föds.

Några milstolpar

  • 1895 – det första difterivaccinet saluförs av MSD:s legacy företag HK Mulford Company.
  • 1963 licensieras det första vaccinet mot mässling, 1967 mot påssjuka och 1968 mot röda hund av MSD. 1971 introduceras ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund av MSD.
  • 1977 licensieras ett vaccin mot pneumokocksjukdom.
  • 2006 licensieras det första vaccinet mot HPV och 2014 kom nästa generations HPV-vaccin som ger ett bredare skydd.

VÅRT ENGAGEMANG

Att vi framgångsrikt har utvecklat vacciner i över ett sekel är en historia vi är stolta över. Nu har vi siktet inställt på framtiden och att fortsätta bidra till god hälsa för alla – oavsett var på jorden vi föds.

Några milstolpar

  • 1895 – det första difterivaccinet saluförs av MSD:s legacy företag HK Mulford Company.
  • 1963 licensieras det första vaccinet mot mässling, 1967 mot påssjuka och 1968 mot röda hund av MSD. 1971 introduceras ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund av MSD.
  • 1977 licensieras ett vaccin mot pneumokocksjukdom.
  • 2006 licensieras det första vaccinet mot HPV och 2014 kom nästa generations HPV-vaccin som ger ett bredare skydd.

VÅR ÅSIKT

Accelerera insatserna för att eliminera hepatit C

Hepatit C drabbar fortfarande hårt. Nära 25 000 människor i Sverige lever med en kronisk hepatit C-infektion och varje år drabbas ytterligare ca 1 300. WHO uppmanar alla länder att eliminera hepatit C till 2030 och med Sveriges resurser borde detta vara möjligt tidigare.

LÄS MER

Foto: Rebecka Rynefelt/Scandinav

VÅR ÅSIKT

Accelerera insatserna för att eliminera hepatit C

Hepatit C drabbar fortfarande hårt. Nära 25 000 människor i Sverige lever med en kronisk hepatit C-infektion och varje år drabbas ytterligare ca 1 300. WHO uppmanar alla länder att eliminera hepatit C till 2030 och med Sveriges resurser borde detta vara möjligt tidigare.

LÄS MER

Foto: Rebecka Rynefelt/Scandinav