Diabetes

Diabetes är en av vår tids
stora folksjukdomar och
ett av våra viktigaste
terapiområden.

I Sverige lever ca 500 000 människor med diabetes och så många som 150 000 människor kan vara drabbade utan att veta om det.

4 %

av svenskarna har diagnosen typ 2-diabetes

80 %

av fallen med typ 2-diabetes skulle ha gått att förebygga med en hälsosam livsstil

85- 90 %

av alla diagnostiserade fall av diabetes hos vuxna är typ 2-diabetes

VÅRT ENGAGEMANG

MSD är en ledande aktör i forskning inom typ 2-diabetes. Vi strävar ständigt efter att stärka vetenskap och innovation i alla stadier av diabetesforskningen. Vi samarbetar med akademi, vård och andra företag för att fortsätta utveckla vården för patienter med typ 2-diabetes.

VÅR ÅSIKT

Diabetesvården måste bli jämlik och evidensbaserad

Typ 2-diabetes drabbar fler och kostar allt mer. I Sverige har vi unika förutsättningar att ligga i framkant när det gäller behandling av typ 2-diabetes. Men arbetet för en jämlik vård måste fortsätta, det ska inte spela någon roll vilket landsting du bor i.

LÄS MER

VÅR ÅSIKT

Diabetesvården måste bli jämlik och evidensbaserad

Typ 2-diabetes drabbar fler och kostar allt mer. I Sverige har vi unika förutsättningar att i ligga i framkant när det gäller behandling av typ 2-diabetes. Men arbetet för en jämlik vård måste fortsätta, för det ska inte spela någon roll vilket landsting du bor i.

LÄS MER