Varje år drabbas närmare 800 kvinnor och 300 män i Sverige av cancer som orsakats av en HPV-infektion. Livmoderhalscancer, som drabbar cirka 550 kvinnor per år i Sverige, är den vanligaste cancerformen till följd av HPV. Idag erbjuds alla pojkar och flickor i årskurs 5 att vaccinera sig mot HPV. Genom att vaccinera tillräckligt många är det möjligt att utrota livmoderhalscancer (<4 fall per 100 000 kvinnor). Kondylom (könsvårtor) orsakas också av HPV och drabbar 20 000 personer varje år.

Vad är HPV och hur sprids det?
Humant papillomvirus (HPV) kan drabba både kvinnor och män i alla åldrar. HPV är en grupp virustyper som är vanligt förekommande hos människor och den vanligaste sexuellt överförbara virusinfektionen i Sverige. HPV kan infektera både hud och slemhinnor och sprids genom sexuell kontakt samt hud- och slemhinnekontakt.

Sjukdomar relaterade till HPV
HPV-infektioner känns eller märks oftast inte, vilket gör det svårt att veta om man är infekterad. I de allra flesta fall läker en HPV-infektion ut av sig själv men ibland kan infektionen bli långvarig och obehandlad kan den leda till cellförändringar och förstadier till cancer. Livmoderhalscancer är den vanligaste formen av cancer till följd av en HPV-infektion. Det är också den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år och drabbar cirka 550 kvinnor i Sverige varje år. Även andra cancerformer, som analcancer, kan drabba både kvinnor och män som en följd av HPV. Dessutom kan HPV-infektioner leda till kondylom, det vill säga könsvårtor.

Vaccination kan förebygga HPV-infektion
Vaccinering är ett effektivt sätt att skydda sig mot HPV och de sjukdomar som kan utvecklas som en följd av infektionen. I Sverige erbjuds alla barn i årskurs fem möjligheten att vaccinera sig mot HPV utan kostnad hos skolsköterskan. HPV-vaccinerna är förebyggande och har ingen effekt på cellförändringar eller infektioner som redan finns i kroppen när man tar vaccinet. För att undvika att bli infekterad längre fram i livet är det bra att vaccinera sig tidigt, innan man är vuxen och debuterar sexuellt. Det är dock aldrig för sent att vaccinera sig. Något som är särskilt viktigt för pojkar och unga män som ännu inte erbjudits vaccination i skolan (pojkar födda 2008 eller tidigare).

Korta fakta om HPV och vaccination:

  • Uppskattningsvis 80% av den sexuellt aktiva befolkningen får någon gång en HPV-infektion i livet.
  • HPV-infektioner kan vara osynliga och kan spridas genom sexuell kontakt, hudkontakt och slemhinnekontakt.
  • HPV-infektioner kan leda till kondylom (könsvårtor) och allvarligare sjukdomar, såsom förstadier till cancer.
  • Vissa HPV-relaterade sjukdomar kan förebyggas genom vaccination.
  • Kondom och femidom kan minska risken för överföring av HPV, men ger inte ett heltäckande skydd.
  • Vaccination mot HPV rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och erbjuds kostnadsfritt till alla barn i årskurs 5. Pojkar födda tidigare än 2009 samt män och kvinnor som inte omfattas av vaccinationsprogrammet kan vaccinera sig mot HPV hos en vaccinationsmottagning eller vårdcentral3
  • Genom att vaccinera sig mot HPV kan vi bidra till att minska förekomsten av HPV-relaterade sjukdomar och cancerformer i framtiden.

    SE-GSL-00342 02/2024