Forskning

Datasamarbeten med experter ger kraftfulla real-world data

16:e november 2022

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Datasamarbeten med experter ger kraftfulla real-world data

MSD är övertygade om att real-world data är vägen framåt för att bättre förstå hälsoproblem och bidra till förbättrad tillgång till den mest optimala behandlingen för patienter.

– Real-world data och real-world evidence hjälper oss att fylla kritiska bevisluckor som inte kan åtgärdas med hjälp av information från kliniska prövningar. Data som fångas upp inom sjukvården kan mer effektivt återspegla heterogena patientpopulationer där läkemedel används i klinisk praxis, säger Olivier Fouret, VD MSD Sverige. Han fortsätter;

– Under covid-19-pandemin betonade dessutom ivern att förstå patientprofiler och spridning av sjukdomar, vikten av omedelbar och tillgänglig real-world data. Tillförlitliga bevis från real-world data var avgörande i det intensiva sökandet efter vaccination och effektiva behandlingar samt att ge snabba insikter till politiker, beslutsfattare, betalare och leverantörer.

Eliminera livmodershalscancer

Den första forskningen i sitt slag, publicerad 2020, visade värdet av HPV-vaccination med hjälp av svenska rikstäckande register som samlade in data på befolkningsnivå under en 20-årsperiod.

Olivier Fouret - Olivier Fouret - Managing Director - MSD Sverige

Resultaten visade det signifikanta sambandet mellan HPV-vaccination i förebyggande syfte vid prevention av livmoderhalscancer [Lei et al]

Olivier Fouret

VD, MSD Sverige

– För att vidare se över effektivitet, säkerhet och övergripande påverkan på folkhälsan, banar Sverige nu väg med en plan för att eliminera livmoderhalscancer. Detta tillvägagångssätt är anpassat till WHO:s globala strategi för eliminering av livmoderhalscancer.

Referens till artikel i Läkartidningen: Regionerna laddar för att utrota livmoderhalscancer – Läkartidningen (lakartidningen.se)

MSD i samarbete med KI, Karolinska Institutet

2016 etablerades ett formellt partnerskap mellan MSD:s globala forskningsorganisation och Karolinska Institutet.

– Samarbetet har sin grund i den unika svenska datainfrastrukturen med möjlighet att korslänka data från olika källor, tillsammans med den kliniska och epidemiologiska expertisen bland forskare vid Karolinska Institutet. Överlappande intresse för sjukdomar och epidemiologi såväl som metodologiska frågor har resulterat i ett flertal samarbeten som levererar tillförlitliga data och stödjer förbättrad förståelse för inverkan av sjukdomsbördan och effekterna av läkemedel, berättar Olivier Fouret.

Noggrann kvalitetsmätning är avgörande

Det krävs robusta datakällor med hög kvalitet för att kunna underlätta tvärfunktionellt lärande bland tillsynsmyndigheter, vårdgivare och patienter vad gäller effektivitet i förhållande till vårdstandard för olika patienttyper och under olika kliniska förhållanden.

– Tillförlitliga real-world data ger insikter och förbättrar vår förståelse av sjukdomsbördan, behandlingsluckor, effekterna av godkända vårdvägar, efterlevnad av riktlinjer, såväl som sjukvårdens prestanda och patientbehov, avslutar Olivier Fouret.