Forskning

Från prövning till behandling – vad är kliniska prövningar?

19:e maj 2022

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Kliniska prövningar - Clinical Trials Day - MSD Sverige

Från prövning till behandling – kliniska prövningar hjälper till att hitta nya behandlingar som kan förbättra och rädda liv.

Fredagen den 20:e maj är Clinical Trials Day. Kliniska prövningar spelar en helt central roll för att hitta nya behandlingar som förbättrar människors hälsa och räddar liv.

Just nu har vi på MSD 47 aktiva studier i Sverige på 85 kliniker som vi samarbetar med.
– Vi gör skillnad, förbättrar och förhoppningsvis räddar liv förhoppningsvis med de nya och innovativa produkter som vi utvecklar, berättar Ishrat Habib, chef för klinisk forskning på MSD Sverige, och fortsätter:
– Vi vill bidra till att stärka Sveriges attraktionskraft och infrastruktur för kliniska prövningar.

Vad är kliniska prövningar?

Kliniska prövningar är forskningsstudier med deltagare där syftet är att testa effektiviteten och säkerheten av ett nytt läkemedel på en utvald grupp, i samarbete med sjukvården. Studierna kan också omfatta en ny medicinteknik eller utvidgat användningsområde för ett redan godkänt läkemedel.
– Det är fantastiskt att arbeta med något som har en så viktig inverkan på folkhälsan, säger Ishrat Habib.

Ishrat Habib - Chef för klinisk forskning på MSD Sverige

Det är oerhört motiverande att arbeta inom detta område, att lära av nya utmaningar och att få bidra till nya framgångar.

Ishrat Habib

Chef för klinisk forskning på MSD Sverige

De olika faserna av kliniska prövningar

Det tar i regel flera år för ett medicinskt preparat att flytta från en fas 1-studie till godkännande från relevant myndighet (i Sverige Läkemedelsverket).

  • Fas 1

I fas 1 testas läkemedlet i mycket små doser, under en mycket begränsad tid och på väldigt få friska, frivilliga personer, vanligtvis runt 20 – 80 personer. Här studeras säkerhet och hur kroppen bryter ned och gör sig av med en substans.

  • Fas 2

Fas 2 utökar gruppen till att omfatta mellan 100 och 500 deltagare med den sjukdom man vill behandla med aktuell behandling.  Här studeras behandlingens effekt, ytterligare säkerhet och vilken dos som är effektiv.

  • Fas 3

I fas 3 testas läkemedlet på en stor grupp människor för att bekräfta effekten av läkemedlet. En fas 3-studie pågår vanligtvis i flera år och omfattar upp till flera tusen personer.

Efter fas 3-studien kan läkemedel som visar sig vara tillräckligt säkra och effektiva godkännas av Läkemedelsverket för användning inom hälso- och sjukvården och därmed ordineras eller förskrivas till patienter.

  • Fas 4

När läkemedlet är godkänt och används undersöks fortfarande effekten och biverkningar löpande, detta i den fjärde fasen. Här granskas läkemedlets effekt, säkerhet och eventuella biverkningar. Ofta undersöks även hur användningen av läkemedlet kan göras bättre.

Varför behövs mångfald i kliniska prövningar?

Mångfald av deltagare i kliniska prövningar är centralt för att säkerställa att behandlingen är säker och fungerar hos alla människor. En mångsidig representation av alla etniska grupper, funktionsgrupper och könsidentiteter är därför väldigt viktigt för att hjälpa forskare att bättre förstå mönster och skillnader i hälsa och sjukdom baserat på etnicitet, funktion eller könstillhörighet.
– Det är jätteviktigt att deltagarna i kliniska prövningar reflekterar den mångfald vi ser i samhället, avslutar Ishrat Habib.

SE-NON-00854