Forskning

Att påverka för en grönare framtid blev självklart

03/06/2021

.st0{fill:#00857C;}

Vårt ansvar - Miljöarbete - MSD Sverige

Sedan fem år tillbaka har Ulrika Nybergs vardag ägnats åt påverkansarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige på MSD. När chansen kom att också engagera sig i påverkan för hållbar läkemedelsutveckling var valet självklart.  

Allt påverkansarbete bygger på engagemang, envishet och förståelse för de strukturer man vill påverka.  

”Det är en ynnest att få driva miljöfrågorna framåt i en livsviktig bransch och det finns så mycket vi kan åstadkomma tillsammans på EU-nivå”

Ulrika Nyberg

Ansvarig för Policy & Governmental Affairs på MSD i Sverige

Det har gått sex år sedan Parisavtalet skrevs under och det är uppenbart att alla behöver göra mer för att hantera klimatkrisen. 

MSD har en lång historia av miljöarbete, men vi vet att vår strategi och vårt engagemang behöver utvecklas för att göra skillnad i en allt mer resurskrävande värld.  

Vi stöder EU-kommissionens ambition att “sträva efter mer” genom EU:s  Green Deal för att accelerera miljöarbetet i Europa. En frisk planet är avgörande för människors hälsa och vår verksamhets hållbarhet.

Ulrika Nyberg - Policy Governmental Affairs - MSD Sverige

Miljöarbetet på MSD är både stort och smått, stora målsättningar och många små konkretåtgärder för att nå dem. Vi har bland mycket annat ett initiativ att omforma våra vaccinförpackningar, där vi minskat förpackningsstorlekar och plastinnehåll.  

Next