Onkologi

5 fakta om lungcancer

10/11/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

5 sanningar om lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna i Sverige, med över 4000 diagnostiserade fall årligen. Trots att lungcancer är vanligt kan den som drabbas uppleva socialt stigma. Idag mer än någonsin är det viktigt att vi håller oss till fakta och sanningen.

Här är 5 fakta om lungcancer som alla borde känna till:

01.


Alla människor som drabbas av lungcancer förtjänar medkänsla och stöttning.

Tyvärr utsätts ibland personer med lungcancer för socialt stigma, orsakat av felaktiga missuppfattningar. Varje person som är diagnostiserad med lungcancer upplever liknande typer av utmaningar som alla som får veta att de har cancer, oavsett typ. De som drabbas av cancer är värda all medkänsla och stöttning som omgivningen kan ge.

02.


Det är svårt att navigera i livet med lungcancer själv.

Det är viktig att bygga upp ett nätverk som kan ge support och stöttning- familj, vänner och sjukvårdspersonal. Det kan också hjälpa att komma i kontakt med personer som är i samma situation. Till exempel kan du ta kontakt med Lungcancerföreningen som är en ideell organisation för alla som på något sätt drabbas av lungcancer.

03.


Lungcancer kan drabba alla.

Både män och kvinnor i olika åldrar kan drabbas av lungcancer. Även om de flesta diagnostiseras hos äldre personer, kan även unga människor insjukna. Förra året, 2020, var det fler än 285 000 personer som diagnostiserades med Lungcancer och var under 54 år, runt om i världen.

04.


Det finns flera riskfaktorer för lungcancer och vissa är utom din kontroll.

Den största riskfaktorn för lungcancer är fortfarande rökning, men även andra så som att ha lungcancer i familjen eller exponering av vissa miljöämnen.

Miljömässiga risker är bland annat:

  • Radon
  • Exponering av asbest och andra cancerogena i luften så som arsenik, chromium och nickel
  • Passiv rökning

05.


Vetenskapliga framsteg gör skillnad

Det senaste årtiondet har vetenskapliga framsteg gjort att fler överlever lungcancer.


Läs mer om lungcancer på nästa-steg.se.

SE-NON-00684

Next