Du har sökt efter Skyddsrum och vill säkert läsa mer och se var dessa finns i Sverige.

Om så är fallet ska du besöka denna sida på msb.se – Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap.