VAXNEUVANCE® (15-valent konjugerat pneumokockvaccin) inkluderas i det svenska barnvaccinationsprogrammet – ger möjlighet att generera real world data

Save Print

2023-03-27 10:00 +01:00

Läkemedelsbolaget MSD meddelar idag att vaccinet VAXNEUVANCE har inkluderats i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet är avsett för aktiv immunisering mot invasiv pneumokocksjukdom (IPD), lunginflammation och öroninflammation och är godkänt för barn från 6 veckors ålder till <18 år.

Pneumokocksjukdom är en infektion orsakad av bakterien Streptococcus pneumoniae, eller pneumokocker, som det finns över hundra olika serotyper av. Dock orsakar ett mindre antal serotyper majoriteten av alla pneumokockinfektioner. Pneumokockinfektioner kan ge upphov till potentiellt livshotande tillstånd som infektion i blodomloppet (bakteriemi), lunginflammation med bakteriemi eller hjärnhinneinflammation. Vaccin mot pneumokocksjukdom ges i Sverige i det nationella barnvaccinationsprogrammet sedan 2009, där VAXNEUVANCE nu alltså kommer att inkluderas från och med 1 september 2023.

Vi är stolta över att VAXNEUVANCE nu ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Nu har vi möjlighet att stärka evidensen för pneumokockvaccinets effektivitet för att förebygga sjukdom orsakad av pneumokocker”, säger Olivier Fouret, vd för MSD Sverige. ”MSD följer med stort intresse prevalens och utbredning av de olika serotyper som är förknippade med pneumokocksjukdom. Den svenska hälso- och sjukvårdens system och infrastruktur skapar unika möjligheter att dokumentera effektiviteten av vacciner, inklusive VAXNEUANCE. Precis som i vårt arbete med HPV avser vi här att skapa robusta real world evidence efter lanseringen av VAXNEUANCE som kan ligga till grund för fortlöpande ställningstagande till vaccinationer i Sverige och globalt.

Olivier Fouret, VD, MSD Sverige

VAXNEUVANCE är godkänt för barn och ger ett brett skydd mot invasiv pneumokocksjukdom, lunginflammation och öroninflammation orsakad av pneumokocker. Vaccinet inkluderar vanliga och viktiga serotyper som till exempel 3, 19A och 22F, som på senare år har orsakat ett ökat antal fall av pneumokocksjukdom hos barn i Sverige. Spädbarn <1 år drabbas vanligtvis allvarligast av pneumokocksjukdom.

Vaxneuvance är också godkänt för aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna från 18 års ålder.

MSD har arbetat för prevention av pneumokocksjukdom genom vaccination i mer än fyrtio år och är engagerade i att skydda personer i alla åldrar mot denna sjukdom. MSD:s löpande utvecklingsprogram för pneumokockvaccin siktar mot att ”skräddarsy” behandlings-möjligheter för alla grupper i befolkningen, från spädbarn och barn till friska vuxna och personer i riskgrupper. Sjukdomsbördan hos barn- och vuxenpopulationerna drivs generellt av olika bakteriestammar, eller serotyper, och måste därmed bemötas på olika sätt.

Om VAXNEUVANCE

VAXNEUVANCE består av renade kapselpolysackarider från Streptococcus pneumoniae motsvarande serotyperna 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F och 33F individuellt konjugerade till bärarproteinet CRM197. Adsorberat till aluminiumfosfatadjuvans.

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna hos barn i åldrarna 6 veckor till <2 år som vaccinerats med en serie med tre eller fyra doser vid 2 till 15 månaders ålder: feber ≥38 °C (75,2 %), irritabilitet (74,5 %), somnolens (55,0 %), smärta vid injektionsstället (44,4 %), erytem vid injektionsstället (41,7 %), minskad aptit (38,2 %), förhårdnad vid injektionsstället (28,3 %) och svullnad vid injektionsstället (28,2 %).

Referenser

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/pneumokockinfektion-invasiv/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/

https://www.fass.se/LIF/product;jsessionid=node01zn1ywv3agce1sl4g1weekjwq25491.node0?userType=0&nplId=20201119000026


Läs alla pressmeddelanden

Presskontakt
Oskar Lindeberg
Dir., Market Access
oskar.lindeberg@merck.com
08-20 75 00