Real World Evidence i fokus på högnivåevent vid amerikanska ambassadörsresidenset

Save Print

2022-09-21 07:11 +01:00

Pressmeddelande - 2022-09-21 - MSD Sverige. Frukostmöte vid det amerikanska ambassadörsresidenset i Stockholm. Läkemedelsbolaget MSD, branschföreningen SwedenBio, Karolinska Institutet samt den amerikanska handelskammaren i Sverige (the American Chamber of Commerce).

Tisdagen den 20 september anordnades ett frukostmöte vid det amerikanska ambassadörsresidenset i Stockholm. Arrangörer för eventet var läkemedelsbolaget MSD, branschföreningen SwedenBio, Karolinska Institutet samt den amerikanska handelskammaren i Sverige (the American Chamber of Commerce). Temat för dagen var samarbeten kring datadriven life science, med syftet att diskutera den påverkan som Real World Evidence (RWE) haft på den svenska life science-sektorn.

Till skillnad från traditionell forskning ger RWE en inblick i vad som sker i verkliga livet i klinisk praxis, vilket kan fördjupa förståelsen för hur både enskilda patienter och patientgrupper svarar på behandling. Detta kan förbättra hälsoutfall för såväl den enskilda patienten som för folkhälsan. Tidigare i år förlängde MSD:s globala forskningsorganisation CORE (Center for Observational and Real-World Evidence) och Karolinska Institutet sitt femåriga samarbetsavtal.

– MSD och Karolinska Institutet kommer fortsätta detta mycket givande samarbete, vilket i slutet av denna 10-åriga kontraktsperiod kommer ha levererat viktiga patientcentrerade data och insikter inom RWE och registerforskning. Gårdagens event var viktigt för att visa konkreta exempel som kan komma från RWE, exempelvis eliminering av HPV, säger Jakob Tellgren, Vice President Norden & Baltikum, MSD.

Under eventet vid amerikanska ambassadörsresidenset lyftes det fram hur partnerskap mellan industri och akademi tillsammans med ett starkt engagemang från både patienter och politik kan accelerera användandet av RWE, registerforskning och avancerade metoder för att förbättra vården och folkhälsan.

– Samarbetet mellan Karolinska Institutet och MSD är ett typexempel på hur datadrivna insatser kan göra faktisk skillnad för såväl individ såsom populationshälsa. Jag är mycket glad över att samarbetet har förlängts med ytterligare fem år. Detta är något som vi kommer följa med stort intresse i övriga Europa. Samarbete mellan akademi, hälso- och sjukvård, och industri är nödvändigt för att hitta lösningar på utmaningar inom hälso- och sjukvården, säger Cyril Schiever, President Mid-Europe Region, på MSD.

Regeringskansliets life science-kontor med tillhörande strategi siktar på att Sverige blir en framgångsrik life science-nation genom förbättrad användning av hälsodata, där samverkan är en av nycklarna till att lösa befintliga utmaningar när det gäller datadrivna vårdsystem. På EU-nivå har den europeiska kommissionen via etableringen av ett europeiskt hälsodataområde (the European Health Data Space, EHDS) utlyst paneuropeiska hälsodata som en av områdets prioriteringar mellan 2019–2025, vilket möjliggör för medlemsstater att dela data för folkhälsa, behandling, forskning och innovation.

Vid eventet medverkade bland andra den amerikanska ambassadören Erik D. Ramanathan, tillsammans med den nationella life science-samordnaren Jenni Nordborg och representanter från Sveriges riksdag, myndigheter, näringsliv samt arrangörerna MSD, Karolinska Institutet, samt Sweden Bio. Det går att se diskussionen i efterhand: Data Driven Collaboration: Blueprint for a Successful Life Science Nation – YouTube


Läs alla pressmeddelanden

Presskontakt
Oskar Lindeberg
Dir., Market Access
oskar.lindeberg@merck.com
08-20 75 00


Next