Du som äldre – en bild värd att måla

Det är viktigt att ta symtom som skulle kunna vara cancer på allvar. Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allvarliga, ospecifika symtom som kan bero på cancer. Dessa kan vara svåra att koppla till ett visst organ och därför finns det en risk att diagnosen fördröjs. De flesta cancersjukdomar är symtomatiska innan diagnos och det är viktigt att du tar dina symtom på allvar.

Ospecifika symtom som kan vara tecken på allvarlig sjukdom:

Symtom ska vara nytillkomna och utan rimlig förklaring

  • Allmän sjukdomskänsla
  • Uttalad trötthet
  • Aptitlöshet
  • Större oavsiktlig viktnedgång
  • Långvarig feber
  • Smärtor
  • Förändrade laboratorievärden, t.ex. lågt blodvärde, förhöjd sänka eller förhöjt kalcium
  • Markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården
  • Markant ökning av läkemedelskonsumtionen

Har du någon eller några av dessa symtom är det viktigt att upplysa sjukvården så att uppföljande undersökningar kan göras.

Vid ospecifika symtom, som inte kan kopplas till ett visst organ eller sjukdom, kan din läkare inte remittera dig till en sjukdomsspecifik vårdprocess. Därför har Standardiserade vårdförlopp (SVF) införts för patienter med ospecifika symtom på allvarlig sjukdom som kan bero på cancer. Syftet är att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.

Var uppmärksam på dina symtom och tala med sjukvården vid oro eller misstanke.

Här nedan kan du läsa om de vanligaste symtomen för lungcancer, urinvägscancer och melanom.

05/2023