Urinvägscancer kan uppstå i hela urinvägen från njuren till urinröret men den vanligaste platsen är urinblåsan. I Sverige får ca 2800 individer per år diagnosen urinblåsecancer och cancer i urinblåsa och urinvägar är den tredje vanligaste cancerformen hos män. Det är viktigt att vara observant vid symtom på urinvägscancer för att inte fördröja behandling. Majoriteten upptäcker blod i urinen som ett första symtom.

Urinvägscancer Symtom - MSD Sverige
Urinvägscancer Symtom – MSD Sverige

Symtom vid urinvägscancer:

  • Blod i urinen. 64% av nydiagnostiserade personer över 40 år har blod i urinen som initialt symtom.
  • Smärta.  Smärtor på sidan av ryggen på grund av blockeringar av urin.
  • Smärta vid urinering, utan annan förklaring eller ansträngning.
  • Återkommande urinvägsinfektioner. Urinvägscancer ger en ökad risk för urinvägsinfektion därför bör detta beaktas vid upprepade infektioner.
  • Nedsatt allmäntillstånd.

Var uppmärksam på symtom

Det är viktigt att även uppmärksamma andra ospecifika symtom som nyligen tillkommit utan rimlig förklaring t ex trötthet, aptitlöshet och långvarig feber. Var uppmärksam på dina symtom och kontakta sjukvården vid blod i urinen, upprepade urinvägsinfektioner, misstanke eller oro.

Det är viktigt att söka vård tidigt!

Hitta din vårdcentral här:

Hitta din vårdcentral (1177 Vårdguiden)

SE-NON-00731 05/2023