Melanom - Hudcancer

Melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och i Sverige diagnostiseras drygt 4 000 melanom årligen. Det är den sjätte vanligaste cancersjukdomen för män och den femte vanligaste för kvinnor. Även placering av dessa melanom skiljer sig mellan könen, där hudförändringarna hos kvinnor oftast uppstår på benen medan de är vanligare hos män på mage och rygg. Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanom är avgörande för prognosen och det är viktigt att uppmärksamma hudförändringar och symtom.

Malignt melanom - Hudförändringar - ABCDE-regeln - MSD Sverige

Hudförändringar att vara uppmärksam på:

  • Nytillkommen
  • Ökad storlek
  • Förändrad färg
  • Förändrad form

Dessa förändringar kan leda till symtom så som

  • Klåda och irritation
  • Sårskorpa
  • Fjällning
  • Rodnad
  • Sårbildning
  • Blödning.

Kontakta sjukvården om du har en misstanke eller oro. Även om du redan sökt sjukvård tidigare är det viktigt att ta kontakt igen om symtomen är kvar eftersom det kan vara svårt att diagnostisera ett tidigt melanom.

Hitta din vårdcentral här:

Hitta din närmaste vårdcentral (1177 Vårdguiden)

SE-NON-00729 12/2021