Lungcancer - MSD Sverige

Lungcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar män och kvinnor i samma utsträckning. Lungcancer ger ofta symtom sent i förloppet, därför är det viktigt att uppmärksamma symtomen tidigt. Det är viktigt att notera att lungcancer drabbar även personer som aldrig rökt och därav bör även symtom hos icke-rökare tas på allvar.

Lungcancer Symtom - MSD Sverige

Vanliga symptom vid lungcancer:

 • Ihållande hosta. Hos 45-75% av nydiagnostiserade individer är hosta första symtom.
 • Blodig hosta. Större blodmängder är ovanligt och oftast ses endast blodstänk i det upphostade slemmet.
 • Andfåddhet utan annan förklaring eller ansträngning
 • Ihållande smärta i bröstet, skuldrorna eller skelettet ofta förvärrad av djupa andetag, hosta eller skratt
 • Heshet. Förutom nedsatt röstfunktion och heshet kan även sväljsvårigheter uppstå.
 • Svullnad inom hals, huvud och armar, syns oftast tydligast på morgnarna.
 • Upprepade lunginflammationer
 • Trötthet eller svaghet utan rimlig förklaring. Onormal trötthet eller orkeslöshet är sannolikt det vanligaste allmänsymtomet vid lungcancer och rapporteras av mer än 50 % av patienterna
 • Viktnedgång eller sämre aptit

Vid följande symtom bör en lungröntgen göras:

 • Nytillkomna luftvägssymtom (t.ex. hosta eller andnöd) som varar längre än 6 veckor hos rökare, eller före detta rökare, över 40 år
 • Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring
 • Blodig hosta

Var uppmärksam på dina symtom och kontakta sjukvården omedelbart vid misstanke eller oro.

Läs mer om lungcancer på nästa-steg.se

SE-NON-00730 12/21