Lungcancer - MSD Sverige

Lungcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar män och kvinnor i samma utsträckning. Lungcancer ger ofta symtom sent i förloppet, därför är det viktigt att uppmärksamma symtomen tidigt. Det är viktigt att notera att lungcancer drabbar även personer som aldrig rökt och därav bör även symtom hos icke-rökare tas på allvar.

Lungcancer Symtom - MSD Sverige

Vanliga symptom vid lungcancer:

 • Ihållande hosta. Hos 45-75% av nydiagnostiserade individer är hosta första symtom.
 • Blodig hosta. Större blodmängder är ovanligt och oftast ses endast blodstänk i det upphostade slemmet.
 • Andfåddhet utan annan förklaring eller ansträngning
 • Ihållande smärta i bröstet, skuldrorna eller skelettet ofta förvärrad av djupa andetag, hosta eller skratt
 • Heshet. Förutom nedsatt röstfunktion och heshet kan även sväljsvårigheter uppstå.
 • Svullnad inom hals, huvud och armar, syns oftast tydligast på morgnarna.
 • Upprepade lunginflammationer
 • Trötthet eller svaghet utan rimlig förklaring. Onormal trötthet eller orkeslöshet är sannolikt det vanligaste allmänsymtomet vid lungcancer och rapporteras av mer än 50 % av patienterna
 • Viktnedgång eller sämre aptit

Vid följande symtom bör en lungröntgen göras:

 • Nytillkomna luftvägssymtom (t.ex. hosta eller andnöd) som varar längre än 6 veckor hos rökare, eller före detta rökare, över 40 år
 • Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring
 • Blodig hosta

Var uppmärksam på dina symtom och kontakta sjukvården omedelbart vid misstanke eller oro.

Upplever du symtom och undrar om det kan vara lungcancer?

Med vår chatbot får du möjlighet att förstå dina symtom bättre.
Testet tar endast två minuter och när du är klar kan du ladda ner dina svar och ta med till ett eventuellt läkarbesök.

SE-NON-00730 12/21