Hero image
Forskning

Humant immunbristvirus (hiv)

MSD:s arbete inom hiv och hivbehandling

MSD:s arbete inom hiv och hivbehandling

Hivinfektion är ett stort globalt problem som fortfarande växer. Cirka 38 miljoner människor lever med hiv i världen, varav ett betydande antal är barn. Med dagens läkemedelsbehandling vid hiv kan man leva ett fullgott liv och nya framsteg görs ständigt.

I Sverige lever cirka 8 000 personer med känd hivdiagnos (januari 2019), varav ett hundratal är barn och ungdomar under 18 år.

MSD:s första hivläkemedel kom ut redan 1996 och som det första läkemedlet mot hiv var det banbrytande och skapade det stor förändring för hivvården som från och med då kunde börja behandla personer som levde med hiv. Sedan dess har vi fortsatt forska på läkemedel inom hiv med ambitionen att ständigt förbättra vardagen för personer som lever med hiv. Genom att samarbeta med vård- och patientrepresentanter vill vi skapa de bästa förutsättningarna för personer som lever med hiv.  

Den 1 december uppmärksammar vi den internationella AIDS-dagen. Låt oss tillsammans minska stigmat att leva med hiv – inte bara denna dag, utan varje dag!

Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Läs mer i artikeln nedan

Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Vår ambition att förändra vardagen till det bättre för patienterna är ett viktigt fokus för oss. Under pandemin genomförde vi en enkätundersökning i samarbete med Noaks Ark, Posithiva gruppen och Kantar SIFO under maj-juni 2021. Syftet var att få kunskap om hur personer som lever med hiv har upplevt sin situation i allmänhet och sin […]

Read more

Next: Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Vår ambition att förändra vardagen till det bättre för patienterna är ett viktigt fokus för oss. Under pandemin genomförde vi en enkätundersökning i samarbete med Noaks Ark, Posithiva gruppen och Kantar SIFO under maj-juni 2021. Syftet var att få kunskap om hur personer som lever med hiv har upplevt sin situation i allmänhet och sin […]

Read more

Next: Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Previous
Next