Aldrig har det varit lika tydligt som nu att vacciner för oss samman

I en tid då COVID-19 pandemin fortfarande dominerar nyheterna är det arbete vi och många andra företag gör för att bekämpa några av världens allvarligaste sjukdomar särskilt viktigt.

Årets Världsimmuniseringsvecka, World Immunization Week, handlar just om hur vacciner genom hela livet för oss närmare varandra.

"Medan världen fokuserar på de helt avgörande nya vacciner som skydd mot COVID-19, finns det fortfarande ett stort behov av att säkerställa att rutinvaccinationer fortfarande utförs.", säger Birgitta Wikman Erlandson, vaccinchef på MSD i Sverige.

Många barn och vuxna har inte vaccinerats under pandemin, vilket gör att de riskerar potentiellt allvarliga infektionssjukdomar. Samtidigt riskerar snabb spridning av felaktig information om vacciner att förvärra situationen ytterligare.

Aldrig har värdet av faktabaserad information om vacciner varit viktigare.

"Vacciner är en del av vårt arv och fortsätter att föra människor samman. Vi är så stolta över det arbete vi gör varje dag med vår vaccinportfölj för att rädda liv och förbättra människor hälsa genom hela livet.", säger Sarah Aiosa, VD på MSD i Sverige.

Under World Immunization week den 24-30 april 24-30 april sällar vi oss till Världshälsoorganisationen (WHO) och många andra föreatg och organisationer för att dela värdet av vacciner för att skydda människor mot sjukdomar.

Läs mer och delta i kampanjen på WHO:s kampanjsida och hjälp oss att sprida informationen vidare!

Läs mer om vårt arbete med vacciner