Infektionssjukdomar

Pneumokocksjukdom myter och fakta

03/06/21

.st0{fill:#00857C;}

Pneumokocksjukdom myter och fakta - MSD Sverige

Vi bryter ner potentiella missuppfattningar om pneumokocksjukdom och dess inverkan på både barn och vuxnna.

Pneumokocksjukdom är ett namn på alla infektioner orsakade av bakterier som kallas Streptococcus pneumoniae, också känt som pneumokocker.  

Pneumokockinfektioner kan variera från öron- och bihåleinfektioner till lunginflammation och infektioner i blodomloppet. 

Myt: Pneumokocksjukdom är inte allvarlig 

Fakta: Pneumokockinfektion bidrar till död och sjukdom över hela världen 

Pneumokock Lunginflammation - MSD Sverige

Pneumokock lunginflammation, till exempel, är en av de ledande smittsamma dödsorsakerna för småbarn och äldre runt om i världen.  

Myt: Pneumokocksjukdom är alltid lunginflammation 

Fakta: Pneumokockpneumoni (när den är begränsad till lungorna) och bakteriell lunginflammation (lunginflammation med bakteriemi) är bara två typer av sjukdomar orsakade av pneumokockbakterier 

Pneumokocker - Hjärnhinneinflammation - MSD Sverige

Förutom vanligare sjukdomar som bihåleinflammation och mellanöratinfektioner uppstår de allvarligaste fallen av pneumokocksjukdom när pneumokockbakterier invaderar delar av kroppen som normalt är fria från bakterier, såsom blodomloppet vid bakteriemi. Detta kallas “invasiv” pneumokocksjukdom. 

Dessutom är pneumokock hjärnhinneinflammation en sällsynt men allvarlig infektion i hjärnans och ryggmärgens beläggningar. Detta kan leda till långsiktiga komplikationer såsom hjärnskador, hörselnedsättning och anfall. 

Myt: Det finns bara en bakteriestam som orsakar pneumokocksjukdom 

Fakta: Det finns många unika stammar av pneumokockbakterier – så kallade serotyper 

Risk att få pneumokocksjukdom - MSD Sverige

Stammar skiljer sig åt på olika sätt: vissa är vanligare i ett land än ett annat, vissa är mer benägna att orsaka vissa typer av pneumokocksjukdom, och vissa är mer benägna att vara ansvariga för de allvarligaste fallen. 

Myt: Pneumokocksjukdom påverkar alla lika 

Fakta: Vem som helst kan få pneumokocksjukdom, men vissa människor är i ökad risk 

Riskgrupper för pneumokocksjukdom - MSD Sverige

Medan friska vuxna och barn kan drabbas av pneumokocksjukdom, inkluderar personer med ökad risk barn under 2 år, äldre vuxna som är 65 år och äldre och personer med vissa kroniska hälsotillstånd, som hjärtsjukdomar, diabetes eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Myt: COVID-19 och pneumokock lunginflammation är desamma 

Fakta: Lunginflammation är en lunginfektion som kan bero på ett antal orsaker, inklusive virus, bakterier och svampar 

Även om orsaken till lunginflammation inte alltid är pneumokockbakterier, är de en vanlig orsak. Pneumokock lunginflammation orsakas av bakterier som kallas Streptococcus pneumoniae, medan COVID-19 orsakas av ett virus som kallas SARS-CoV-2. De är olika sjukdomar, men pneumokock lunginflammation och COVID-19 delar vissa riskfaktorer, inklusive äldre ålder och vissa underliggande medicinska tillstånd. 

Vaccinering mot pneumokocksjukdom - MSD Sverige

Arbete för att skydda folkhälsan

  • Vi arbetar med ett antal samarbetspartners för att komma ikapp med vaccinationer som blivit påverkade av pandemin och för att bygga upp förtroende för – och tillgång till vaccin. Vårt engagemang omfattar global, nationell och lokal nivå. För oss innebär en säkrad folkhälsa mer än ett affärsbeslut- det är ett uppdrag och en målsättning vi delar med andra intressenter.  
  • MSD har en hundraårig historia av forskning och engagemang i att förebygga sjukdomar genom att framställa, utveckla och  leverera vaccin. 
  • Vår breda vaccinportfölj hjälper till att förhindra sjukdomar genom alla stadier i livet, från spädbarnsålder genom hela vuxenlivet. 
  • Vi är dedikerade åt att hålla jämn takt med den ständigt pågående utvecklingen  av smittsamma sjukdomar genom att forska och ta fram möjliga vaccinförslag för många betydande sjukdomar.  

Next