Onkologi

Panelsamtal: Med eller utan digitala verktyg i cancervården?

17 juni 2022

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Panelsamtal: Med eller utan digitala verktyg i cancervården?

Digitala beslutsstöd i primärvården – livsviktiga för tidigare cancerdiagnoser.

Vår senaste Brown Bag Lunch-paneldiskussion utspelade sig i Göteborg på Vitalis årliga mässa kring eHälsa, framtidens vård och omsorg. I samarbete med TechSverige och RISE bjöd MSD in till panelsamtal om hur digital teknik kan rädda liv inom cancervården genom tidigare upptäckt.

Panel: Marcela Ewing – Med dr, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt RCC Stockholm Gotland och ordförande nationell arbetsgrupp tidig upptäckt Margareta Haag – Ordförande Nätverket Mot Cancer Helena Linge – PhD, expert medicinsk vetenskap, hälsodata och AI, RISE Nasim Bergman Farrokhnia (Hälso- och sjukvårdschef, Microsoft)

Panel:

  • Marcela Ewing – Med dr, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt RCC Stockholm Gotland och ordförande nationell arbetsgrupp tidig upptäckt
  • Margareta Haag – Ordförande Nätverket Mot Cancer
  • Helena Linge – PhD, expert medicinsk vetenskap, hälsodata och AI, RISE
  • Nasim Bergman Farrokhnia (Hälso- och sjukvårdschef, Microsoft)
Marcela Ewing talade på MSD Sveriges: panelsamtal Brown Bag Lunch om tidig cancerupptäckt.

I primärvården finns den största potentialen för att tidigare fånga upp patienter med förhöjd cancerrisk.

Marcela Ewing

Med dr, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt RCC Stockholm Gotland och ordförande nationell arbetsgrupp tidig upptäckt. (Bild: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, hämtad 2022)

Potential i primärvården

”I primärvården finns den största potentialen för att tidigare fånga upp patienter med förhöjd cancerrisk”, berättar Marcela Ewing, specialist i allmänmedicin/onkologi, verksamhetsutvecklare tidig upptäckt RCC Stockholm Gotland och ordförande i den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt.

Sverige, menade Marcela Ewing, är världsledande när det gäller medicinsk behandling och canceröverlevnad. Trots detta dör fortfarande patienter på grund av en alltför sen cancerdiagnos.

Storbritannien föregångsland

– Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller att forska, testa och utvärdera riskvärderingsinstrument för primärvården, berättar Marcela Ewing, och fortsätter:
– Svenska allmänläkare behöver till exempel instrument med algoritmer som kan läsa journalanteckningar och tidigt larma så att vi fångar upp patienter med riskkriterier för cancer. Det saknas i Sverige idag.

Åtta av tio cancerpatienter söker sig i första hand till primärvården med sina besvär innan de får en diagnos. Alltså är det hos primärvården som man måste satsa.

Visionen: tidig upptäckt av cancer 2024

Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer, berättar:
– Vi försöker påverka högst upp där besluten tas. Socialdepartementet har nu uttalat att man ska upptäcka cancer tidigt, vilket är bra men inte tillräckligt.

Hon menar att det krävs lagstiftning om tidig upptäckt av cancer. Därför behöver man tillsätta resurser för digitala verktyg i primärvården:
– Det måste bli verklighet, för det är så många som får cancer. Vi har idag en vision att cancer ska upptäckas i stadie 1, redan under år 2024.

Nya arbetssätt kräver ökad användarvänlighet

Även om viljan finns att använda nya digitala verktyg så kan tröskeln bli för hög.

– Ur ett vårdperspektiv så finns oftast ett motstånd att lära om och börja tillämpa nya arbetssätt, säger Nassim Bergman Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef på Microsoft, och fortsätter:
– Det är därför viktigt att de som designar de digitala verktygen för beslutsstöd gör dem så användarvänliga som möjligt.

Täta vårdbesök viktig indikation på cancer

– Det är inte bara patientens beskrivning av symptom som kan indikera cancer utan även andra faktorer som till exempel frekvensen av besök hos primärvården, säger Helena Linge, filosofie doktor och cancerforskare.

Enligt Helena Linge finns denna kunskap redan dokumenterad men den omsätts inte i praktiken:
– Här kan de digitala beslutsstöden spela en viktig roll.

Dags för politikerna att ta bollen?

Under panelsamtalet framkom stor optimism om de nya möjligheterna att tidigt upptäcka cancer och därmed minska dödligheten. Men även en viss frustration över att införandet av ny teknik går så långsamt, trots all kunskap som finns.
– Alla aktörer är för digitala beslutsstöd i primärvården. Men ingen tar bollen så att det verkligen införs. Alltså krävs nu beslut på högsta politiska nivå inom hälso- och sjukvården, annars händer det ingenting, avslutar Marcela Ewing.

Next