Medarbetare

Starka nätverk och en inkluderande, lärande kultur är MSD:s jämställdhetsrecept

10/09/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Jämställdhetsrecept - MSD Sverige

MSD:s Women’s Network etablerades 1995 och är globalt välkänt genom hela organisationen. The Women’s Network stöttar kvinnor till att förverkliga sin fulla professionella potential i en miljö av nätverkande och mentorskap. Idag har nätverket mer än 9 000 medlemmar vilket gör det till ett av organisationens största nätverk för att driva frågor om mångfald, inkludering och jämställdhet.

MSD har intagit en banbrytande global approach till strategin om mångfald, inkludering och jämställdhet genom skapandet av Employee Business Resource Groups (EBRG:s) – nätverk för att driva och fostra en kultur av inkludering och mångfald och även stödja karriärsutveckling.
– EBRG:s, som t.ex. MSD Women’s Network, the Rainbow Alliance och LEAD (League of Employees of African Descent) erbjuder säkra, stöttande och berikande rum för lärande, nätverkande, karriärutveckling och egenmakt och självförtroende, berättar Sarah Aiosa, VD på MSD Sverige.

Jämställdhet är något som vi ständigt driver igenom både internt såväl som externt

Adelina Danell

Campaign Manager, Onkologi

MSD Women’s Network har som uppdrag att skapa en gemenskap där kvinnor kan känner samhörighet, kan engagera positivt med varandra, arbeta mot jämställdhet genom en inkluderande miljö och skapa möjligheter som kan bana väg för en frodande, givande och effektfull karriär.

Starka nätverk spelar en nyckelroll i att driva en kultur av mångfald och inkludering. Med 10 nätverk och över 19 000 anställda som medlemmar, har MSD:s Employee Business Resource Groups bidragit till att representera mångfalden inom företaget och bättre reflektera den värld vi lever och verkar i.

MSD:s jämställdhetsarbete i Norden

 • 54% av alla anställda i Norden, i alla befattningar, är kvinnor.
 • 46% av beslutsfattande roller upptas av kvinnor i Norden.
 • Antalet kvinnor i MSD:s small molecule process research & development team (SM PR&D) har nästan dubblats de senaste sex åren.
 • MSD har organiserat sitt globala arbete inom mångfald och inkludering genom skapandet av Employee Business Resource Groups (EBRG:s).
 • MSD representerar mångfalden med 10 nätverk (EBRG:s) och över 19 000 anställda som medlemmar.
 • Implementerandet av en global, könsneutral föräldraledighetspolicy i hela organisationen.
 • MSD Sverige finns representerat i Next Gen Network och Women’s Network.

Sarah Aiosa fortsätter:

– MSD har gjort betydande ansträngningar i att bädda in mångfald och inkludering i organisationen, något som är synligt både i Sverige och globalt.
– Från vår kommitté av verkställande direktörer till alla funktioner och regioner runtom i världen, så har vi utvecklat vår vision med mångfald och inkludering för att bättre reflektera den mångfald som finns bland våra kunder och de patienter vi hjälper.
– En aspekt som varit väldigt framgångsrik och synlig är att vi tillsatt begåvade kvinnor att leda några av våra största marknader som USA, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Kina.

Attityder som gör mångfald, inkludering och jämställdhet till en framgångsfaktor – både internt och för patienter

– Jämställdhet är något som vi ständigt driver igenom både internt såväl som externt, berättar Adelina Danell, som arbetar som Campaign Manager inom onkologi på MSD Sverige, och fortsätter:
– Det handlar lika mycket om hur vi utformar utbildningsmaterial och väljer ämnen för seminarier, till exempel att lyfta frågan om jämställdhet och mångfald i kliniska studier.

Arbetet med jämställdhet är ständigt, även i traditionellt mer jämställda länder som Sverige.
– Vi måste ständigt fortsätta utmana oss själva och ställa frågan om vi är så inkluderande som vi kan vara, säger Sarah Aiosa, och fortsätter med ett exempel:
– Även i Sverige, där jämställdhet mer är norm än i andra marknader, hade vi nyligen ett styrgruppsmöte där inga av medlemmarna var kvinnor. Vi diskuterade detta och teamet kom överens om att byta medlemmarna i gruppen för att bättre spegla mångfalden av åsikter som krävs för att styra projektet.

För att verkligen skapa innovation som förändrar, förbättrar och räddar liv krävs en mångfald av perspektiv i alla aspekter av vårt arbete, Adelina Danell förklarar:
– Både kvinnor och män drabbas av cancer.
– Vi behöver människor med olika bakgrund och olika erfarenheter i alla aspekter av vårt arbete, internt som externt. Det perspektivet är helt centralt för att vi ska kunna rädda och förbättra så många liv som möjligt, avslutar Adelina.

Vad är Employee Business Resource Groups (EBRG:s)?

Employee Business Resource Groups (EBRG:s) fostrar en välkommande miljö som uppmuntrar medarbetare till att växa, lära, leda och ge tillbaks.

 • En stödjande gemenskap av människor med snarlik bakgrund och tro
 • Möjligheter att interagera med kollegor inom organisationen över divisions- eller funktionsgränser
 • Professionella sessioner om utveckling
 • Uppsökande verksamhet och volontärarbete
 • Mentorprogram

Vilka EBRG:s finns på MSD?

 • Alianza
 • Asia Pacific Association
 • capAbility Network
 • Interfaith Organization
 • League of Employees of African Descent
 • Native American & Global Indigenous People
 • Next Gen Network
 • Rainbow Alliance
 • Veterans Leadership Network
 • Women’s Network
Next