Medarbetare

Våra kollegor tar sitt bästa jag till jobbet och gör mångfald till en framgångsfaktor

23/09/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Stories - Mångfald och inkludering - MSD Sverige

På MSD har vi gjort stora framsteg när det gäller mångfald och inkludering, men det finns fortfarande mer jobb kvar att göra och utmaningar kvar att tackla. Alla kollegor på företaget har en roll i att se till att uppdraget kring mångfald och inkludering förkroppsligas med integritet, respekt och syfte.

Varje september tar vi hela månaden för att fira mångfalden bland våra anställda. Men september är också en tid för reflektion och främjande av meningsfulla diskussioner, fokuserat på lärande kring mångfald, jämlikhet och inkludering på MSD.

Patricia Jimenez Vasquez - Country Lead Sweden Pharmacovigilance - MSD Sverige

”MSD är en organisation som i högsta grad värdesätter mångfald och inkludering och tillåter medarbetare att känna sig unika och värdefulla”.

Patricia Jimenez Vasquez

Country Lead Sweden Pharmacovigilance

Skapa tillhörighet genom att sätta mångfald på agendan

Emelie Johansson arbetar som Policy & Public Affairs Manager på MSD Sverige som del av sin första rotation i Merck’s General Management Acceleration Program (GMAP). Helene Zola Ntandou är Brand Manager, fokuserat på anestesiologi.

Vad betyder egentligen mångfald och inkludering?

– Mångfald betyder det som gör oss unika. Att ha en stark mångfald på en arbetsplats betyder att den mångfald av etnicitet, religion, ålder, kön och sexuell orientering reflekterar den mångfald vi ser i samhället.
– Arbetet för mångfald och inkludering tar aldrig slut. Det finns mycket kvar att göra, trots att vi kommit en bit på vägen, berättar Emelie Johansson.

– Ens upplevelse och verklighet ska synas. Mångfald och inkludering för mig är att alla perspektiv ska få plats. Jag ser det som nyckeln till framgång för att ett företag ska kunna tillvarata medarbetares olikheter och göra det till en styrka, utvecklar Helene Zola Ntandou.

Patricia Jimenez Vasquez är huvudansvarig kring kring farmakovigilans för MSD:s marknadsförda produkter i Sverige. Hon är också ambassadör för MSD Women’s Network i Sverige, som arbetar med mångfald, inkludering och jämställdhet. För Patricia Jimenez Vasquez är inkludering oavsett bakgrund är helt centralt:

– Mångfald och inkludering innebär för mig att man låter alla få komma till tals och känna sig säkra i att kunna prata om vad som helst och känna att de är en del av teamet oavsett till exempel kulturell, etnisk, socioekonomisk, religiös eller könsmässig bakgrund.

– MSD är en organisation som i högsta grad värdesätter mångfald och inkludering och tillåter medarbetare att känna sig unika och värdefulla. För MSD är värderingarna kring mångfald och inkludering en framgångsfaktor för att vi ska kunna hjälpa patienter i sin kamp mot sjukdomar

Thomas Kirschmann - MSD Sverige

”Rasism, sexism och diskriminering är inga nya ämnen, det är några av de äldsta diskussionerna idag, men de har aldrig talats om inom den allmänna diskursen”.

Thomas Kirschmann

Marketing & Digital Operations Lead

Aktivt lyssnande och ödmjukhet inför sin egen kunskap: vad innebär det att vara en god allierad?

För att göra mångfald och inkludering till en framgångsfaktor på MSD gäller det att skapa forum inom vilka dessa frågor kan diskuteras och resonemang utvecklas, men också att aktivt agera på den input som ges, något som Thomas Kirschmann, Marketing & Digital Operations Lead, lyfter:

Vad är viktigast med mångfald och inkludering för dig?

– Aktivt lyssnande är mitt största fokus, berättar Thomas, och fortsätter:

– Jag tror att den bästa startpunkten är att ge de som direkt drabbas en röst, synlighet och förtroende, och vi måste hedra deras erfarenheter med att agera på den feedback som ges om frågor rörande diskriminering.
– Ämnen som rasism, sexism, diskriminering är inga nya diskussioner. Faktum är att de förmodligen är några av de äldsta diskussionsämnena idag, men de har aldrig talats om inom den allmänna diskursen och för få har valt att alliera sig med den som diskrimineras.

Vad är en allierad?

Att vara allierad är en lärandeprocess. För att agera i solidaritet med någon som har blivit, eller skulle kunna bli, diskriminerad, är en process som innehåller mycket lyssnande. En god allierad ska också vara ödmjuk inför och kunna erkänna begränsningarna i deras egen kunskap om förtryckta och diskriminerade gruppers erfarenheter – utan att se det som en anledning att inte tänka, reflektera eller agera.

Hur är man en god allierad?

– Att vara en god allierad börjar med att förstå och ta ansvar för sitt eget beteende och sina egna fördomar. Det kan man göra genom att utbilda sig själv, förstå sina privilegier och acceptera feedback.
– Men också genom att aktivt driva ett mångfaldigt och inkluderande team och säga ifrån när man ser att någon blir diskriminerad.

Emelie Johansson fortsätter:

– Genom våra gräsrotsprogram såsom EBRG:s (som du kan läsa mer om här) jobbar vi mot att skapa rum för att diskutera hur vi är goda allierade, för att se till att diskriminering möts med rätt respons.

Inte bara en klyscha

På MSD vet vi att det finns styrka i våra olikheter. Med verksamhet i över 140 länder representerar vårt nätverk av kollegor olika kulturer, bakgrunder och upplevelser. Vårt mål är att se till att varje medarbetare känner sig trygg i att kunna ta sitt autentiska jag till jobbet.
– Mångfald och inkludering är inte bara en klyscha. Vi lever i en mångfaldig värld där var och en utav oss är unika.
– Vi bör göra varje möjlig ansträngning för att omge oss med människor med en mångfald av tankar, upplevelser, erfarenheter och bakgrunder, avslutar Sarah Aiosa, VD på MSD Sverige.

Next