Medarbetare

“MSD ser på mångfald och inkludering som en prioritet”

07/09/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Adam Sierkowiak - MSD Sverige

För sjätte året i följd tillägnar vi på MSD en hel månad för mångfald och inkludering. Global Diversity & Inclusion Month är också en möjlighet för oss att accelerera våra insatser och arbeta ännu hårdare för en arbetsmiljö som är så inkluderande som möjligt.

– MSD ser på mångfald och inkludering som en prioritering för oss anställda, berättar Adam Sierakowiak, Medical Advisor på MSD Sverige, och fortsätter:
– Det handlar om att ge och ta, att inkluderas men också att inkludera andra.

MSD:s mål med mångfald och inkludering är att se till att varje medarbetare känner sig trygg i att kunna ta sitt autentiska jag till jobbet och tillsammans med kollegor ansvara för att driva mångfald och inkludering genom hela organisationen.

“MSD ser på mångfald och inkludering som en mycket viktigt aspekt av vår vardagskultur och anda på jobbet, man ser på det som en prioritering för oss anställda”.

Genom att aktivt arbeta med mångfald och inkludering, från rekrytering och utveckling av nya kollegor till utbildning för medarbetare och konstant intressera sig för en mångfald av perspektiv och erfarenheter, kan MSD tillvarata sina anställda på bästa sätt:
– För mig handlar mångfald och inkludering mycket om att omge sig med människor med olika bakgrunder, idéer och erfarenheter för att tillsammans nå resultat som man aldrig skulle kunna göra själv, eller i en miljö med människor som endast tänker som en själv, berättar Adam.

MSD:s holistiska approach till mångfald och inkludering stannar inte vid mångfald bland anställda, arbetet kring dessa frågor genomsyrar hela organisationen.

– Ända sedan jag började arbeta för MSD har företaget alltid varit mycket mån om att man ska trivas, berättar Adam, och fortsätter:
– MSD ser på mångfald och inkludering som en mycket viktigt aspekt av vår vardagskultur och anda på jobbet, man ser på det som en prioritering för oss anställda. Dels att vi anställer människor med olika bakgrunder, men kanske viktigast av allt att ha ett flöde av aktiviteter där man tar upp mångfald och inkludering, till exempel genom våra EBRG:s.

Employee Business Resource Groups (EBRG:s)

Vi har tagit en banbrytande och global approach till vår strategi om mångfald och inkludering, genom skapandet av Employee Business Resource Groups (EBRG:s). Med mer än 19 000 medlemmar, spelar EBRG:s en central roll för att driva en kultur av inkludering och mångfald och stödja våra medarbetares karriärsutveckling. Dessa grupper representerar mångfalden inom MSD, och reflekterar några av de grupper inom vilka vi lever och verkar. MSD Sverige finns representerat i Next Gen Network och Women’s Network.

  • Alianza
  • Asia Pacific Association
  • capAbility Network
  • Interfaith Organization
  • League of Employees of African Descent
  • Native American & Global Indigenous People
  • Next Gen Network
  • Rainbow Alliance
  • Veterans Leadership Network
  • Women’s Network

– MSD har aldrig backat undan för att diskutera några av de svåraste ämnena, avslutar Adam.

Adam Sierakowiak jobbar som Medical Advisor på MSD Sverige och är företagets vetenskapliga kontakt för landets främsta läkare inom utvalda terapiområden. Han har själv judisk bakgrund och har bott och studerat i tre länder i tre världsdelar, däribland Hebreiska Universitetet i Jerusalem, Israel, samt Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Next