Forskning

Hur är det att leva med hiv under pandemin?

12/08/2021

Dela denna artikel

Leva med hiv under pandemin - MSD Sverige

Vår ambition att förändra vardagen till det bättre för patienterna är ett viktigt fokus för oss. Under pandemin genomförde vi en enkätundersökning i samarbete med Noaks Ark, Posithiva gruppen och Kantar SIFO under maj-juni 2021.

Syftet var att få kunskap om hur personer som lever med hiv har upplevt sin situation i allmänhet och sin hivvård i synnerhet under året som präglats av Covid-19. Närmare 80 personer som lever med hiv deltog i undersökningen.

  • Fyra av tio deltagare uppgav att tillgängligheten inom hivvården har varit sämre eller mycket sämre under pandemin. 
  • Jämfört med innan pandemin, angav 64% av deltagarna att de idag var mer missnöjda med sitt psykiska välmående, hälften mer missnöjda med sitt fysiska välmående och knappt hälften mer missnöjda med sitt sexliv.

Läs rapporten: Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Vi tror att om olika funktioner i sjukvården hade mer dialog med fokus att stärka livskvaliteten hos patient som lever med hiv så skulle det vara positivt och vi tror och hoppas att resultaten från enkätundersökningen ska bidra till det. 

Den 15 juni hölls även ett webbinar där resultat från undersökningen presenterades av Alexander Jarl, Kantar SIFO. På webbinariet hölls även ett samtal om hiv och covid utifrån vårdens perspektiv med Ronnie Ask, sjuksköterska, Venhälsan, Södersjukhuset.

Next