Infektionssjukdomar

STREET C HEPATITBUSSEN – kortar vägen till vård för de mest utsatta

28/10/2021

Dela denna artikel

STREET C Hepatitbussen - MSD Sverige

Bara i Sverige uppskattas ca 25 000 personer bära på hepatit C1. Eftersom hepatit C ofta är en symtomfri sjukdom finns det patienter som bär på viruset utan att veta om det. Många av de drabbade lever i samhällets utkanter och kämpar ibland även med drogberoende. Vi på MSD är därför mycket stolta över att vi, tillsammans med Oriola, Karolinska Sjukhuset samt stödorganisationerna Convictus och Brukarföreningen, sedan i somras når ut till de mest utsatta med hepatitbussen STREET C.

Information om Hepatit C och behandlingsmöjligheter

I filmen får ni en kort rundtur på bussen- klicka in och få en inblick i arbetet på bussen

Hepatitbussen trafikerar Stockholms gator alla vardagar och det är bara att komma på drop-in. På Facebooksidan för STREET C läggs bussens tidtabell ut varje vecka. I bussen finns möjlighet till provtagning för hepatit C. Om besökaren vill, vilket oftast är fallet, erbjuds även ett hivtest då det finns en viss korrelation med samsjuklighet. I de fall där det är aktuellt erbjuds ytterligare undersökningar och även behandling mot hepatit C. Information om hepatit C och preventionsarbete blir också en del av den dagliga rutinen. Den ursprungliga planen var att bussen skulle ha ett stort upptagningsområde över hela Stockholmsregionen. Behovet visade sig dock vara mycket stort i Stockholms innerstad och bussen har därför behövt fokusera på detta område under de första månaderna. Faller detta väl ut hoppas STREET C på att även erbjuda sina tjänster i närliggande regioner. Projektet pågår initialt i 6 månader och förhoppningen är att det ska bli ett framgångsrikt exempel att bygga vidare på för den framtida hepatitvården.

Hepatitbussen - Jojje - MSD Sverige

Jag avskyr att gå till läkaren. Om jag hade sökt så hade det nog först varit för någonting annat så jag redan är på sjukan. Om jag känner mig själv rätt alltså.

Jojje

Bussbesökare i hepatitbussen

Sjukvård bör vara lättillgängligt för alla, oavsett livssituation

Arbetet i bussen drivs tillsammans med sjukvårdspersonal från Karolinska Universitetssjukhuset i sällskap av personal från Brukarföreningen, de med egna erfarenheter av ett liv på gatan. Convictus verksamhet finns i anslutning till bussen och ofta kommer man förbi Convictus först för något att äta för att sedan ta en kaffe i bussen. På så sätt är möjligheten till sjukvård bara ett stenkast bort. Arbetet i bussen kräver ett stort engagemang och medkänsla för att vinna förtroendet att ta om hand bussbesökarna.

Träffa Jojje och Zoran, två av våra bussbesökare. Här hör ni dem berätta varför de besöker bussen. Jojjes hörsel är nedsatt och av förklarliga skäl är det inte lika lätt att lyfta telefonen och få hjälp – när bussen står redo i hans närområde förenklar det besöket och det blir äntligen av.

Hepatitbussen - Zoran - MSD Sverige

Vissa av oss går inte till sjukhuset, förutom om man krälar in och säger- aj, nu har jag verkligen ont. Vi kommer dit när vi är döda

Zoran

Bussbesökare i hepatitbussen

Eliminering till år 2030

Hepatit C sprids globalt och bara i Sverige rapporteras ca 1500 nya fall per år2. Många har gått länge innan de får sin diagnos.  Ett mål som upprättats av Världshälsoorganisationen (WHO) är att nå eliminering av hepatit C år 2030. Med dagens antivirala behandlingar kan > 95% av alla personer med hepatit C botas3. Hepatit C-viruset överförs via blod och den huvudsakliga infektionsvägen är genom användning av droger intravenöst med orena injektionsverktyg. Det finns ett stort behov av bättre länkning för personer i behov av hepatit C-vård och det krävs generösare screeningsmöjligheter för att hitta odiagnostiserade personer om vi ska nå WHO: s mål.

Vad betyder satsningen för den enskilde individen?

Här hör ni Zoran och Jojje berätta om vad hepatitbussen betyder för dem.

Källor:

  1. Folkhälsomyndigheten. Skattning av antalet personer som lever med en hepatit C baserat på SmiNet data. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2018.
  2. Världshepatitdagen 2020 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
  3. Hepatitis C (who.int)

SE-NON-00661

Skriven av Elias Hemmilä

Next