Karriär

MSD:s flexibla arbetssätt har många fördelar

28 february 2022

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Flexibla arbetssätt - MSD Sverige

Under 2021 tog MSD ställning i att definiera arbetsplatsen och hur vi arbetar inom organisationen. Riktningen är ett flexibelt arbetssätt, där kollegor själva får bestämma hur mycket de vill arbeta hemifrån respektive från kontoret. Det är en hybrid arbetsmodell som ger de anställda mycket frihet och eget ansvar.

» Hoppa ned till Lediga tjänster

Hani Aoun, som är HR-chef på MSD Sverige och har arbetat med utrullandet av hybridmodellen och MSD:s kontinuerliga arbete med fokus på ett välbalanserat arbets- och privatliv, berättar:
– Balansen mellan arbete och privatliv är ett centralt tema på MSD, vi är kända för att vara en organisation som bryr sig om flexibilitet.
– När man etablerar denna filosofi och har verktyg för att tillgodose balansen mellan arbete och privatliv höjs den allmänna hälsan på företaget. Det är tydligt.

Varför erbjuder MSD denna flexibilitet?

– De senaste fem-tio åren har MSD arbetat intensivt med att ge sina anställda den bästa möjliga arbetsmiljön. Vi har ändrat våra arbetssätt och hur vi gör vårt jobb och utforskat helt nya områden, fortsätter Hani.

Hur ser flexibiliteten ut på MSD?

– Utöver den hybrida arbetsmodellen erbjuder vi många initiativ för att stötta våra kollegor och ge dem bästa möjliga verktyg. Det kan handla om att vara varsam med hur och när vi schemalägger möten, hur vi skickar mail, att vi inte överskrider normala arbetstimmar, med mera.

– Vi såg att både stress och arbetsbörda gick upp på grund av pandemin och vi driver just nu på frågan om att definiera hur vi ska arbeta efter pandemin. Vi vill ta tillvara på arbete från hemmet eller andra platser och bygga vidare på denna flexibilitet, så att våra kollegor ges bästa tänkbara scenarion för att arbeta i framtiden.

Hani Aoun, HR Manager, MSD Sweden

När man etablerar denna filosofi och har verktyg för att tillgodose balansen mellan arbete och privatliv höjs den allmänna hälsan på företaget. Det är tydligt.

Hani Aoun

HR-chef, MSD Sverige

Balans mellan arbete och privatliv mycket viktigt när vi frågar våra medarbetare – särskilt under pandemin

– Jag uppskattar friheten att kunna dela min arbetstid mellan kontoret och arbete hemifrån. Efter ett par riktigt trevliga och sociala dagar på kontoret kan det vara bra att kunna grotta ner sig ordentligt i administrativa sysslor, berättar Jesper Freij, som arbetar som Brand Manager med diabetes.

Balansen mellan arbete och privatliv är kanske mer central nu än någonsin tidigare. Covid-19-pandemin har påverkat i stort sett alla aspekter av vår vardag. Många upplever mer stress inte bara från arbete, utan även orsakat av reell oro relaterat till pandemin. För många har pandemin också inneburit att man spenderar drastiskt mer tid hemma över långa perioder – i många fall tillsammans med partner och kanske till och med barn som behövt stanna hemma. Helene Zola Ntandou arbetar på MSD Sverige som Brand Manager inom anestesiologi och berättar:
– För mig är balansen mellan jobb och privatliv bland det viktigaste då jag som mamma har ett till heltidsjobb som kräver möjlighet till flexibilitet.

Adelina Danell, som arbetar som Campaign Manager för onkologi på MSD Sverige, understryker hur balansen arbete-privatliv är en fråga MSD har i sitt fokus:
– Under rådande förutsättningar har jag insett hur viktigt det är för mig att kunna kombinera arbete hemifrån med att arbete från kontoret ett par dagar i veckan.
– Att ge medarbetare mandat att själv bestämma hur, var och när man ska arbeta visar att MSD har förtroende för sina anställda, avslutar Adelina.

Lediga tjänster i Sverige

Lediga tjänster i Sverige

Inte redo att söka en tjänst?

Gå med i vårt nätverk och få uppdateringar om de senaste jobbtillfällena.

Gå med i vårt nätverk

Onkologi

Tema jämlik vård – Världscancerdagen 4 februari

04/02/2023

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Världscancerdagen - MSD Sverige

World Cancer Day, eller Världscancerdagen på Svenska, går av stapeln den 4:e februari i år och MSD vill understryka vikten av att skapa intresse och driva diskussion kring frågor om cancervård. Årets tema är jämlik vård och hur orättvisor i cancervården kan minskas, samt hur patientens och dess närståendes rättigheter kan stärkas.

Jämlik vård

Hälften av världens människor saknar tillgång till nödvändig sjukvård. När det gäller cancervård nekas många människor grundläggande vård, trots att vi lever i en tid av imponerande vetenskapliga framsteg inom cancerprevention, diagnostik och behandling. Denna fråga, alltså ojämlikheterna inom cancervården, är årets tema för Världscancerdagen.

Läs mer: Lungcancerpatienters upplevelser i primärvården (infografik)

Tidig upptäckt av cancer kan rädda liv

Tidig upptäckt av cancer är ett av de mest effektiva sätten att rädda och förlänga liv. Det finns många olika former av cancer och symptomen varierar. Även ospecifika symptom kan vara tecken på allvarlig sjukdom – att ha koll på sina symptom är därmed helt centralt.

Eftersom tidig upptäckt av cancer kan rädda liv är det viktigt att boka tid med läkare om man upplever symptom, och även uppmuntra nära och kära att göra likaså.

Läs mer om vårt arbete med att vara medveten och uppmärksam på symtom.

SE-NON-00770

Onkologi

5 fakta om lungcancer

10/11/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

5 sanningar om lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna i Sverige, med över 4000 diagnostiserade fall årligen. Trots att lungcancer är vanligt kan den som drabbas uppleva socialt stigma. Idag mer än någonsin är det viktigt att vi håller oss till fakta och sanningen.

Här är 5 fakta om lungcancer som alla borde känna till:

01.


Alla människor som drabbas av lungcancer förtjänar medkänsla och stöttning.

Tyvärr utsätts ibland personer med lungcancer för socialt stigma, orsakat av felaktiga missuppfattningar. Varje person som är diagnostiserad med lungcancer upplever liknande typer av utmaningar som alla som får veta att de har cancer, oavsett typ. De som drabbas av cancer är värda all medkänsla och stöttning som omgivningen kan ge.

02.


Det är svårt att navigera i livet med lungcancer själv.

Det är viktig att bygga upp ett nätverk som kan ge support och stöttning- familj, vänner och sjukvårdspersonal. Det kan också hjälpa att komma i kontakt med personer som är i samma situation. Till exempel kan du ta kontakt med Lungcancerföreningen som är en ideell organisation för alla som på något sätt drabbas av lungcancer.

03.


Lungcancer kan drabba alla.

Både män och kvinnor i olika åldrar kan drabbas av lungcancer. Även om de flesta diagnostiseras hos äldre personer, kan även unga människor insjukna. Förra året, 2020, var det fler än 285 000 personer som diagnostiserades med Lungcancer och var under 54 år, runt om i världen.

04.


Det finns flera riskfaktorer för lungcancer och vissa är utom din kontroll.

Den största riskfaktorn för lungcancer är fortfarande rökning, men även andra så som att ha lungcancer i familjen eller exponering av vissa miljöämnen.

Miljömässiga risker är bland annat:

 • Radon
 • Exponering av asbest och andra cancerogena i luften så som arsenik, chromium och nickel
 • Passiv rökning

05.


Vetenskapliga framsteg gör skillnad

Det senaste årtiondet har vetenskapliga framsteg gjort att fler överlever lungcancer.


Läs mer om lungcancer på nästa-steg.se.

SE-NON-00684

Patienter

Patienter är vår drivkraft att fortsätta utveckla och förfina behandlingsmetoder

2021-10-08

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Stories - Patient week - MSD Sverige
Patient Week , 2021

Varje år ägnar medarbetare på MSD världen över en vecka åt att djupdyka i patientens och vårdgivarens resa. Det inspirerar oss alla att hitta sätt att komma ännu närmare de patienter vi arbetar för – oavsett vilken roll vi har i företaget. 

Under ett par dagar lyssnar hela MSD på berättelser direkt från patienter, vårdgivare och påverkansorganisationer när vi fokuserar på det “nya normala”, Hälsa för alla och Digital hälsa. Vi finns här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter.  

“Den här veckan är inte annorlunda från andra veckor på MSD. Vi är alltid inspirerade av patienter. Det är ändå viktigt att vi skapar utrymme för att ingjuta ny energi och syfte i vårt engagemang. Därför firar vi Patient Week varje år. För att kunna förverkliga vår vision om ett mer hälsosamt Sverige idag och imorgon.”

Sara Aiosa, VD, MSD i Sverige

Vi omfamnar möjligheten till samarbete med patienter, vårdgivare och patientorganisationer och försöker i största möjliga mån inkludera deras perspektiv i våra forsknings- och affärsbeslut. Deras åsikter och perspektiv gör det helt enkelt lättare för oss att förbättra behandlingsmetoder och vara med och påverka deras . Att förstå patienters resa innebär att vi kan fortsätta utveckla behandlingsmetoder och i slutänden förbättra häslan för kommande patienter.

Under Patient Week hittar du oss också i Sociala medier under #PatientsAreOurPurpose, där våra medarbetare delar vad som motiverar dem i sitt dagliga arbete och vad medkänsla är för dem.

Följ oss där!

Onkologi

Tillsammans kan vi leverera innovativ cancerbehandling i tid

04/10/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Innovativ cancerbehandling - MSD Sverige

Innovativa kombinationsbehandlingar, som kombinerar flera läkemedel, kan ge värdefull tid för patienten – om de erbjuds i rätt tid.

För många cancerpatienter kan det vara lämpligt med en kombination av flera läkemedel – alltså en kombination av läkemedelsbehandlingar angriper tumören på olika, specifika sätt. Det finns exempelvis läkemedel som stärker patientens immunsystem eller behandlingar som direkt attackerar specifika cancerceller, så kallade målsökande terapier.

Denna infografik ger en översikt över vad kombinationsterapier är, varför de är av värde och de utmaningar som uppstår att få tillgång i tid. Det lyfter fram behov av samarbete med flera intressenter och viktiga principer för framtida åtkomst.

Våra sjukvårdssystem har dock inte alltid möjlighet att se till att innovativa kombinationsbehandlingar når patienten i tid. Kombinationsbehandlingar är ofta mindre tillgängliga än andra behandlingar och vägen från myndighets godkännande till klinisk användning är komplex. Detta tar värdefull tid från patienten.

Fokus på lösningar och gemensamma insatser

Vi kan leverera innovativa kombinationsbehandlingar till patienter snabbare om vi fokuserar på lösningar. Vi behöver en gemensam respons där budgetansvariga, sjukvårdsregioner, patientförespråkare, industri och vårdpersonal kraftsamlar för att tillsammans leverera innovation snabbare.

Lär dig mer om hur vi bygger gemensamma lösningar i nedan video.

primary article image

SE-KEY-00149

Medarbetare

Våra kollegor tar sitt bästa jag till jobbet och gör mångfald till en framgångsfaktor

23/09/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Stories - Mångfald och inkludering - MSD Sverige

På MSD har vi gjort stora framsteg när det gäller mångfald och inkludering, men det finns fortfarande mer jobb kvar att göra och utmaningar kvar att tackla. Alla kollegor på företaget har en roll i att se till att uppdraget kring mångfald och inkludering förkroppsligas med integritet, respekt och syfte.

Varje september tar vi hela månaden för att fira mångfalden bland våra anställda. Men september är också en tid för reflektion och främjande av meningsfulla diskussioner, fokuserat på lärande kring mångfald, jämlikhet och inkludering på MSD.

Patricia Jimenez Vasquez - Country Lead Sweden Pharmacovigilance - MSD Sverige

”MSD är en organisation som i högsta grad värdesätter mångfald och inkludering och tillåter medarbetare att känna sig unika och värdefulla”.

Patricia Jimenez Vasquez

Country Lead Sweden Pharmacovigilance

Skapa tillhörighet genom att sätta mångfald på agendan

Emelie Johansson arbetar som Policy & Public Affairs Manager på MSD Sverige som del av sin första rotation i Merck’s General Management Acceleration Program (GMAP). Helene Zola Ntandou är Brand Manager, fokuserat på anestesiologi.

Vad betyder egentligen mångfald och inkludering?

– Mångfald betyder det som gör oss unika. Att ha en stark mångfald på en arbetsplats betyder att den mångfald av etnicitet, religion, ålder, kön och sexuell orientering reflekterar den mångfald vi ser i samhället.
– Arbetet för mångfald och inkludering tar aldrig slut. Det finns mycket kvar att göra, trots att vi kommit en bit på vägen, berättar Emelie Johansson.

– Ens upplevelse och verklighet ska synas. Mångfald och inkludering för mig är att alla perspektiv ska få plats. Jag ser det som nyckeln till framgång för att ett företag ska kunna tillvarata medarbetares olikheter och göra det till en styrka, utvecklar Helene Zola Ntandou.

Patricia Jimenez Vasquez är huvudansvarig kring kring farmakovigilans för MSD:s marknadsförda produkter i Sverige. Hon är också ambassadör för MSD Women’s Network i Sverige, som arbetar med mångfald, inkludering och jämställdhet. För Patricia Jimenez Vasquez är inkludering oavsett bakgrund är helt centralt:

– Mångfald och inkludering innebär för mig att man låter alla få komma till tals och känna sig säkra i att kunna prata om vad som helst och känna att de är en del av teamet oavsett till exempel kulturell, etnisk, socioekonomisk, religiös eller könsmässig bakgrund.

– MSD är en organisation som i högsta grad värdesätter mångfald och inkludering och tillåter medarbetare att känna sig unika och värdefulla. För MSD är värderingarna kring mångfald och inkludering en framgångsfaktor för att vi ska kunna hjälpa patienter i sin kamp mot sjukdomar

Thomas Kirschmann - MSD Sverige

”Rasism, sexism och diskriminering är inga nya ämnen, det är några av de äldsta diskussionerna idag, men de har aldrig talats om inom den allmänna diskursen”.

Thomas Kirschmann

Marketing & Digital Operations Lead

Aktivt lyssnande och ödmjukhet inför sin egen kunskap: vad innebär det att vara en god allierad?

För att göra mångfald och inkludering till en framgångsfaktor på MSD gäller det att skapa forum inom vilka dessa frågor kan diskuteras och resonemang utvecklas, men också att aktivt agera på den input som ges, något som Thomas Kirschmann, Marketing & Digital Operations Lead, lyfter:

Vad är viktigast med mångfald och inkludering för dig?

– Aktivt lyssnande är mitt största fokus, berättar Thomas, och fortsätter:

– Jag tror att den bästa startpunkten är att ge de som direkt drabbas en röst, synlighet och förtroende, och vi måste hedra deras erfarenheter med att agera på den feedback som ges om frågor rörande diskriminering.
– Ämnen som rasism, sexism, diskriminering är inga nya diskussioner. Faktum är att de förmodligen är några av de äldsta diskussionsämnena idag, men de har aldrig talats om inom den allmänna diskursen och för få har valt att alliera sig med den som diskrimineras.

Vad är en allierad?

Att vara allierad är en lärandeprocess. För att agera i solidaritet med någon som har blivit, eller skulle kunna bli, diskriminerad, är en process som innehåller mycket lyssnande. En god allierad ska också vara ödmjuk inför och kunna erkänna begränsningarna i deras egen kunskap om förtryckta och diskriminerade gruppers erfarenheter – utan att se det som en anledning att inte tänka, reflektera eller agera.

Hur är man en god allierad?

– Att vara en god allierad börjar med att förstå och ta ansvar för sitt eget beteende och sina egna fördomar. Det kan man göra genom att utbilda sig själv, förstå sina privilegier och acceptera feedback.
– Men också genom att aktivt driva ett mångfaldigt och inkluderande team och säga ifrån när man ser att någon blir diskriminerad.

Emelie Johansson fortsätter:

– Genom våra gräsrotsprogram såsom EBRG:s (som du kan läsa mer om här) jobbar vi mot att skapa rum för att diskutera hur vi är goda allierade, för att se till att diskriminering möts med rätt respons.

Inte bara en klyscha

På MSD vet vi att det finns styrka i våra olikheter. Med verksamhet i över 140 länder representerar vårt nätverk av kollegor olika kulturer, bakgrunder och upplevelser. Vårt mål är att se till att varje medarbetare känner sig trygg i att kunna ta sitt autentiska jag till jobbet.
– Mångfald och inkludering är inte bara en klyscha. Vi lever i en mångfaldig värld där var och en utav oss är unika.
– Vi bör göra varje möjlig ansträngning för att omge oss med människor med en mångfald av tankar, upplevelser, erfarenheter och bakgrunder, avslutar Sarah Aiosa, VD på MSD Sverige.

Forskning

Inspirerade av mammor i 10 år

09/09/21

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

MSD for Mothers

I över ett decennium har vi arbetat för att bekämpa världens äldsta hälsotragedi – mödradödlighet, genom vårt program MSD for Mothers. Vi tror nämligen på en värld där ingen kvinna ska behöva dö för att ge liv. Gör du?

500 miljoner dollar i 10 år för att minska mödradödligheten i världen

 • Hittills har vi startat mer än 200 samarbeten för mödrars hälsa med regeringar, NGOs, forskningsinstitutioner, entreprenörer och patientföreningar
 • Detta har hjälpt mer än 13,1 miljoner kvinnor världen över till hälsosammare graviditeter och säkrare förlossningar
 • Vi har nått ut till 78 miljoner människor med tillgång till bättre vårdinrättningar

Vi investerar i mödrar för framtiden

När mödrar är friska och får säker vård av hög kvalitet byggs en god grund för att barn, familjer och samhällen ska trivas och  fungera. Nyfödda blir mer benägna att överleva, barn blir mer benägna att stanna i skolan, kvinnor kan göra värdefulla bidrag till sina samhällen och hälso- och sjukvårdssystemen blir starkare. Vi kallar det “mammaeffekten”.

Anders Kärnell - Medical Lead - MSD Sverige

”Vi tror på en värld där ingen kvinna ska behöva dö för att ge liv. MSD for Mothers bidrar genom att stötta kvinnor, utrusta och utbilda de som vårdar mödrar och bidra till att stärka sjukvårdssystem.”

Anders Kärnell

Medicinsk chef, MSD i Sverige

Fira 10-årsjubiléet med oss live eller följ eftersändingen!

Häng med oss på årets viktigaste och mest program med paneler, diskussioner och berättelser om det viktiga arbete som görs för kvinnor som ger liv. Följ diskussionen live eller som eftersändning!

Eventet gästas bland annat av:

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektör WHO, Världshälsoorganisationen

Helen Clark, tidigare Premiärminister i Nya Zealand

Natalia Kanem, Generaldirektör, FN:s befolkningsfon

Kenneth C. Fraizer, Tidigare koncern-VD, nu styrelsens ordförande, MSD

Naveen Rao, Vice president, The Rockefeller Foundation och många fler

Följ oss också i social medier under #InspiredbyMothers där vi berättar om de mammor som inspirerar oss varje dag.

Medarbetare

Starka nätverk och en inkluderande, lärande kultur är MSD:s jämställdhetsrecept

10/09/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Jämställdhetsrecept - MSD Sverige

MSD:s Women’s Network etablerades 1995 och är globalt välkänt genom hela organisationen. The Women’s Network stöttar kvinnor till att förverkliga sin fulla professionella potential i en miljö av nätverkande och mentorskap. Idag har nätverket mer än 9 000 medlemmar vilket gör det till ett av organisationens största nätverk för att driva frågor om mångfald, inkludering och jämställdhet.

MSD har intagit en banbrytande global approach till strategin om mångfald, inkludering och jämställdhet genom skapandet av Employee Business Resource Groups (EBRG:s) – nätverk för att driva och fostra en kultur av inkludering och mångfald och även stödja karriärsutveckling.
– EBRG:s, som t.ex. MSD Women’s Network, the Rainbow Alliance och LEAD (League of Employees of African Descent) erbjuder säkra, stöttande och berikande rum för lärande, nätverkande, karriärutveckling och egenmakt och självförtroende, berättar Sarah Aiosa, VD på MSD Sverige.

Jämställdhet är något som vi ständigt driver igenom både internt såväl som externt

Adelina Danell

Campaign Manager, Onkologi

MSD Women’s Network har som uppdrag att skapa en gemenskap där kvinnor kan känner samhörighet, kan engagera positivt med varandra, arbeta mot jämställdhet genom en inkluderande miljö och skapa möjligheter som kan bana väg för en frodande, givande och effektfull karriär.

Starka nätverk spelar en nyckelroll i att driva en kultur av mångfald och inkludering. Med 10 nätverk och över 19 000 anställda som medlemmar, har MSD:s Employee Business Resource Groups bidragit till att representera mångfalden inom företaget och bättre reflektera den värld vi lever och verkar i.

MSD:s jämställdhetsarbete i Norden

 • 54% av alla anställda i Norden, i alla befattningar, är kvinnor.
 • 46% av beslutsfattande roller upptas av kvinnor i Norden.
 • Antalet kvinnor i MSD:s small molecule process research & development team (SM PR&D) har nästan dubblats de senaste sex åren.
 • MSD har organiserat sitt globala arbete inom mångfald och inkludering genom skapandet av Employee Business Resource Groups (EBRG:s).
 • MSD representerar mångfalden med 10 nätverk (EBRG:s) och över 19 000 anställda som medlemmar.
 • Implementerandet av en global, könsneutral föräldraledighetspolicy i hela organisationen.
 • MSD Sverige finns representerat i Next Gen Network och Women’s Network.

Sarah Aiosa fortsätter:

– MSD har gjort betydande ansträngningar i att bädda in mångfald och inkludering i organisationen, något som är synligt både i Sverige och globalt.
– Från vår kommitté av verkställande direktörer till alla funktioner och regioner runtom i världen, så har vi utvecklat vår vision med mångfald och inkludering för att bättre reflektera den mångfald som finns bland våra kunder och de patienter vi hjälper.
– En aspekt som varit väldigt framgångsrik och synlig är att vi tillsatt begåvade kvinnor att leda några av våra största marknader som USA, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Kina.

Attityder som gör mångfald, inkludering och jämställdhet till en framgångsfaktor – både internt och för patienter

– Jämställdhet är något som vi ständigt driver igenom både internt såväl som externt, berättar Adelina Danell, som arbetar som Campaign Manager inom onkologi på MSD Sverige, och fortsätter:
– Det handlar lika mycket om hur vi utformar utbildningsmaterial och väljer ämnen för seminarier, till exempel att lyfta frågan om jämställdhet och mångfald i kliniska studier.

Arbetet med jämställdhet är ständigt, även i traditionellt mer jämställda länder som Sverige.
– Vi måste ständigt fortsätta utmana oss själva och ställa frågan om vi är så inkluderande som vi kan vara, säger Sarah Aiosa, och fortsätter med ett exempel:
– Även i Sverige, där jämställdhet mer är norm än i andra marknader, hade vi nyligen ett styrgruppsmöte där inga av medlemmarna var kvinnor. Vi diskuterade detta och teamet kom överens om att byta medlemmarna i gruppen för att bättre spegla mångfalden av åsikter som krävs för att styra projektet.

För att verkligen skapa innovation som förändrar, förbättrar och räddar liv krävs en mångfald av perspektiv i alla aspekter av vårt arbete, Adelina Danell förklarar:
– Både kvinnor och män drabbas av cancer.
– Vi behöver människor med olika bakgrund och olika erfarenheter i alla aspekter av vårt arbete, internt som externt. Det perspektivet är helt centralt för att vi ska kunna rädda och förbättra så många liv som möjligt, avslutar Adelina.

Vad är Employee Business Resource Groups (EBRG:s)?

Employee Business Resource Groups (EBRG:s) fostrar en välkommande miljö som uppmuntrar medarbetare till att växa, lära, leda och ge tillbaks.

 • En stödjande gemenskap av människor med snarlik bakgrund och tro
 • Möjligheter att interagera med kollegor inom organisationen över divisions- eller funktionsgränser
 • Professionella sessioner om utveckling
 • Uppsökande verksamhet och volontärarbete
 • Mentorprogram

Vilka EBRG:s finns på MSD?

 • Alianza
 • Asia Pacific Association
 • capAbility Network
 • Interfaith Organization
 • League of Employees of African Descent
 • Native American & Global Indigenous People
 • Next Gen Network
 • Rainbow Alliance
 • Veterans Leadership Network
 • Women’s Network
Medarbetare

“MSD ser på mångfald och inkludering som en prioritet”

07/09/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Adam Sierkowiak - MSD Sverige

För sjätte året i följd tillägnar vi på MSD en hel månad för mångfald och inkludering. Global Diversity & Inclusion Month är också en möjlighet för oss att accelerera våra insatser och arbeta ännu hårdare för en arbetsmiljö som är så inkluderande som möjligt.

– MSD ser på mångfald och inkludering som en prioritering för oss anställda, berättar Adam Sierakowiak, Medical Advisor på MSD Sverige, och fortsätter:
– Det handlar om att ge och ta, att inkluderas men också att inkludera andra.

MSD:s mål med mångfald och inkludering är att se till att varje medarbetare känner sig trygg i att kunna ta sitt autentiska jag till jobbet och tillsammans med kollegor ansvara för att driva mångfald och inkludering genom hela organisationen.

“MSD ser på mångfald och inkludering som en mycket viktigt aspekt av vår vardagskultur och anda på jobbet, man ser på det som en prioritering för oss anställda”.

Genom att aktivt arbeta med mångfald och inkludering, från rekrytering och utveckling av nya kollegor till utbildning för medarbetare och konstant intressera sig för en mångfald av perspektiv och erfarenheter, kan MSD tillvarata sina anställda på bästa sätt:
– För mig handlar mångfald och inkludering mycket om att omge sig med människor med olika bakgrunder, idéer och erfarenheter för att tillsammans nå resultat som man aldrig skulle kunna göra själv, eller i en miljö med människor som endast tänker som en själv, berättar Adam.

MSD:s holistiska approach till mångfald och inkludering stannar inte vid mångfald bland anställda, arbetet kring dessa frågor genomsyrar hela organisationen.

– Ända sedan jag började arbeta för MSD har företaget alltid varit mycket mån om att man ska trivas, berättar Adam, och fortsätter:
– MSD ser på mångfald och inkludering som en mycket viktigt aspekt av vår vardagskultur och anda på jobbet, man ser på det som en prioritering för oss anställda. Dels att vi anställer människor med olika bakgrunder, men kanske viktigast av allt att ha ett flöde av aktiviteter där man tar upp mångfald och inkludering, till exempel genom våra EBRG:s.

Employee Business Resource Groups (EBRG:s)

Vi har tagit en banbrytande och global approach till vår strategi om mångfald och inkludering, genom skapandet av Employee Business Resource Groups (EBRG:s). Med mer än 19 000 medlemmar, spelar EBRG:s en central roll för att driva en kultur av inkludering och mångfald och stödja våra medarbetares karriärsutveckling. Dessa grupper representerar mångfalden inom MSD, och reflekterar några av de grupper inom vilka vi lever och verkar. MSD Sverige finns representerat i Next Gen Network och Women’s Network.

 • Alianza
 • Asia Pacific Association
 • capAbility Network
 • Interfaith Organization
 • League of Employees of African Descent
 • Native American & Global Indigenous People
 • Next Gen Network
 • Rainbow Alliance
 • Veterans Leadership Network
 • Women’s Network

– MSD har aldrig backat undan för att diskutera några av de svåraste ämnena, avslutar Adam.

Adam Sierakowiak jobbar som Medical Advisor på MSD Sverige och är företagets vetenskapliga kontakt för landets främsta läkare inom utvalda terapiområden. Han har själv judisk bakgrund och har bott och studerat i tre länder i tre världsdelar, däribland Hebreiska Universitetet i Jerusalem, Israel, samt Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Medarbetare

I september firar vi Diversity & Inclusion Month

01/09/2021

Dela denna artikel

.st0{fill:#00857C;}

Diversity & Inclusion Month - MSD Sverige

Hur vi låter upplevelser, röster och perspektiv stärka vårt syfte.

I ett team-möte i januari 2015 föreslog Celeste Warren, vice ordförande och mångfaldsordförande på MSD, att vi behöver fira mångfalden bland våra anställda och erbjuda dem möjligheten att pausa, förstå och reflektera. Med nyfunnen energi insåg teamet att det inte är tillräckligt med en dag, eller ens en vecka. Celeste tog in teamets perspektiv och sa ”vi gör det till en månad”. Där föddes Global Diversity & Inclusion (GD&I) Experience Month.

Vårt engagemang fortsätter

I mer än fem år, och med fler i sikte, har vi fortsatt tillägna en hel månad åt att främja meningsfulla diskussioner och lärande kring mångfald och inkludering. Vi gör detta samtidigt som vi pausar, reflekterar och firar allt det underbara arbete vi lagt ner under året med fokus på mångfald och inkludering.

Adam Sierkowiak - MSD Sverige

”Mångfald och inkludering handlar om att ge och ta – att inkluderas men också att inkludera andra – och MSD har aldrig backat undan för att diskutera dessa svåra ämnen”

Adam Sierakowiak

Medical Advisor, MSD Sverige

Så mycket har vi vuxit och upplevt sedan vår första Global Diversity & Inclusion (GD&I) Experience Month

 • I förra årets kick off-event deltog anställda i 71 olika länder.
 • Vi har sett en ökning på 44% i antalet medlemmar i våra 10 Employee Business Resource Groups (EBRG:s), med nya berättelser från alla delar av världen.
 • Vi har introducerat en ny process för att bevaka företagets framsteg i att skapa en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö, inkluderat en arbetsdag och utbildningar i mångfald och inkludering.
 • Vi har utvecklat en integrerad strategi för inkludering av personer med funktionsvariationer, för att säkerställa att de med funktionsvariationer inom organisationen kan vara produktiva och bidra till vårt uppdrag att rädda och förbättra liv.

Engagera, stärka, upplyfta

Vi är stolta över vår kraft och våra framsteg, men det finns mer jobb att göra – mer nu än någonsin. Det är dags att accelerera våra insatser så att vi kan skapa en arbetsmiljö som är så inkluderande som möjligt – där alla röster känner sig hörda, värderade och där alla ges möjligheten att bidra med sitt bästa.

”Vi fortsätter att fördjupa vårt engagemang för att göra GD&I Experience Month till en möjlighet för våra anställda att växa, utvecklas och frodas”

Celeste Warren

Vice President och Chief Diversity Officer

Mer än bara en månad: att fira mångfald och inkludering även efter september

Även fast 2021 års GD&I Experience Month äga rum digitalt på grund av Covid-19-pandemin kan våra kollegor förvänta sig mängdvis av engagemang. Bland annat erbjuds möjligheter att utforska koncept som att vara en allierad, lära sig mer om mål och initiativ, delta i träningar och seminarier och lyssna på våra dynamiska gästföreläsare.

September är en tid för att reflektera, utforska och engagera – och den andan kan tas med året om

Genom att ha tagit oss tiden att fira vad som gör oss unika och genom att ha fortsatt bryta barriärer har vi drivits till att tänka större och åstadkomma mer. Att bygga och berika vår mångsidiga och inkluderande miljö involverar alla. När vi öppnar våra sinnen och hjärtan för nya röster, nya erfarenheter och nya attityder har vi makten att vara allierade och förebilder, i tillägg till bättre kollegor och medborgare.

Next