Transparens

Öppenhet kring samarbeten mellan vård, akademi och industri

I början av juni varje år offentliggör MSD och andra företag i vår bransch information om ersättningar som gått ut till hälso- och sjukvården under året som gott. Det är ett frivilligt initiativ som branschen tagit tillsammans för att öka förståelsen för och transparensen i de livsviktiga samarbeten vi har med vård och akademi.

Transparenta samarbeten mellan industri, akademi och vård är en viktig och positiv del av att möta framtidens vårdutmaningar.

Hälso- och sjukvårdspersonal och akademi bidrar med värdefull expertkunskap och klinisk erfarenhet till läkemedelsföretagen. Den kunskapen gör att läkemedelsföretagen kan utveckla bättre behandlingar för patienter. Läkemedelsföretagen i sin tur bidrar med sin expertis om komplexa behandlingar som gör att läkare kan ge bättre behandling till patienter. På så sätt leder samarbete mellan industri, akademi och vård till bättre vård för patienter i Sverige.

Hela branschens värdeöverföringar på ett ställe

LIF:s databas för branschens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

MSD:s överföringar till hälso- och sjukvården

Så här gick MSD tillväga med rapporteringen

Metoddokumentet på svenska

Metoddokumentet på engelska