MSD i sociala medier

Så här agerar vi i sociala medier - gör det du med!

Vi kan inte tala om våra eller andras läkemedel och vacciner direkt med allmänheten, och därmed inte i våra sociala medier.

LÄS MER

Därför ber vi dig som har frågor om våra produkter eller vill rapportera eventuella biverkningar till oss att vända er direkt till medicinskinfo@merck.com

Här hittar du alla andra kontaktvägar.

LÄS MER