För livet, genom
hela livet.

I över 100 år har vi framgångsrikt utvecklat vacciner för att skydda barn, ungdomar och vuxna mot en rad allvarliga sjukdomar. I Sverige ger det allmänna vaccinationsprogrammet viktig immunitet i barns liv, men motståndskraft mot sjukdomar är viktigt genom hela livet. Att få rätt information om när i livet, och mot vilka sjukdomar man kan vaccineras mot är viktigt för både enskilda personer men också för folkhälsan.

145 700

personer i världen dog år 2013 till följd av mässling – de flesta var barn under 5 år

3 M

liv räddas varje år med hjälp av vaccin

750 000

människor skyddas från mycket allvarliga sjukdomsförlopp genom att få vaccin

BETYDELSEN AV VACCINER

Vaccination är en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. Med undantag för rent vatten har ingen annan hälsoinsats haft lika stor effekt på att minska dödligheten i världen. Med en hög vaccinationstäckningsgrad, dvs. att många vaccineras mot en viss sjukdom, skyddas hela befolkningen, människor slipper bli sjuka och vården kan avlastas.

VÅRT ENGAGEMANG

Att vi framgångsrikt har utvecklat vacciner i över ett sekel är en historia vi är stolta över. Nu har vi siktet inställt på framtiden och att fortsätta bidra till god hälsa för alla – oavsett var på jorden vi föds.

Några milstolpar

  • 1895 – det första difterivaccinet saluförs av MSD:s legacy företag HK Mulford Company.
  • 1963 licensieras det första vaccinet mot mässling, 1967 mot påssjuka och 1968 mot röda hund av MSD. 1971 introduceras ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund av MSD.
  • 1977 licensieras ett vaccin mot pneumokocksjukdom.
  • 2006 licensieras det första vaccinet mot HPV och 2014 kom nästa generations HPV-vaccin som ger ett bredare skydd.

VÅRT ENGAGEMANG

Att vi framgångsrikt har utvecklat vacciner i över ett sekel är en historia vi är stolta över. Nu har vi siktet inställt på framtiden och att fortsätta bidra till god hälsa för alla – oavsett var på jorden vi föds.

Några milstolpar

  • 1895 – det första difterivaccinet saluförs av MSD:s legacy företag HK Mulford Company.
  • 1963 licensieras det första vaccinet mot mässling, 1967 mot påssjuka och 1968 mot röda hund av MSD. 1971 introduceras ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund av MSD.
  • 1977 licensieras ett vaccin mot pneumokocksjukdom.
  • 2006 licensieras det första vaccinet mot HPV och 2014 kom nästa generations HPV-vaccin som ger ett bredare skydd.

HUMANT PAPILLOMVIRUS, HPV

HPV-infektion är den vanligast förekommande sexuellt överförbara infektionen bland kvinnor och män i Sverige. Den orsakar fler än 1000 fall av cancer i Sverige per år i livmoderhals, vulva, vagina, anus, penis och svalg. Men HPV-infektion är förebyggbar med vaccin.

Mer information om HPV finner du här.

LÄS MER

VÅR ÅSIKT

Sverige ska erbjuda ett brett och jämlikt skydd mot HPV Humant papillomvirus (HPV) som drabbar både kvinnor och män och orsakar cancer som kan förbyggas. Sverige borde vara världsledande i att bekämpa HPV-sjukdomar – och båda könen bör vaccineras.

LÄS MER

VÅR ÅSIKT

Sverige ska erbjuda ett brett och jämlikt skydd mot HPV Humant papillomvirus (HPV) som drabbar både kvinnor och män och orsakar cancer som kan förbyggas. Sverige borde vara världsledande i att bekämpa HPV-sjukdomar – och båda könen bör vaccineras.

LÄS MER