Vacciner

För livet, genom hela livet.

I över 100 år har vi framgångsrikt utvecklat vacciner för att skydda barn, ungdomar och vuxna mot en rad allvarliga sjukdomar. I Sverige ger det allmänna vaccinationsprogrammet viktig immunitet i barns liv, men motståndskraft mot sjukdomar är viktigt genom hela livet. Att få rätt information om när i livet, och mot vilka sjukdomar man kan vaccineras är viktigt för både enskilda personer men också för folkhälsan.

140000

personer i världen dog år 2018 till följd av mässling – de flesta var barn under 5 år

3 M

liv räddas varje år med hjälp av vaccin

750000

människor skyddas från mycket allvarliga sjukdomsförlopp genom att få vaccin

BETYDELSEN AV VACCINER

Vaccination är en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. Med undantag för rent vatten har ingen annan hälsoinsats haft lika stor effekt på att minska dödligheten i världen. Med en hög vaccinationstäckningsgrad, dvs. att många vaccineras mot en viss sjukdom, skyddas hela befolkningen, människor slipper bli sjuka och vården kan avlastas.

VÅRT ENGAGEMANG

Att vi framgångsrikt har utvecklat vacciner i över ett sekel är en historia vi är stolta över. Nu har vi siktet inställt på framtiden och att fortsätta bidra till god hälsa för alla – oavsett var på jorden vi föds.

Några milstolpar

  • 1895 – det första difterivaccinet saluförs av MSD:s legacy företag HK Mulford Company.
  • 1963 licensieras det första vaccinet mot mässling, 1967 mot påssjuka och 1968 mot röda hund av MSD. 1971 introduceras ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund av MSD.
  • 1977 licensieras ett vaccin mot pneumokocksjukdom.
  • 2006 licensieras det första vaccinet mot HPV och 2014 kom nästa generations HPV-vaccin som ger ett bredare skydd.
  • 2020 inkluderas även pojkar för vaccination mot HPV inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Sedan hösten 2020 erbjuds således alla barn i åk 5 HPV-vaccination.

VÅRT ENGAGEMANG

Att vi framgångsrikt har utvecklat vacciner i över ett sekel är en historia vi är stolta över. Nu har vi siktet inställt på framtiden och att fortsätta bidra till god hälsa för alla – oavsett var på jorden vi föds.

Några milstolpar

  • 1895 – det första difterivaccinet saluförs av MSD:s legacy företag HK Mulford Company.
  • 1963 licensieras det första vaccinet mot mässling, 1967 mot påssjuka och 1968 mot röda hund av MSD. 1971 introduceras ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund av MSD.
  • 1977 licensieras ett vaccin mot pneumokocksjukdom.
  • 2006 licensieras det första vaccinet mot HPV och 2014 kom nästa generations HPV-vaccin som ger ett bredare skydd.
  • 2020 inkluderas även pojkar för vaccination mot HPV inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Sedan hösten 2020 erbjuds således alla barn i åk 5 HPV-vaccination.

HUMANT PAPILLOMVIRUS, HPV

HPV är Sveriges vanligaste sexuellt överförbara infektion. Det innebär att de flesta i Sverige någon gång i livet drabbas av en HPV-infektion men oftast vet man inte att man har blivit smittad. Ofta läker infektionen ut, men vissa HPV-infektioner leder till cellförändringar, förstadier till cancer och cancer. Hos kvinnor är den vanligaste formen livmoderhalscancer, men även andra typer av cancer kan utvecklas hos både kvinnor och män. HPV kan även ge kondylom, dvs könsvårtor. Vaccination mot HPV förebygger infektion.

Mer information om HPV

LÄS MER

VÅR ÅSIKT

Sverige ska erbjuda ett brett och jämlikt skydd mot HPV Humant papillomvirus (HPV) som drabbar både kvinnor och män och orsakar cancer som kan förbyggas. Sverige ska vara världsledande i att bekämpa HPV-relaterade sjukdomar.

VÅR ÅSIKT

Sverige ska erbjuda ett brett och jämlikt skydd mot HPV Humant papillomvirus (HPV) som drabbar både kvinnor och män och orsakar cancer som kan förbyggas. Sverige ska vara världsledande i att bekämpa HPV-relaterade sjukdomar.