Onkologi

Genom visionär forskning ligger vi
i framkant inom immunonkologi.

CANCER I SIFFOR

Cancerfallen i världen ökar, men kampen mot sjukdomen är högst personlig. Inte bara för patienter och deras anhöriga utan även för de som forskar om cancer, behandlar och för oss som utvecklar nya behandlingar.

60 000

svenskar diagnostiseras med cancer varje år

100 000

svenskar beräknas få en cancerdiagnos om 20 år

17 M

människor får cancer varje år

VÅRT ENGAGEMANG

Vårt viktigaste verktyg i kampen mot cancer är vetenskap. Vi befinner oss just nu i en spännande tid där nya behandlingar mot cancer öppnar ett nytt kapitel inom området. Vi gör skillnad för patienter genom att utveckla innovativa behandlingar och arbeta för att patienter ska få tillgång till dem i tid. Vårt fokus är att bedriva forskning inom immunonkologi där vi accelererar varje steg i resan - från labb till klinik - för att ge nytt hopp till människor med cancer.

Som en del av vårt fokus på cancer, leder vi forskningen inom immunonkologi, genom ett av de snabbast växande företagsfinansierade utvecklingsprogrammen.

Förstå melanom: tecken, symptom, riskfaktorer

Melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. Kännetecknat av okontrollerad tillväxt av pigmentproducerande celler, står melanom för cirka 2% av nya cancerfall världen över.

EN RESA I TIDEN

Läs mer om immunonkologi här

LÄS MER

VÅR ÅSIKT

Diagnos och behandling kan inte vänta - det är en fråga om liv och död

När antalet människor som drabbas av cancer ökar och socioekonomiska skillnader bidrar till en ojämlik vård, krävs inte bara en banbrytande forskning utan även tillgång till läkemedel.

LÄS MER

VÅR ÅSIKT

Diagnos och behandling kan inte vänta - det är en fråga om liv och död

När antalet människor som drabbas av cancer ökar och socioekonomiska skillnader bidrar till en ojämlik vård, krävs inte bara en banbrytande forskning utan även tillgång till läkemedel.

LÄS MER