Hjärt- & kärlsjukdomar

I mer än 50 år har MSD
utvecklat nya behandlingar
för hjärt- & kärlsjukdomar.

Hjärt- & kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död i Sverige. Tack vare forskningen finns idag möjlighet att lindra och även bota hjärt- och kärlsjukdomar – forskning som vi bidrar till.

1,9 M

människor lever med hjärt- och kärlsjukdom i Sverige

300 000

svenskar lider av förmaksflimmer

25 %

färre dödsfall på 10 år i hjärt- & kärlsjukdom tack vare forskning inom området

VÅRT ENGAGEMANG

MSD introducerade sina första läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar för mer än 50 år sedan. Sedan dess har vi introducerat mer 30 nya läkemedel mot olika sjukdomar och tillstånd inom området hjärta & kärl.