Antibiotika & resistens

Vi fortsätter envist att
utveckla nya antibiotika
och vacciner för att behandla
och förebygga infektioner.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning.

Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner, dagens sjukvård är även beroende av effektiva antibiotika vid andra ingrepp som exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer.

Därför fortsätter MSD att investera i att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner.

33 000

EU-medborgare dör varje år till följd av antibiotikaresistenta bakterier

15 500

fall av antibiotikaresistens* rapporterades 2016 i Sverige

70 000

fall av antibiotikaresistens* spås finnas i Sverige 2050

* anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistens

I mer än 80 år har MSD spelat en viktig roll i upptäckten och utvecklingen av nya läkemedel och vacciner för behandling och förebyggande av infektionssjukdomar.

Vi lanserade sulfamerazine 1938 och penicillin 1942 och vi fortsätter utveckla nya antibiotika.

VÅRT ENGAGEMANG

MSD arbetar intensivt på flera fronter för att tackla utmaningen med resistenta bakteriestammar:

Vi är ett av få företag som fortsätter att investera i utvecklingen av nya antibiotika. Dessutom deltar vi i flera globala program för att främja utvecklingen av nya antibiotika och antibiotika-alternativ för att bekämpa resistens.

Våra vacciner, för såväl människor som djur, bidrar till att minska användningen av antibiotika. Vi bidrar även aktivt till arbetet för Antimicrobal Stewardship, AMS, för att förbättra vården för patienter och bromsa resistensutvecklingen.