Vi har uppfunnit läkemedel och vacciner för livet i mer än ett sekel. Vi kommer alltid att vara på jakt efter nya genombrott med en huvudsaklig drivkraft - livet.

SAMARBETE FÖR INNOVATION

Vi arbetar varje dag för att hitta lindring och bot för patienter med några av världens allvarligaste sjukdomar. Vi gör det med patienter, forskare, experter, vårdare, politiker, myndigheter och många fler.

Ett exempel är det strategiska partnerskapet mellan Karolinska Institutet och vårt amerikanska huvudkontor. Tillsammans siktar vi på att förbättra utfallet av patienters behandling och höja vårdkvalitén med hjälp av så kallad real world evidence; återkoppling på hur läkemedlet fungerar i den kliniska verkligheten hos patienten.