Forskning

Under 2018 hade MSD 147 patienter i 41 olika kliniska prövningar på 66 kliniker i Sverige.

STARK FORSKNINGSTRADITION I SVERIGE

I Sverige har vi de förutsättningar som krävs för att vara en världsledande forskningsnation. Vi har högkvalitativ forskning, ett av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem och en välutbildad befolkning som snabbt tar till sig ny teknik. Vi är dessutom unika med våra register som utgör en gedigen forskningsbas. Det sammantaget gör Sverige till en attraktiv internationell testmarknad för den globala industrin och på så sätt kan vi attrahera nya investeringar.

ENGAGEMANG I INNOVATION

MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram läkemedel och vacciner mot några av världens mest allvarliga sjukdomar. Vi flyttar ständigt vetenskapens gränser i hopp och förväntan om att våra innovationer ska leda till bättre hälsa i samhället för många generationer framöver. Vi vill vara med och bidra till en stark life sciencearena i Sverige.

VÅRT KLINISKA ENGAGEMANG

Vi är ett av de globala läkemedelsföretag som investerar allra mest i forskning i Sverige. Vårt kliniska engagemang i Sverige (antalet studier, prövningar och patienter som deltar i forskningen) är fyra gånger större än vår kommersiella omsättning.

Forskning och innovation är vår livsnerv.

Pågående studier

På vår globala sida kan du läsa mer om vår pipeline

och om forskning globalt på MSD