Utbildningar - en självklarhet för nya tidens läkemedelsföretag

Bild på penna och papperAtt kommunicera kring forskning och dela med oss av vetenskaplig innovation och utbildning är en viktig del av vårt medicinska uppdrag. Genom att ge läkare och vårdpersonal de bästa verktygen för att kunna hjälpa sina patienter samarbetar vi för att motverka sjukdom. Vi vet att våra läkemedel kommer till bäst användning om vi delar med oss av vår kunskap.

MSD erbjuder utbildningar inom följande områden: övre & nedre luftvägarna, hjärta/kärl, reumatologi, infektion, dermatologi och gastroenterologi. Vi kan även erbjuda lokalt behovsanpassade utbildningar.

Det nya EU-direktivet - the European Union Clinical Trial Directive

För alla kliniska prövningar som startats efter den 1 maj 2006 i ett EU/ECC-land gäller obligatorisk träning för all berörd personal. MSD genomför vanligtvis träningen vid prövarmöten och möten på kliniken som genomförs när studien påbörjas. Utbildningsmaterialet, EU Clinical Trial Directive for Investigators, finns tillgängligt på Internet via DigiScript för dem som inte har möjlighet att delta i träningen: spworld.digiscript.com.

Kvalitetsgranskade utbildningar

Att erbjuda utbildningar som håller hög klass är ett viktigt mål för MSD. Vi kvalitetsgranskar våra utbildningar kontinuerligt både genom utvärderingar och oberoende granskning. För att kvalitetssäkra utbildningar som tas fram av bl a läkemedelsindustrin och medicinföretag har Svenska Läkarsällskapet, Sveriges Läkarförbund och Landstingsförbundet (LF) bildat LIPUS-Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. Utbildningar som riktar sig mot läkare skall som regel vara granskade och godkända av LIPUS.Copyright MSD Sverige AB