Forskning

MSD arbetar för att förbättra människors hälsa genom att utveckla läkemedel och vacciner som behandlar och förebygger sjukdom. Genom att fokusera på sjukdomar som drabbar många och där behandlingen idag är otillräcklig kommer våra forskningsinsatser till störst nytta.

En stark forskningstradition
Vi är av tradition ett mycket forskningsintensivt företag och har genom åren tillsammans med läkare och andra specialister genomfört många viktiga kliniska studier. 

Under våra 125 år inom forskning och utveckling har MSD varit förknippade med en rad Nobelpristagare, varav den senaste var Dr. William C. Campbell som tilldelades en del av Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2015.

Sverige har en särställning
Vårt engagemang i innovation resulterar varje år i investeringar i forskning och utveckling globalt på närmare 7 miljarder USDollar. Sverige är speciellt då vi har fyra gånger så stora investeringar i klinisk forskning som motsvarande försäljning i Sverige. 

Samarbete för innovation
Vi är engagerade i utfallsbaserad forskning i Sverige och tror på samarbete mellan akademi, vård och industri.Genom att integrera grundforskning i alla steg från molekyl till läkemedel bidrar vår forskning till kunskap i ett brett perspektiv. Vi samarbetar med ett flertal större och mindre bolag och akademiska institutioner för att på bästa sätt få fram nya innovativa behandlingar för att förbättrar människors hälsa.

Kontakt:
Katrin Moeschlin, Forskningsdirektör

Läs mer om pågående studier : http://www.clinicaltrials.govCopyright © 2019 MSD Sverige AB