Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv

Det klassiska mötet Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv äger rum för sextonde året i rad i Stockholm den 19-20 januari 2018.

Populariteten bland deltagarna har genom åren varit stor och många är de som återkommer år efter år. En vanlig kommentar är att mötet alltid presenterar intressanta nyheter av betydelse för den vardagliga sjukvårdsutövningen framförda i korta föredrag av kunniga föreläsare och att riklig tid avsatts för diskussion.

Mötet är enbart riktat till yrkesverksamma läkare. Inbjudan, anmälan, och all information om 2018-års-tillfälle finns på msd.se/kardmote2018

 Copyright © 2019 MSD Sverige AB