Press

Följande information är avsedd för journalister

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012

13 juli 2011

MSD går in i stort forskningssamarbete för att utrota HIV

Forskare från MSD kommer att ingå i två nya nätverksprojekt med målet att utrota HIV. De två stora projekten leds av framstående akademiska forskarteam vid universiteten i North Carolina och Kalifornien. Förutom forskarna från MSD/Merck ingår forskare från ett stort antal välkända amerikanska universitet samt några internationella partners däribland Karolinska Institutet.

Läs vidare…

8 juli 2011

Pressmeddelande Reumatikerförbundet och MSD: Upp till sex års väntan på diagnos för patienter med svåra ryggsjukdomar – är det acceptabelt? Spännande debatt om de onda ryggarna i Almedalen

Reumatikerförbundet tillsammans med MSD arrangerade på torsdagen ett seminarium med titeln ”Arbetsför men sjukskriven – rygga inte för problemen”. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer debatterades frågan om vad som bör göras för de hundratusentals svenskar som lider av kroniska ryggsjukdomar.

Läs vidare…

7 juli 2011

Stort intresse för inflammatoriska tarmsjukdomar – välbesökt seminarium satte fokus på brister i vården

Riksförbundet Mag- och tarmsjuka, RMT, tillsammans med MSD arrangerade på onsdagen ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Läs vidare…

4 juli 2011

Pressinbjudan från MSD och RMT till seminarium i Almedalen: Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes – Hur kan vården förbättras?

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete.

Läs vidare…

23 juni 2011

Pressinbjudan till Almedalsveckan: Det svenska Barnlotteriet - på vilka villkor ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar?

Var sjätte par är ofrivilligt barnlösa, men möjligheten till behandling skiljer sig över landet. Patienter, läkare, politiker och tjänstemän diskuterar varför ofrivilligt barnlösa inte får behandling utifrån sitt medicinska behov. Som avslutning - livsreflektioner av komikern Anna-Lena Brundin.

Läs vidare…

14 juni 2011

SIMPONI ges utökat godkännande för att bromsa progression av perifer ledskada vid aktiv psoriasisartrit

Europeiska kommissionen har godkänt en ny indikation för SIMPONI® (golimumab) vid behandlingen av aktiv och progredierande psoriasisartrit. SIMPONI har nu fått godkännande för att kunna bromsa progressionen av perifer ledskada mätt med röntgen hos patienter med polyartikulära symmetriska subtyper av psoriasisartrit.

Läs vidare…

26 maj 2011

SIMPONI behandling visade tidig förbättring hos patienter med reumatoid artrit

Forskningsresultat som visade på tidig förbättring av inflammation och skada på ledstrukturer mätt med MRT, magnetresonanstomografi, presenterades på European Rheumatology Congress, EULAR i London i veckan.

Läs vidare…

5 maj 2011

REMICADE ges utökat godkännande - fler med svår tarmsjukdom kan få tillgång till effektiv behandling

Europeiska kommissionen utökar nu indikationen för TNF-hämmaren REMICADE (infliximab) för patienter med Crohns sjukdom.

Läs vidare…

15 april 2011

FDA har godkänt SYLATRON för adjuvant behandling av malignt melanom

SYLATRON™ (peginterferon alfa 2-b) är en ny adjuvant behandling mot malignt melanom med regionala lymfkörtelmetastaser som fått godkännande för den amerikanska marknaden. Läkemedlet ges efter det att melanom samt lymfkörtlar avlägsnats.

Läs vidare…

13 april 2011

INEGY finns nu på apoteken i Sverige

Första läkemedlet med två kolesterolsänkande verkningsmekanismer i en tablett

Läs vidare…

1 april 2011

Ny hepatit C-studie: Tre gånger fler blev virusfria med nytt läkemedel under utveckling

VICTRELIS® (boceprevir) som tillägg till peginterferon alfa-2a och ribavirin gjorde att tre gånger fler kroniska hepatit C-patienter blev virusfria, visar ny studie. Samtliga i studien var patienter som inte blivit hjälpta av tidigare behandling. Resultaten presenteras på den europeiska leverkongressen EASL som pågår i Berlin fram till helgen.

Läs vidare…

16 mars 2011

Stipendium till patientnära forskning inom reumatologi

Stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi i samarbete mellan MSD och Föreningen för Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS), delas i vår mellan två patientnära forskningsprojekt med fokus på skillnader. I ett fall skillnader mellan kvinnor och män, och i det andra mellan vårdpersonal och patient.

Läs vidare…

28 februari 2011

Ny studie visar att tidig insättning av REMICADE behandling är effektiv vid ulcerös kolit

Behandling med TNF-hämmaren REMICADE® (infliximab) visar god effekt vid behandling av måttlig till svår ulcerös kolit hos patienter som inte svarat på kortisonbehandling.

Läs vidare…

2 februari 2011

INEGY- in i läkemedelsförmånen

Första kolesterolsänkande behandling med dubbla verkningsmekanismer i en enda tablett

Läs vidare…

20 januari 2011

Nytt läkemedel: IVEMEND förebygger illamående och kräkning av cytostatikabehandling

Endos IVEMEND är ett nytt läkemedel som hjälper till att förebygga illamående och kräkningar på grund av cancerbehandling. Läkemedlet verkar genom att blockera signaler till hjärnans kräkcentrum, en så kallad NK1-receptorantagonist.

Läs vidare…

19 januari 2011

AVRO-studien som visar att BRINAVESS (vernakalant) för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat än amiodaron är nu publicerad

Journal of the American College of Cardiology har nu publicerat resultaten av BRINAVESS® (vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm.

Läs vidare…

17 januari 2011

MSD säljer Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin

MSD avyttrar produkterna Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin AB. Absolut Torr är en effektiv antiperspirant som används vid stark svettning och fyller ett stort behov på marknaden. Impolin AB tar över produkterna från och med januari.

Läs vidare…

9 december 2011

Ny analys: Patienter som fått diabetesläkemedlet Januvia hade färre allvarliga hjärt-kärlhändelser än patienter som fått sulfonureider

Bland patienter som fått läkemedel av sorten sulfonureider fanns 11 fall av allvarlig hjärt-kärlhändelse, medan man inte fann något fall i gruppen patienter som fått Januvia. Det visar en ny poolad analys av tre tidigare publicerade kliniska studier som presenterades under den internationella diabeteskongressen IDF i veckan.

Läs vidare…

7 december 2011

ZOELY nu i Sverige – nytt effektivt p-piller med en kombination av hormoner som liknar kroppens egna

Från och med den 1 december finns det nya p-pillret ZOELY® (nomegestrolacetat/estradiol) tillgängligt i Sverige. Detta innebär att svenska kvinnor nu har tillgång till ett effektivt monofasiskt p-piller som innehåller ett östrogen identiskt med det kroppen själv producerar.

Läs vidare…

2 december 2011

Stor spännvidd när psoriasisforskare prisas

Ett spetsprojekt av internationell toppklass i labbmiljö och ett unikt patientnära pionjärarbete. MSD:s Dermatologistipendium 2011 delas mellan Enikö Sonkoly och Kristofer Thorslund, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Läs vidare…

1 december 2011

200 000 kronor för avancerad forskning om SLE

MSD:s Reumatologistipendium 2011 går till forskaren Sara Nilsson vid Lunds Universitet. Stipendiet på 200 000 kronor får hon för sina lovande studier av bakgrundsorsakerna till den kroniska reumatiska sjukdomen SLE, en sjukdom som i nio fall av tio drabbar kvinnor.

Läs vidare…

16 november 2011

Michael Nally ny vd för MSD

Michael (Mike) Nally tillträder idag som ny vd för MSD i Sverige. Mike efterträder Karin Bernadotte som varit vd sedan 2006.

Läs vidare…

15 november 2011

Viktiga resultat för svårbehandlade patienter med hepatit C

Nya data visar att även mycket svårbehandlade patienter med hepatit C kan ha stor nytta av trippelbehandling som inkluderar VICTRELIS.

Läs vidare…

14 november 2011

Ny internationell undersökning av 1 300 patienter med typ 2-diabetes: Var tredje patient berättar inte om hypoglykemier – tror att blodsockerfallen är något de måste leva med

Var tredje patient med typ 2-diabetes pratar inte med sin läkare om så kallade hypoglykemier, ett tillstånd med alltför låga blodsockervärden. Två tredjedelar av drygt 1 300 tillfrågade patienter med typ 2-diabetes, var dessutom omedvetna om att hypoglykemier kan orsakas av vissa diabetesläkemedel – insulin och SU. Detta framgår av en internationell undersökning som gjorts på uppdrag av MSD.

Läs vidare…

26 oktober 2011

Lovande data för VICTRELIS vid behandling av hepatit C hos hivpatienter

Interimsdata från en fas IIb-studie av trippelbehandling med VICTRELIS till patienter som har både HIV-1 och kronisk hepatit C visar mycket lovande resultat. I gruppen som fick tillägg av VICTRELIS var dubbelt så många patienter virusfria i behandlingsvecka 24.

Läs vidare…

25 oktober 2011

REMICADE överlägset enbart metotrexat behandling vid måttlig till svår plackpsoriasis

Resultat från en 26-veckors, randomiserad, öppen multicenterstudie i fas IIIB visade att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med REMICADE® (infliximab) uppnådde större förbättring av sjukdomen än de patienter som fick metotrexat (MTX).

Läs vidare…

24 oktober 2011

HIV-läkemedlet ISENTRESS visar bättre effekt än efavirenz

Nya data från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med ISENTRESS gett signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt än behandlingsregim med efavirenz för tidigare obehandlade vuxna patienter med HIV-1-infektion. Ytterligare en ny studie visar också att ISENTRESS är lika effektivt oavsett kön och etnicitet.

Läs vidare…

26 september 2011

Svensk läkemedelsprofil på export till Europa

Karin Bernadotte blir idag ny chef för Public Policy i Europa och Kanada för MSD med placering i Bryssel. Det innebär att världens näst största läkemedelsföretag Merck/MSD utnämner en svensk till att leda företagets europeiska samhällsarbete.

Läs vidare…

12 september 2011

Många kvinnor väljer nytt preventivmedel efter rådgivning - ny undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

En stor europeisk undersökning, där närmare 23 000 kvinnor ingått, visar att strukturerad rådgivning från barnmorskor eller läkare leder till att en stor andel kvinnor väljer ett annat preventivmedel än de först tänkt sig.

Läs vidare…

30 augusti 2011

Stora variationer i vården av förmaksflimmer mellan olika länder

Registerdata från RHYTHM-AF visade betydande skillnader mellan olika länder när det gäller behandling av förmaksflimmer på sjukhus. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmtrubbningen och ungefär 150 000 personer i Sverige är drabbade.

Läs vidare…

22 augusti 2011

Nytt effektivt läkemedel mot svårbehandlad hepatit C godkänt – upp till tre gånger fler kan bli botade

Nu finns läkemedlet VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C genotyp 1 att tillgå. Effektiv behandling är viktig eftersom sjukdomen kan leda till komplikationer som skrumplever, leversvikt och levercancer, tillstånd som är den vanligaste orsaken till levertransplantationer i västvärlden idag. Den nya behandlingen beskrivs som ett stort genombrott.

Läs vidare…

13 juli 2011

MSD går in i stort forskningssamarbete för att utrota HIV

Forskare från MSD kommer att ingå i två nya nätverksprojekt med målet att utrota HIV. De två stora projekten leds av framstående akademiska forskarteam vid universiteten i North Carolina och Kalifornien. Förutom forskarna från MSD/Merck ingår forskare från ett stort antal välkända amerikanska universitet samt några internationella partners däribland Karolinska Institutet.

Läs vidare…

8 juli 2011

Pressmeddelande Reumatikerförbundet och MSD: Upp till sex års väntan på diagnos för patienter med svåra ryggsjukdomar – är det acceptabelt? Spännande debatt om de onda ryggarna i Almedalen

Reumatikerförbundet tillsammans med MSD arrangerade på torsdagen ett seminarium med titeln ”Arbetsför men sjukskriven – rygga inte för problemen”. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer debatterades frågan om vad som bör göras för de hundratusentals svenskar som lider av kroniska ryggsjukdomar.

Läs vidare…

7 juli 2011

Stort intresse för inflammatoriska tarmsjukdomar – välbesökt seminarium satte fokus på brister i vården

Riksförbundet Mag- och tarmsjuka, RMT, tillsammans med MSD arrangerade på onsdagen ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Läs vidare…

4 juli 2011

Pressinbjudan från MSD och RMT till seminarium i Almedalen: Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes – Hur kan vården förbättras?

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete.

Läs vidare…

23 juni 2011

Pressinbjudan till Almedalsveckan: Det svenska Barnlotteriet - på vilka villkor ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar?

Var sjätte par är ofrivilligt barnlösa, men möjligheten till behandling skiljer sig över landet. Patienter, läkare, politiker och tjänstemän diskuterar varför ofrivilligt barnlösa inte får behandling utifrån sitt medicinska behov. Som avslutning - livsreflektioner av komikern Anna-Lena Brundin.

Läs vidare…

14 juni 2011

SIMPONI ges utökat godkännande för att bromsa progression av perifer ledskada vid aktiv psoriasisartrit

Europeiska kommissionen har godkänt en ny indikation för SIMPONI® (golimumab) vid behandlingen av aktiv och progredierande psoriasisartrit. SIMPONI har nu fått godkännande för att kunna bromsa progressionen av perifer ledskada mätt med röntgen hos patienter med polyartikulära symmetriska subtyper av psoriasisartrit.

Läs vidare…

26 maj 2011

SIMPONI behandling visade tidig förbättring hos patienter med reumatoid artrit

Forskningsresultat som visade på tidig förbättring av inflammation och skada på ledstrukturer mätt med MRT, magnetresonanstomografi, presenterades på European Rheumatology Congress, EULAR i London i veckan.

Läs vidare…

5 maj 2011

REMICADE ges utökat godkännande - fler med svår tarmsjukdom kan få tillgång till effektiv behandling

Europeiska kommissionen utökar nu indikationen för TNF-hämmaren REMICADE (infliximab) för patienter med Crohns sjukdom.

Läs vidare…

15 april 2011

FDA har godkänt SYLATRON för adjuvant behandling av malignt melanom

SYLATRON™ (peginterferon alfa 2-b) är en ny adjuvant behandling mot malignt melanom med regionala lymfkörtelmetastaser som fått godkännande för den amerikanska marknaden. Läkemedlet ges efter det att melanom samt lymfkörtlar avlägsnats.

Läs vidare…

13 april 2011

INEGY finns nu på apoteken i Sverige

Första läkemedlet med två kolesterolsänkande verkningsmekanismer i en tablett

Läs vidare…

1 april 2011

Ny hepatit C-studie: Tre gånger fler blev virusfria med nytt läkemedel under utveckling

VICTRELIS® (boceprevir) som tillägg till peginterferon alfa-2a och ribavirin gjorde att tre gånger fler kroniska hepatit C-patienter blev virusfria, visar ny studie. Samtliga i studien var patienter som inte blivit hjälpta av tidigare behandling. Resultaten presenteras på den europeiska leverkongressen EASL som pågår i Berlin fram till helgen.

Läs vidare…

16 mars 2011

Stipendium till patientnära forskning inom reumatologi

Stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi i samarbete mellan MSD och Föreningen för Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS), delas i vår mellan två patientnära forskningsprojekt med fokus på skillnader. I ett fall skillnader mellan kvinnor och män, och i det andra mellan vårdpersonal och patient.

Läs vidare…

28 februari 2011

Ny studie visar att tidig insättning av REMICADE behandling är effektiv vid ulcerös kolit

Behandling med TNF-hämmaren REMICADE® (infliximab) visar god effekt vid behandling av måttlig till svår ulcerös kolit hos patienter som inte svarat på kortisonbehandling.

Läs vidare…

2 februari 2011

INEGY- in i läkemedelsförmånen

Första kolesterolsänkande behandling med dubbla verkningsmekanismer i en enda tablett

Läs vidare…

20 januari 2011

Nytt läkemedel: IVEMEND förebygger illamående och kräkning av cytostatikabehandling

Endos IVEMEND är ett nytt läkemedel som hjälper till att förebygga illamående och kräkningar på grund av cancerbehandling. Läkemedlet verkar genom att blockera signaler till hjärnans kräkcentrum, en så kallad NK1-receptorantagonist.

Läs vidare…

19 januari 2011

AVRO-studien som visar att BRINAVESS (vernakalant) för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat än amiodaron är nu publicerad

Journal of the American College of Cardiology har nu publicerat resultaten av BRINAVESS® (vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm.

Läs vidare…

17 januari 2011

MSD säljer Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin

MSD avyttrar produkterna Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin AB. Absolut Torr är en effektiv antiperspirant som används vid stark svettning och fyller ett stort behov på marknaden. Impolin AB tar över produkterna från och med januari.

Läs vidare…

9 december 2011

Ny analys: Patienter som fått diabetesläkemedlet Januvia hade färre allvarliga hjärt-kärlhändelser än patienter som fått sulfonureider

Bland patienter som fått läkemedel av sorten sulfonureider fanns 11 fall av allvarlig hjärt-kärlhändelse, medan man inte fann något fall i gruppen patienter som fått Januvia. Det visar en ny poolad analys av tre tidigare publicerade kliniska studier som presenterades under den internationella diabeteskongressen IDF i veckan.

Läs vidare…

7 december 2011

ZOELY nu i Sverige – nytt effektivt p-piller med en kombination av hormoner som liknar kroppens egna

Från och med den 1 december finns det nya p-pillret ZOELY® (nomegestrolacetat/estradiol) tillgängligt i Sverige. Detta innebär att svenska kvinnor nu har tillgång till ett effektivt monofasiskt p-piller som innehåller ett östrogen identiskt med det kroppen själv producerar.

Läs vidare…

2 december 2011

Stor spännvidd när psoriasisforskare prisas

Ett spetsprojekt av internationell toppklass i labbmiljö och ett unikt patientnära pionjärarbete. MSD:s Dermatologistipendium 2011 delas mellan Enikö Sonkoly och Kristofer Thorslund, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Läs vidare…

1 december 2011

200 000 kronor för avancerad forskning om SLE

MSD:s Reumatologistipendium 2011 går till forskaren Sara Nilsson vid Lunds Universitet. Stipendiet på 200 000 kronor får hon för sina lovande studier av bakgrundsorsakerna till den kroniska reumatiska sjukdomen SLE, en sjukdom som i nio fall av tio drabbar kvinnor.

Läs vidare…

16 november 2011

Michael Nally ny vd för MSD

Michael (Mike) Nally tillträder idag som ny vd för MSD i Sverige. Mike efterträder Karin Bernadotte som varit vd sedan 2006.

Läs vidare…

15 november 2011

Viktiga resultat för svårbehandlade patienter med hepatit C

Nya data visar att även mycket svårbehandlade patienter med hepatit C kan ha stor nytta av trippelbehandling som inkluderar VICTRELIS.

Läs vidare…

14 november 2011

Ny internationell undersökning av 1 300 patienter med typ 2-diabetes: Var tredje patient berättar inte om hypoglykemier – tror att blodsockerfallen är något de måste leva med

Var tredje patient med typ 2-diabetes pratar inte med sin läkare om så kallade hypoglykemier, ett tillstånd med alltför låga blodsockervärden. Två tredjedelar av drygt 1 300 tillfrågade patienter med typ 2-diabetes, var dessutom omedvetna om att hypoglykemier kan orsakas av vissa diabetesläkemedel – insulin och SU. Detta framgår av en internationell undersökning som gjorts på uppdrag av MSD.

Läs vidare…

26 oktober 2011

Lovande data för VICTRELIS vid behandling av hepatit C hos hivpatienter

Interimsdata från en fas IIb-studie av trippelbehandling med VICTRELIS till patienter som har både HIV-1 och kronisk hepatit C visar mycket lovande resultat. I gruppen som fick tillägg av VICTRELIS var dubbelt så många patienter virusfria i behandlingsvecka 24.

Läs vidare…

25 oktober 2011

REMICADE överlägset enbart metotrexat behandling vid måttlig till svår plackpsoriasis

Resultat från en 26-veckors, randomiserad, öppen multicenterstudie i fas IIIB visade att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med REMICADE® (infliximab) uppnådde större förbättring av sjukdomen än de patienter som fick metotrexat (MTX).

Läs vidare…

24 oktober 2011

HIV-läkemedlet ISENTRESS visar bättre effekt än efavirenz

Nya data från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med ISENTRESS gett signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt än behandlingsregim med efavirenz för tidigare obehandlade vuxna patienter med HIV-1-infektion. Ytterligare en ny studie visar också att ISENTRESS är lika effektivt oavsett kön och etnicitet.

Läs vidare…

26 september 2011

Svensk läkemedelsprofil på export till Europa

Karin Bernadotte blir idag ny chef för Public Policy i Europa och Kanada för MSD med placering i Bryssel. Det innebär att världens näst största läkemedelsföretag Merck/MSD utnämner en svensk till att leda företagets europeiska samhällsarbete.

Läs vidare…

12 september 2011

Många kvinnor väljer nytt preventivmedel efter rådgivning - ny undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

En stor europeisk undersökning, där närmare 23 000 kvinnor ingått, visar att strukturerad rådgivning från barnmorskor eller läkare leder till att en stor andel kvinnor väljer ett annat preventivmedel än de först tänkt sig.

Läs vidare…

30 augusti 2011

Stora variationer i vården av förmaksflimmer mellan olika länder

Registerdata från RHYTHM-AF visade betydande skillnader mellan olika länder när det gäller behandling av förmaksflimmer på sjukhus. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmtrubbningen och ungefär 150 000 personer i Sverige är drabbade.

Läs vidare…

22 augusti 2011

Nytt effektivt läkemedel mot svårbehandlad hepatit C godkänt – upp till tre gånger fler kan bli botade

Nu finns läkemedlet VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C genotyp 1 att tillgå. Effektiv behandling är viktig eftersom sjukdomen kan leda till komplikationer som skrumplever, leversvikt och levercancer, tillstånd som är den vanligaste orsaken till levertransplantationer i västvärlden idag. Den nya behandlingen beskrivs som ett stort genombrott.

Läs vidare…

13 juli 2011

MSD går in i stort forskningssamarbete för att utrota HIV

Forskare från MSD kommer att ingå i två nya nätverksprojekt med målet att utrota HIV. De två stora projekten leds av framstående akademiska forskarteam vid universiteten i North Carolina och Kalifornien. Förutom forskarna från MSD/Merck ingår forskare från ett stort antal välkända amerikanska universitet samt några internationella partners däribland Karolinska Institutet.

Läs vidare…

8 juli 2011

Pressmeddelande Reumatikerförbundet och MSD: Upp till sex års väntan på diagnos för patienter med svåra ryggsjukdomar – är det acceptabelt? Spännande debatt om de onda ryggarna i Almedalen

Reumatikerförbundet tillsammans med MSD arrangerade på torsdagen ett seminarium med titeln ”Arbetsför men sjukskriven – rygga inte för problemen”. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer debatterades frågan om vad som bör göras för de hundratusentals svenskar som lider av kroniska ryggsjukdomar.

Läs vidare…

7 juli 2011

Stort intresse för inflammatoriska tarmsjukdomar – välbesökt seminarium satte fokus på brister i vården

Riksförbundet Mag- och tarmsjuka, RMT, tillsammans med MSD arrangerade på onsdagen ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Läs vidare…

4 juli 2011

Pressinbjudan från MSD och RMT till seminarium i Almedalen: Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes – Hur kan vården förbättras?

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete.

Läs vidare…

23 juni 2011

Pressinbjudan till Almedalsveckan: Det svenska Barnlotteriet - på vilka villkor ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar?

Var sjätte par är ofrivilligt barnlösa, men möjligheten till behandling skiljer sig över landet. Patienter, läkare, politiker och tjänstemän diskuterar varför ofrivilligt barnlösa inte får behandling utifrån sitt medicinska behov. Som avslutning - livsreflektioner av komikern Anna-Lena Brundin.

Läs vidare…

14 juni 2011

SIMPONI ges utökat godkännande för att bromsa progression av perifer ledskada vid aktiv psoriasisartrit

Europeiska kommissionen har godkänt en ny indikation för SIMPONI® (golimumab) vid behandlingen av aktiv och progredierande psoriasisartrit. SIMPONI har nu fått godkännande för att kunna bromsa progressionen av perifer ledskada mätt med röntgen hos patienter med polyartikulära symmetriska subtyper av psoriasisartrit.

Läs vidare…

26 maj 2011

SIMPONI behandling visade tidig förbättring hos patienter med reumatoid artrit

Forskningsresultat som visade på tidig förbättring av inflammation och skada på ledstrukturer mätt med MRT, magnetresonanstomografi, presenterades på European Rheumatology Congress, EULAR i London i veckan.

Läs vidare…

5 maj 2011

REMICADE ges utökat godkännande - fler med svår tarmsjukdom kan få tillgång till effektiv behandling

Europeiska kommissionen utökar nu indikationen för TNF-hämmaren REMICADE (infliximab) för patienter med Crohns sjukdom.

Läs vidare…

15 april 2011

FDA har godkänt SYLATRON för adjuvant behandling av malignt melanom

SYLATRON™ (peginterferon alfa 2-b) är en ny adjuvant behandling mot malignt melanom med regionala lymfkörtelmetastaser som fått godkännande för den amerikanska marknaden. Läkemedlet ges efter det att melanom samt lymfkörtlar avlägsnats.

Läs vidare…

13 april 2011

INEGY finns nu på apoteken i Sverige

Första läkemedlet med två kolesterolsänkande verkningsmekanismer i en tablett

Läs vidare…

1 april 2011

Ny hepatit C-studie: Tre gånger fler blev virusfria med nytt läkemedel under utveckling

VICTRELIS® (boceprevir) som tillägg till peginterferon alfa-2a och ribavirin gjorde att tre gånger fler kroniska hepatit C-patienter blev virusfria, visar ny studie. Samtliga i studien var patienter som inte blivit hjälpta av tidigare behandling. Resultaten presenteras på den europeiska leverkongressen EASL som pågår i Berlin fram till helgen.

Läs vidare…

16 mars 2011

Stipendium till patientnära forskning inom reumatologi

Stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi i samarbete mellan MSD och Föreningen för Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS), delas i vår mellan två patientnära forskningsprojekt med fokus på skillnader. I ett fall skillnader mellan kvinnor och män, och i det andra mellan vårdpersonal och patient.

Läs vidare…

28 februari 2011

Ny studie visar att tidig insättning av REMICADE behandling är effektiv vid ulcerös kolit

Behandling med TNF-hämmaren REMICADE® (infliximab) visar god effekt vid behandling av måttlig till svår ulcerös kolit hos patienter som inte svarat på kortisonbehandling.

Läs vidare…

2 februari 2011

INEGY- in i läkemedelsförmånen

Första kolesterolsänkande behandling med dubbla verkningsmekanismer i en enda tablett

Läs vidare…

20 januari 2011

Nytt läkemedel: IVEMEND förebygger illamående och kräkning av cytostatikabehandling

Endos IVEMEND är ett nytt läkemedel som hjälper till att förebygga illamående och kräkningar på grund av cancerbehandling. Läkemedlet verkar genom att blockera signaler till hjärnans kräkcentrum, en så kallad NK1-receptorantagonist.

Läs vidare…

19 januari 2011

AVRO-studien som visar att BRINAVESS (vernakalant) för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat än amiodaron är nu publicerad

Journal of the American College of Cardiology har nu publicerat resultaten av BRINAVESS® (vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm.

Läs vidare…

17 januari 2011

MSD säljer Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin

MSD avyttrar produkterna Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin AB. Absolut Torr är en effektiv antiperspirant som används vid stark svettning och fyller ett stort behov på marknaden. Impolin AB tar över produkterna från och med januari.

Läs vidare…

9 december 2011

Ny analys: Patienter som fått diabetesläkemedlet Januvia hade färre allvarliga hjärt-kärlhändelser än patienter som fått sulfonureider

Bland patienter som fått läkemedel av sorten sulfonureider fanns 11 fall av allvarlig hjärt-kärlhändelse, medan man inte fann något fall i gruppen patienter som fått Januvia. Det visar en ny poolad analys av tre tidigare publicerade kliniska studier som presenterades under den internationella diabeteskongressen IDF i veckan.

Läs vidare…

7 december 2011

ZOELY nu i Sverige – nytt effektivt p-piller med en kombination av hormoner som liknar kroppens egna

Från och med den 1 december finns det nya p-pillret ZOELY® (nomegestrolacetat/estradiol) tillgängligt i Sverige. Detta innebär att svenska kvinnor nu har tillgång till ett effektivt monofasiskt p-piller som innehåller ett östrogen identiskt med det kroppen själv producerar.

Läs vidare…

2 december 2011

Stor spännvidd när psoriasisforskare prisas

Ett spetsprojekt av internationell toppklass i labbmiljö och ett unikt patientnära pionjärarbete. MSD:s Dermatologistipendium 2011 delas mellan Enikö Sonkoly och Kristofer Thorslund, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Läs vidare…

1 december 2011

200 000 kronor för avancerad forskning om SLE

MSD:s Reumatologistipendium 2011 går till forskaren Sara Nilsson vid Lunds Universitet. Stipendiet på 200 000 kronor får hon för sina lovande studier av bakgrundsorsakerna till den kroniska reumatiska sjukdomen SLE, en sjukdom som i nio fall av tio drabbar kvinnor.

Läs vidare…

16 november 2011

Michael Nally ny vd för MSD

Michael (Mike) Nally tillträder idag som ny vd för MSD i Sverige. Mike efterträder Karin Bernadotte som varit vd sedan 2006.

Läs vidare…

15 november 2011

Viktiga resultat för svårbehandlade patienter med hepatit C

Nya data visar att även mycket svårbehandlade patienter med hepatit C kan ha stor nytta av trippelbehandling som inkluderar VICTRELIS.

Läs vidare…

14 november 2011

Ny internationell undersökning av 1 300 patienter med typ 2-diabetes: Var tredje patient berättar inte om hypoglykemier – tror att blodsockerfallen är något de måste leva med

Var tredje patient med typ 2-diabetes pratar inte med sin läkare om så kallade hypoglykemier, ett tillstånd med alltför låga blodsockervärden. Två tredjedelar av drygt 1 300 tillfrågade patienter med typ 2-diabetes, var dessutom omedvetna om att hypoglykemier kan orsakas av vissa diabetesläkemedel – insulin och SU. Detta framgår av en internationell undersökning som gjorts på uppdrag av MSD.

Läs vidare…

26 oktober 2011

Lovande data för VICTRELIS vid behandling av hepatit C hos hivpatienter

Interimsdata från en fas IIb-studie av trippelbehandling med VICTRELIS till patienter som har både HIV-1 och kronisk hepatit C visar mycket lovande resultat. I gruppen som fick tillägg av VICTRELIS var dubbelt så många patienter virusfria i behandlingsvecka 24.

Läs vidare…

25 oktober 2011

REMICADE överlägset enbart metotrexat behandling vid måttlig till svår plackpsoriasis

Resultat från en 26-veckors, randomiserad, öppen multicenterstudie i fas IIIB visade att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med REMICADE® (infliximab) uppnådde större förbättring av sjukdomen än de patienter som fick metotrexat (MTX).

Läs vidare…

24 oktober 2011

HIV-läkemedlet ISENTRESS visar bättre effekt än efavirenz

Nya data från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med ISENTRESS gett signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt än behandlingsregim med efavirenz för tidigare obehandlade vuxna patienter med HIV-1-infektion. Ytterligare en ny studie visar också att ISENTRESS är lika effektivt oavsett kön och etnicitet.

Läs vidare…

26 september 2011

Svensk läkemedelsprofil på export till Europa

Karin Bernadotte blir idag ny chef för Public Policy i Europa och Kanada för MSD med placering i Bryssel. Det innebär att världens näst största läkemedelsföretag Merck/MSD utnämner en svensk till att leda företagets europeiska samhällsarbete.

Läs vidare…

12 september 2011

Många kvinnor väljer nytt preventivmedel efter rådgivning - ny undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

En stor europeisk undersökning, där närmare 23 000 kvinnor ingått, visar att strukturerad rådgivning från barnmorskor eller läkare leder till att en stor andel kvinnor väljer ett annat preventivmedel än de först tänkt sig.

Läs vidare…

30 augusti 2011

Stora variationer i vården av förmaksflimmer mellan olika länder

Registerdata från RHYTHM-AF visade betydande skillnader mellan olika länder när det gäller behandling av förmaksflimmer på sjukhus. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmtrubbningen och ungefär 150 000 personer i Sverige är drabbade.

Läs vidare…

22 augusti 2011

Nytt effektivt läkemedel mot svårbehandlad hepatit C godkänt – upp till tre gånger fler kan bli botade

Nu finns läkemedlet VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C genotyp 1 att tillgå. Effektiv behandling är viktig eftersom sjukdomen kan leda till komplikationer som skrumplever, leversvikt och levercancer, tillstånd som är den vanligaste orsaken till levertransplantationer i västvärlden idag. Den nya behandlingen beskrivs som ett stort genombrott.

Läs vidare…

13 juli 2011

MSD går in i stort forskningssamarbete för att utrota HIV

Forskare från MSD kommer att ingå i två nya nätverksprojekt med målet att utrota HIV. De två stora projekten leds av framstående akademiska forskarteam vid universiteten i North Carolina och Kalifornien. Förutom forskarna från MSD/Merck ingår forskare från ett stort antal välkända amerikanska universitet samt några internationella partners däribland Karolinska Institutet.

Läs vidare…

8 juli 2011

Pressmeddelande Reumatikerförbundet och MSD: Upp till sex års väntan på diagnos för patienter med svåra ryggsjukdomar – är det acceptabelt? Spännande debatt om de onda ryggarna i Almedalen

Reumatikerförbundet tillsammans med MSD arrangerade på torsdagen ett seminarium med titeln ”Arbetsför men sjukskriven – rygga inte för problemen”. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens preliminära riktlinjer debatterades frågan om vad som bör göras för de hundratusentals svenskar som lider av kroniska ryggsjukdomar.

Läs vidare…

7 juli 2011

Stort intresse för inflammatoriska tarmsjukdomar – välbesökt seminarium satte fokus på brister i vården

Riksförbundet Mag- och tarmsjuka, RMT, tillsammans med MSD arrangerade på onsdagen ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Läs vidare…

4 juli 2011

Pressinbjudan från MSD och RMT till seminarium i Almedalen: Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes – Hur kan vården förbättras?

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete.

Läs vidare…

23 juni 2011

Pressinbjudan till Almedalsveckan: Det svenska Barnlotteriet - på vilka villkor ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar?

Var sjätte par är ofrivilligt barnlösa, men möjligheten till behandling skiljer sig över landet. Patienter, läkare, politiker och tjänstemän diskuterar varför ofrivilligt barnlösa inte får behandling utifrån sitt medicinska behov. Som avslutning - livsreflektioner av komikern Anna-Lena Brundin.

Läs vidare…

14 juni 2011

SIMPONI ges utökat godkännande för att bromsa progression av perifer ledskada vid aktiv psoriasisartrit

Europeiska kommissionen har godkänt en ny indikation för SIMPONI® (golimumab) vid behandlingen av aktiv och progredierande psoriasisartrit. SIMPONI har nu fått godkännande för att kunna bromsa progressionen av perifer ledskada mätt med röntgen hos patienter med polyartikulära symmetriska subtyper av psoriasisartrit.

Läs vidare…

26 maj 2011

SIMPONI behandling visade tidig förbättring hos patienter med reumatoid artrit

Forskningsresultat som visade på tidig förbättring av inflammation och skada på ledstrukturer mätt med MRT, magnetresonanstomografi, presenterades på European Rheumatology Congress, EULAR i London i veckan.

Läs vidare…

5 maj 2011

REMICADE ges utökat godkännande - fler med svår tarmsjukdom kan få tillgång till effektiv behandling

Europeiska kommissionen utökar nu indikationen för TNF-hämmaren REMICADE (infliximab) för patienter med Crohns sjukdom.

Läs vidare…

15 april 2011

FDA har godkänt SYLATRON för adjuvant behandling av malignt melanom

SYLATRON™ (peginterferon alfa 2-b) är en ny adjuvant behandling mot malignt melanom med regionala lymfkörtelmetastaser som fått godkännande för den amerikanska marknaden. Läkemedlet ges efter det att melanom samt lymfkörtlar avlägsnats.

Läs vidare…

13 april 2011

INEGY finns nu på apoteken i Sverige

Första läkemedlet med två kolesterolsänkande verkningsmekanismer i en tablett

Läs vidare…

1 april 2011

Ny hepatit C-studie: Tre gånger fler blev virusfria med nytt läkemedel under utveckling

VICTRELIS® (boceprevir) som tillägg till peginterferon alfa-2a och ribavirin gjorde att tre gånger fler kroniska hepatit C-patienter blev virusfria, visar ny studie. Samtliga i studien var patienter som inte blivit hjälpta av tidigare behandling. Resultaten presenteras på den europeiska leverkongressen EASL som pågår i Berlin fram till helgen.

Läs vidare…

16 mars 2011

Stipendium till patientnära forskning inom reumatologi

Stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi i samarbete mellan MSD och Föreningen för Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS), delas i vår mellan två patientnära forskningsprojekt med fokus på skillnader. I ett fall skillnader mellan kvinnor och män, och i det andra mellan vårdpersonal och patient.

Läs vidare…

28 februari 2011

Ny studie visar att tidig insättning av REMICADE behandling är effektiv vid ulcerös kolit

Behandling med TNF-hämmaren REMICADE® (infliximab) visar god effekt vid behandling av måttlig till svår ulcerös kolit hos patienter som inte svarat på kortisonbehandling.

Läs vidare…

2 februari 2011

INEGY- in i läkemedelsförmånen

Första kolesterolsänkande behandling med dubbla verkningsmekanismer i en enda tablett

Läs vidare…

20 januari 2011

Nytt läkemedel: IVEMEND förebygger illamående och kräkning av cytostatikabehandling

Endos IVEMEND är ett nytt läkemedel som hjälper till att förebygga illamående och kräkningar på grund av cancerbehandling. Läkemedlet verkar genom att blockera signaler till hjärnans kräkcentrum, en så kallad NK1-receptorantagonist.

Läs vidare…

19 januari 2011

AVRO-studien som visar att BRINAVESS (vernakalant) för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat än amiodaron är nu publicerad

Journal of the American College of Cardiology har nu publicerat resultaten av BRINAVESS® (vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm.

Läs vidare…

17 januari 2011

MSD säljer Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin

MSD avyttrar produkterna Absolut Torr och Bröstvårtskräm till Impolin AB. Absolut Torr är en effektiv antiperspirant som används vid stark svettning och fyller ett stort behov på marknaden. Impolin AB tar över produkterna från och med januari.

Läs vidare…

9 december 2011

Ny analys: Patienter som fått diabetesläkemedlet Januvia hade färre allvarliga hjärt-kärlhändelser än patienter som fått sulfonureider

Bland patienter som fått läkemedel av sorten sulfonureider fanns 11 fall av allvarlig hjärt-kärlhändelse, medan man inte fann något fall i gruppen patienter som fått Januvia. Det visar en ny poolad analys av tre tidigare publicerade kliniska studier som presenterades under den internationella diabeteskongressen IDF i veckan.

Läs vidare…

7 december 2011

ZOELY nu i Sverige – nytt effektivt p-piller med en kombination av hormoner som liknar kroppens egna

Från och med den 1 december finns det nya p-pillret ZOELY® (nomegestrolacetat/estradiol) tillgängligt i Sverige. Detta innebär att svenska kvinnor nu har tillgång till ett effektivt monofasiskt p-piller som innehåller ett östrogen identiskt med det kroppen själv producerar.

Läs vidare…

2 december 2011

Stor spännvidd när psoriasisforskare prisas

Ett spetsprojekt av internationell toppklass i labbmiljö och ett unikt patientnära pionjärarbete. MSD:s Dermatologistipendium 2011 delas mellan Enikö Sonkoly och Kristofer Thorslund, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Läs vidare…

1 december 2011

200 000 kronor för avancerad forskning om SLE

MSD:s Reumatologistipendium 2011 går till forskaren Sara Nilsson vid Lunds Universitet. Stipendiet på 200 000 kronor får hon för sina lovande studier av bakgrundsorsakerna till den kroniska reumatiska sjukdomen SLE, en sjukdom som i nio fall av tio drabbar kvinnor.

Läs vidare…

16 november 2011

Michael Nally ny vd för MSD

Michael (Mike) Nally tillträder idag som ny vd för MSD i Sverige. Mike efterträder Karin Bernadotte som varit vd sedan 2006.

Läs vidare…

15 november 2011

Viktiga resultat för svårbehandlade patienter med hepatit C

Nya data visar att även mycket svårbehandlade patienter med hepatit C kan ha stor nytta av trippelbehandling som inkluderar VICTRELIS.

Läs vidare…

14 november 2011

Ny internationell undersökning av 1 300 patienter med typ 2-diabetes: Var tredje patient berättar inte om hypoglykemier – tror att blodsockerfallen är något de måste leva med

Var tredje patient med typ 2-diabetes pratar inte med sin läkare om så kallade hypoglykemier, ett tillstånd med alltför låga blodsockervärden. Två tredjedelar av drygt 1 300 tillfrågade patienter med typ 2-diabetes, var dessutom omedvetna om att hypoglykemier kan orsakas av vissa diabetesläkemedel – insulin och SU. Detta framgår av en internationell undersökning som gjorts på uppdrag av MSD.

Läs vidare…

26 oktober 2011

Lovande data för VICTRELIS vid behandling av hepatit C hos hivpatienter

Interimsdata från en fas IIb-studie av trippelbehandling med VICTRELIS till patienter som har både HIV-1 och kronisk hepatit C visar mycket lovande resultat. I gruppen som fick tillägg av VICTRELIS var dubbelt så många patienter virusfria i behandlingsvecka 24.

Läs vidare…

25 oktober 2011

REMICADE överlägset enbart metotrexat behandling vid måttlig till svår plackpsoriasis

Resultat från en 26-veckors, randomiserad, öppen multicenterstudie i fas IIIB visade att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med REMICADE® (infliximab) uppnådde större förbättring av sjukdomen än de patienter som fick metotrexat (MTX).

Läs vidare…

24 oktober 2011

HIV-läkemedlet ISENTRESS visar bättre effekt än efavirenz

Nya data från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med ISENTRESS gett signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt än behandlingsregim med efavirenz för tidigare obehandlade vuxna patienter med HIV-1-infektion. Ytterligare en ny studie visar också att ISENTRESS är lika effektivt oavsett kön och etnicitet.

Läs vidare…

26 september 2011

Svensk läkemedelsprofil på export till Europa

Karin Bernadotte blir idag ny chef för Public Policy i Europa och Kanada för MSD med placering i Bryssel. Det innebär att världens näst största läkemedelsföretag Merck/MSD utnämner en svensk till att leda företagets europeiska samhällsarbete.

Läs vidare…

12 september 2011

Många kvinnor väljer nytt preventivmedel efter rådgivning - ny undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

En stor europeisk undersökning, där närmare 23 000 kvinnor ingått, visar att strukturerad rådgivning från barnmorskor eller läkare leder till att en stor andel kvinnor väljer ett annat preventivmedel än de först tänkt sig.

Läs vidare…

30 augusti 2011

Stora variationer i vården av förmaksflimmer mellan olika länder

Registerdata från RHYTHM-AF visade betydande skillnader mellan olika länder när det gäller behandling av förmaksflimmer på sjukhus. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmtrubbningen och ungefär 150 000 personer i Sverige är drabbade.

Läs vidare…

22 augusti 2011

Nytt effektivt läkemedel mot svårbehandlad hepatit C godkänt – upp till tre gånger fler kan bli botade

Nu finns läkemedlet VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C genotyp 1 att tillgå. Effektiv behandling är viktig eftersom sjukdomen kan leda till komplikationer som skrumplever, leversvikt och levercancer, tillstånd som är den vanligaste orsaken till levertransplantationer i västvärlden idag. Den nya behandlingen beskrivs som ett stort genombrott.

Läs vidare…Copyright © 2019 MSD Sverige AB