Press

Följande information är avsedd för journalister

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012

21 december 2010

MSD i full fart framåt efter ett händelserikt år

2010 har varit ett händelserikt år för MSD. Två företag har blivit ett, vilket gör att MSD nu är det tredje största läkemedelsföretaget i Sverige. Men vi har hunnit mycket mer än att bara flytta ihop, vi har till exempel fått fem produktnyheter och kommit i mål med ett antal vetenskapliga studier.

Läs vidare…

2 december 2010

Stort reumatologistipendium för internationellt uppmärksammad forskning kring svår kvinnosjukdom

MSD:s Reumatologistipendium 2010 går till forskaren och läkaren Anders Bengtsson. Stipendiet om 200 000 kronor får han för forskningsinsatser kring mekanismerna bakom den svåra reumatiska sjukdomen systemisk lupus erytematosus, SLE, som främst drabbar kvinnor.

Läs vidare…

22 november 2010

Ny stor studie visar att behandling med ezetimib plus simvastatin signifikant minskar antalet kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk njursjukdom

SHARP är den första och enda prospektiva, kliniska studien med patienter med kronisk njursjukdom som med säkerhet visat att LDL-kolesterolsänkande läkemedel minskar antalet vaskulära och aterosklerotiska händelser.

Läs vidare…

18 november 2010

CETP-hämmaren anacetrapib; uppfyllde primära mål för säkerhet och effekt i en fas III-studie med patienter med kranskärlssjukdom

Resultat från fas III studien DEFINE (Determining the EFficacy and Tolerability of CETP INhibition with AnacEtrapib) visar att läkemedelssubstansen anacetrapid uppnådde primära mål beträffande effekt och säkerhet.

Läs vidare…

12 november 2010

MSD vinner Scrip Awards för ‘Executive of the Year 2010’ och ‘Best Partnership Alliance’

Vid Scrip Awards Gala delades två prestigefulla priser ut till MERCK/MSD. Richard T. Clark, Merck Chairman and Chief Executive Officer, utnämndes till Executive of the Year 2010.

Läs vidare…

1 november 2010

Stort genombrott för svårbehandlad hepatit C

Resultaten från två nya fas III-studier väcker stora förhoppningar om effektivare behandling för många patienter med svårbehandlad hepatit C (genotyp 1). Fler blev botade och behandlingstiden blev i många fall avsevärt kortare.

Läs vidare…

11 oktober 2010

Patienter och expertis eniga – mycket återstår att göra för patienter med psoriasis

I fredags, den 8 oktober, samlades patientorganisationer och patientrepresentanter från olika europeiska länder, bland annat från Sverige, för att tillsammans med ledande dermatologer diskutera levnadsvillkoren för personer med psoriasis. Enigheten var stor: även om en hel del har hänt inom området de senaste tio åren återstår mycket att göra innan alla patienter får den vård de bäst behöver.

Läs vidare…

21 september 2010

JANUVIA och sulfonureiden glimepirid gav jämförbara blodsockersänkningar

Patienter med typ 2-diabetes som fick JANUVIA® (sitagliptin) som tilläggsbehandling gick även ner i vikt och hade signifikant färre fall av hypoglykemi jämfört med patienter som fick glimepirid som tillägg.

Läs vidare…

8 september 2010

Nytt läkemedel mot bipolär sjukdom

EU har godkänt SYCREST® (asenapin) för behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder hos personer med bipolär sjukdom. Godkännandet baseras på kliniska studier av totalt cirka 1300 patienter med bipolär sjukdom.

Läs vidare…

6 september 2010

Nytt läkemedel för konvertering av akut förmaksflimmer nu godkänt i EU

BRINAVESS® (vernakalant) har nu godkänts i EU, inkluderat Sverige för konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna. BRINAVESS är det första läkemedlet i en ny klass, som framför allt påverkar hjärtats förmak.

Läs vidare…

2 september 2010

Var fjärde kvinna ändrar sitt val av preventivmedel efter rådgivning – internationell undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

Ökad rådgivning gör att kvinnor väljer det preventivmedel som passar dem bäst, och det är inte alltid det som de först tänkt sig. Efter rådgivning väljer 26 procent en annan metod än de planerat.

Läs vidare…

9 juli 2010

Orättvis ungdomssubvention för unga kvinnor – olika villkor i olika landsting

Många landsting saknar ungdomssubvention för åldrarna 20-24 år, trots att flest antal aborter per 1000 kvinnor utförs i denna åldersgrupp[1]. Vilka åldrar som täcks av subventionen och vilka preventivmedel och metoder som omfattas varierar stort.

Läs vidare…

29 juni 2010

Ny fertilitetsbehandling - En injektion lika effektiv som sju

Ny data visar att behandling med det nya fertilitetsläkemedlet ELONVA (korifollitropin alfa) är lika effektiv och säker som traditionell behandling. ELONVA är ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon vilket betyder att det stimulerar äggmognaden under sju dagar.

Läs vidare…

28 juni 2010

Kvinnor med fertilitetsproblem väntar för länge med att söka hjälp

Kvinnor över 35 år väntar nästan tre gånger längre än rekommenderat innan de söker hjälp för sina fertilitetsproblem. Detta visar en stor europeisk undersökning. Där framgår också att fyra av fem kvinnor som behandlas för ofrivillig barnlöshet önskar att de sökt medicinsk hjälp tidigare.

Läs vidare…

21 juni 2010

Nya data visar god och bibehållen effekt för ny TNF-hämmare

Långtidsuppföljningar av effekten hos TNF-hämmaren SIMPONIÒ (golimumab) visar att läkemedlet ger god och bibehållen effekt på de tre allvarliga reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. Resultaten presenterades i veckan vid Europas största vetenskapliga konferens om reumatism, EULAR, i Rom.

Läs vidare…

4 juni 2010

Ny studie visar: Barn med ansträngningsutlöst astma kan få ett bättre astmaskydd vid tilläggsbehandling med SINGULAIR

En ny studie visar att tilläggsbehandling en gång dagligen med SINGULAIR® (montelukast) ger ett bättre skydd mot ansträngningsutlöst astma än tilläggsbehandling med salmeterol (en långtidsverkande β-agonist), hos barn i åldern 6-14 år.

Läs vidare…

27 maj 2010

Nytt stipendium till elegant forskning om psoriasis uppkomst

Liv Eidsmo, forskarassistent vid Karolinska Institutet, har utsetts till mottagare av det nyinstiftade Psoriasisstipendiet. Stipendiet om 100 000 kronor, det största i Sverige inom dermatologi, får hon för sin forskning kring mekanismer bakom uppkomsten av den svåra sjukdomen.

Läs vidare…

17 maj 2010

Ny läkemedelssubstans för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat

En ny fas III-studie visar bättre effekt för BRINAVESS®(vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm än med det idag mest använda läkemedlet för farmakologisk konvertering, intravenöst amiodaron.

Läs vidare…

7 maj 2010

TNF-hämmaren SIMPONI in i högkostnadsskyddet: Ny behandling vid tre allvarliga reumatiska sjukdomar nu tillgänglig för svenska patienter

Ett stort antal patienter i Sverige med svår reumatisk sjukdom ges nu möjlighet till en ny, effektiv och skonsam behandling. SIMPONI® (golimumab) är den första TNF-hämmaren som endast tas en gång i månaden, något som många reumatiker efterfrågat.

Läs vidare…

21 april 2010

Blodsockerfall ger sämre livskvalitet enligt diabetespatienter

Mer smärtor, besvär och nedstämdhet. Det uppgav patienter med typ 2-diabetes när deras blodsockerhalt sjunkit alltför mycket och en så kallad hypoglykemi uppstått. Var femte patient i en ny svensk studie rapporterar sämre livskvalitet i samband med att de upplever måttliga eller svårare former av hypoglykemi.

Läs vidare…

15 april 2010

TNF-hämmare överlägsen traditionell behandling vid svår tarmsjukdom

Patienter med Crohns sjukdom uppnår betydligt bättre behandlingsresultat med TNF-hämmaren REMICADE, jämfört med om de behandlas med det immunmodulerande preparatet azatioprin.

Läs vidare…

1 mars 2010

Svensk studie visar att REMICADE används kostnadseffektivt

Biologiska läkemedel uppmärksammas ofta i sjukvården, avseende värdet för patienten och sjukvården i förhållande till dess kostnader. Till dessa hör REMICADE® (infliximab) som bland annat används mot reumatoid artrit. En analys av patientdata från STURE (Stockholms TNF-hämmare Uppföljnings- register) visar att den kliniska nyttan av behandling med REMICADE är värd kostnaden.

Läs vidare…

26 februari 2010

Fokus på den enskilda patienten i nya diabetesrekommendationer

Intensiv blodsockersänkande behandling vid typ 2-diabetes minskar risken för komplikationer i njurar, ögon och nervsystem. Läkemedelsverket konstaterar i sina nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes att det vetenskapliga stödet för en sådan behandling är starkt.

Läs vidare…

5 februari 2010

Att ändra ett helt folks livsstil

Diabetesvård omfattar allt från förebyggande insatser på nationell nivå till skräddarsydd läkemedelsbehandling av förhöjt blodsocker hos enskilda individer. Det bekräftades när över 800 allmänläkare och specialister samlats i Stockholm på det årliga symposiet Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv, arrangerat av MSD.

Läs vidare…

29 januari 2010

ELONVA, ny patientvänlig fertilitetsbehandling godkänd av EU

EU har nu godkänt ELONVA® (korifollitropin alfa), ett nytt fertilitetsläkemedel. ELONVA är ett nytt långtidsverkande follikelstimulerande hormon som innebär ett patientvänligt alternativ med färre injektioner och kortare behandling.

Läs vidare…

15 januari 2010

Tidig och intensiv behandling av högt blodsocker lyfts i nya diabetesriktlinjerna

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården har presenterats i sin slutgiltiga form. I riktlinjerna får intensiv blodsockersänkande behandling hos patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes högsta prioritet. De patienter som inte förbättrar sina blodsockernivåer tillräckligt med hjälp av ändrade kostvanor och mer motion ska behandlas med läkemedel.

Läs vidare…

21 december 2010

MSD i full fart framåt efter ett händelserikt år

2010 har varit ett händelserikt år för MSD. Två företag har blivit ett, vilket gör att MSD nu är det tredje största läkemedelsföretaget i Sverige. Men vi har hunnit mycket mer än att bara flytta ihop, vi har till exempel fått fem produktnyheter och kommit i mål med ett antal vetenskapliga studier.

Läs vidare…

2 december 2010

Stort reumatologistipendium för internationellt uppmärksammad forskning kring svår kvinnosjukdom

MSD:s Reumatologistipendium 2010 går till forskaren och läkaren Anders Bengtsson. Stipendiet om 200 000 kronor får han för forskningsinsatser kring mekanismerna bakom den svåra reumatiska sjukdomen systemisk lupus erytematosus, SLE, som främst drabbar kvinnor.

Läs vidare…

22 november 2010

Ny stor studie visar att behandling med ezetimib plus simvastatin signifikant minskar antalet kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk njursjukdom

SHARP är den första och enda prospektiva, kliniska studien med patienter med kronisk njursjukdom som med säkerhet visat att LDL-kolesterolsänkande läkemedel minskar antalet vaskulära och aterosklerotiska händelser.

Läs vidare…

18 november 2010

CETP-hämmaren anacetrapib; uppfyllde primära mål för säkerhet och effekt i en fas III-studie med patienter med kranskärlssjukdom

Resultat från fas III studien DEFINE (Determining the EFficacy and Tolerability of CETP INhibition with AnacEtrapib) visar att läkemedelssubstansen anacetrapid uppnådde primära mål beträffande effekt och säkerhet.

Läs vidare…

12 november 2010

MSD vinner Scrip Awards för ‘Executive of the Year 2010’ och ‘Best Partnership Alliance’

Vid Scrip Awards Gala delades två prestigefulla priser ut till MERCK/MSD. Richard T. Clark, Merck Chairman and Chief Executive Officer, utnämndes till Executive of the Year 2010.

Läs vidare…

1 november 2010

Stort genombrott för svårbehandlad hepatit C

Resultaten från två nya fas III-studier väcker stora förhoppningar om effektivare behandling för många patienter med svårbehandlad hepatit C (genotyp 1). Fler blev botade och behandlingstiden blev i många fall avsevärt kortare.

Läs vidare…

11 oktober 2010

Patienter och expertis eniga – mycket återstår att göra för patienter med psoriasis

I fredags, den 8 oktober, samlades patientorganisationer och patientrepresentanter från olika europeiska länder, bland annat från Sverige, för att tillsammans med ledande dermatologer diskutera levnadsvillkoren för personer med psoriasis. Enigheten var stor: även om en hel del har hänt inom området de senaste tio åren återstår mycket att göra innan alla patienter får den vård de bäst behöver.

Läs vidare…

21 september 2010

JANUVIA och sulfonureiden glimepirid gav jämförbara blodsockersänkningar

Patienter med typ 2-diabetes som fick JANUVIA® (sitagliptin) som tilläggsbehandling gick även ner i vikt och hade signifikant färre fall av hypoglykemi jämfört med patienter som fick glimepirid som tillägg.

Läs vidare…

8 september 2010

Nytt läkemedel mot bipolär sjukdom

EU har godkänt SYCREST® (asenapin) för behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder hos personer med bipolär sjukdom. Godkännandet baseras på kliniska studier av totalt cirka 1300 patienter med bipolär sjukdom.

Läs vidare…

6 september 2010

Nytt läkemedel för konvertering av akut förmaksflimmer nu godkänt i EU

BRINAVESS® (vernakalant) har nu godkänts i EU, inkluderat Sverige för konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna. BRINAVESS är det första läkemedlet i en ny klass, som framför allt påverkar hjärtats förmak.

Läs vidare…

2 september 2010

Var fjärde kvinna ändrar sitt val av preventivmedel efter rådgivning – internationell undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

Ökad rådgivning gör att kvinnor väljer det preventivmedel som passar dem bäst, och det är inte alltid det som de först tänkt sig. Efter rådgivning väljer 26 procent en annan metod än de planerat.

Läs vidare…

9 juli 2010

Orättvis ungdomssubvention för unga kvinnor – olika villkor i olika landsting

Många landsting saknar ungdomssubvention för åldrarna 20-24 år, trots att flest antal aborter per 1000 kvinnor utförs i denna åldersgrupp[1]. Vilka åldrar som täcks av subventionen och vilka preventivmedel och metoder som omfattas varierar stort.

Läs vidare…

29 juni 2010

Ny fertilitetsbehandling - En injektion lika effektiv som sju

Ny data visar att behandling med det nya fertilitetsläkemedlet ELONVA (korifollitropin alfa) är lika effektiv och säker som traditionell behandling. ELONVA är ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon vilket betyder att det stimulerar äggmognaden under sju dagar.

Läs vidare…

28 juni 2010

Kvinnor med fertilitetsproblem väntar för länge med att söka hjälp

Kvinnor över 35 år väntar nästan tre gånger längre än rekommenderat innan de söker hjälp för sina fertilitetsproblem. Detta visar en stor europeisk undersökning. Där framgår också att fyra av fem kvinnor som behandlas för ofrivillig barnlöshet önskar att de sökt medicinsk hjälp tidigare.

Läs vidare…

21 juni 2010

Nya data visar god och bibehållen effekt för ny TNF-hämmare

Långtidsuppföljningar av effekten hos TNF-hämmaren SIMPONIÒ (golimumab) visar att läkemedlet ger god och bibehållen effekt på de tre allvarliga reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. Resultaten presenterades i veckan vid Europas största vetenskapliga konferens om reumatism, EULAR, i Rom.

Läs vidare…

4 juni 2010

Ny studie visar: Barn med ansträngningsutlöst astma kan få ett bättre astmaskydd vid tilläggsbehandling med SINGULAIR

En ny studie visar att tilläggsbehandling en gång dagligen med SINGULAIR® (montelukast) ger ett bättre skydd mot ansträngningsutlöst astma än tilläggsbehandling med salmeterol (en långtidsverkande β-agonist), hos barn i åldern 6-14 år.

Läs vidare…

27 maj 2010

Nytt stipendium till elegant forskning om psoriasis uppkomst

Liv Eidsmo, forskarassistent vid Karolinska Institutet, har utsetts till mottagare av det nyinstiftade Psoriasisstipendiet. Stipendiet om 100 000 kronor, det största i Sverige inom dermatologi, får hon för sin forskning kring mekanismer bakom uppkomsten av den svåra sjukdomen.

Läs vidare…

17 maj 2010

Ny läkemedelssubstans för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat

En ny fas III-studie visar bättre effekt för BRINAVESS®(vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm än med det idag mest använda läkemedlet för farmakologisk konvertering, intravenöst amiodaron.

Läs vidare…

7 maj 2010

TNF-hämmaren SIMPONI in i högkostnadsskyddet: Ny behandling vid tre allvarliga reumatiska sjukdomar nu tillgänglig för svenska patienter

Ett stort antal patienter i Sverige med svår reumatisk sjukdom ges nu möjlighet till en ny, effektiv och skonsam behandling. SIMPONI® (golimumab) är den första TNF-hämmaren som endast tas en gång i månaden, något som många reumatiker efterfrågat.

Läs vidare…

21 april 2010

Blodsockerfall ger sämre livskvalitet enligt diabetespatienter

Mer smärtor, besvär och nedstämdhet. Det uppgav patienter med typ 2-diabetes när deras blodsockerhalt sjunkit alltför mycket och en så kallad hypoglykemi uppstått. Var femte patient i en ny svensk studie rapporterar sämre livskvalitet i samband med att de upplever måttliga eller svårare former av hypoglykemi.

Läs vidare…

15 april 2010

TNF-hämmare överlägsen traditionell behandling vid svår tarmsjukdom

Patienter med Crohns sjukdom uppnår betydligt bättre behandlingsresultat med TNF-hämmaren REMICADE, jämfört med om de behandlas med det immunmodulerande preparatet azatioprin.

Läs vidare…

1 mars 2010

Svensk studie visar att REMICADE används kostnadseffektivt

Biologiska läkemedel uppmärksammas ofta i sjukvården, avseende värdet för patienten och sjukvården i förhållande till dess kostnader. Till dessa hör REMICADE® (infliximab) som bland annat används mot reumatoid artrit. En analys av patientdata från STURE (Stockholms TNF-hämmare Uppföljnings- register) visar att den kliniska nyttan av behandling med REMICADE är värd kostnaden.

Läs vidare…

26 februari 2010

Fokus på den enskilda patienten i nya diabetesrekommendationer

Intensiv blodsockersänkande behandling vid typ 2-diabetes minskar risken för komplikationer i njurar, ögon och nervsystem. Läkemedelsverket konstaterar i sina nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes att det vetenskapliga stödet för en sådan behandling är starkt.

Läs vidare…

5 februari 2010

Att ändra ett helt folks livsstil

Diabetesvård omfattar allt från förebyggande insatser på nationell nivå till skräddarsydd läkemedelsbehandling av förhöjt blodsocker hos enskilda individer. Det bekräftades när över 800 allmänläkare och specialister samlats i Stockholm på det årliga symposiet Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv, arrangerat av MSD.

Läs vidare…

29 januari 2010

ELONVA, ny patientvänlig fertilitetsbehandling godkänd av EU

EU har nu godkänt ELONVA® (korifollitropin alfa), ett nytt fertilitetsläkemedel. ELONVA är ett nytt långtidsverkande follikelstimulerande hormon som innebär ett patientvänligt alternativ med färre injektioner och kortare behandling.

Läs vidare…

15 januari 2010

Tidig och intensiv behandling av högt blodsocker lyfts i nya diabetesriktlinjerna

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården har presenterats i sin slutgiltiga form. I riktlinjerna får intensiv blodsockersänkande behandling hos patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes högsta prioritet. De patienter som inte förbättrar sina blodsockernivåer tillräckligt med hjälp av ändrade kostvanor och mer motion ska behandlas med läkemedel.

Läs vidare…

21 december 2010

MSD i full fart framåt efter ett händelserikt år

2010 har varit ett händelserikt år för MSD. Två företag har blivit ett, vilket gör att MSD nu är det tredje största läkemedelsföretaget i Sverige. Men vi har hunnit mycket mer än att bara flytta ihop, vi har till exempel fått fem produktnyheter och kommit i mål med ett antal vetenskapliga studier.

Läs vidare…

2 december 2010

Stort reumatologistipendium för internationellt uppmärksammad forskning kring svår kvinnosjukdom

MSD:s Reumatologistipendium 2010 går till forskaren och läkaren Anders Bengtsson. Stipendiet om 200 000 kronor får han för forskningsinsatser kring mekanismerna bakom den svåra reumatiska sjukdomen systemisk lupus erytematosus, SLE, som främst drabbar kvinnor.

Läs vidare…

22 november 2010

Ny stor studie visar att behandling med ezetimib plus simvastatin signifikant minskar antalet kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk njursjukdom

SHARP är den första och enda prospektiva, kliniska studien med patienter med kronisk njursjukdom som med säkerhet visat att LDL-kolesterolsänkande läkemedel minskar antalet vaskulära och aterosklerotiska händelser.

Läs vidare…

18 november 2010

CETP-hämmaren anacetrapib; uppfyllde primära mål för säkerhet och effekt i en fas III-studie med patienter med kranskärlssjukdom

Resultat från fas III studien DEFINE (Determining the EFficacy and Tolerability of CETP INhibition with AnacEtrapib) visar att läkemedelssubstansen anacetrapid uppnådde primära mål beträffande effekt och säkerhet.

Läs vidare…

12 november 2010

MSD vinner Scrip Awards för ‘Executive of the Year 2010’ och ‘Best Partnership Alliance’

Vid Scrip Awards Gala delades två prestigefulla priser ut till MERCK/MSD. Richard T. Clark, Merck Chairman and Chief Executive Officer, utnämndes till Executive of the Year 2010.

Läs vidare…

1 november 2010

Stort genombrott för svårbehandlad hepatit C

Resultaten från två nya fas III-studier väcker stora förhoppningar om effektivare behandling för många patienter med svårbehandlad hepatit C (genotyp 1). Fler blev botade och behandlingstiden blev i många fall avsevärt kortare.

Läs vidare…

11 oktober 2010

Patienter och expertis eniga – mycket återstår att göra för patienter med psoriasis

I fredags, den 8 oktober, samlades patientorganisationer och patientrepresentanter från olika europeiska länder, bland annat från Sverige, för att tillsammans med ledande dermatologer diskutera levnadsvillkoren för personer med psoriasis. Enigheten var stor: även om en hel del har hänt inom området de senaste tio åren återstår mycket att göra innan alla patienter får den vård de bäst behöver.

Läs vidare…

21 september 2010

JANUVIA och sulfonureiden glimepirid gav jämförbara blodsockersänkningar

Patienter med typ 2-diabetes som fick JANUVIA® (sitagliptin) som tilläggsbehandling gick även ner i vikt och hade signifikant färre fall av hypoglykemi jämfört med patienter som fick glimepirid som tillägg.

Läs vidare…

8 september 2010

Nytt läkemedel mot bipolär sjukdom

EU har godkänt SYCREST® (asenapin) för behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder hos personer med bipolär sjukdom. Godkännandet baseras på kliniska studier av totalt cirka 1300 patienter med bipolär sjukdom.

Läs vidare…

6 september 2010

Nytt läkemedel för konvertering av akut förmaksflimmer nu godkänt i EU

BRINAVESS® (vernakalant) har nu godkänts i EU, inkluderat Sverige för konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna. BRINAVESS är det första läkemedlet i en ny klass, som framför allt påverkar hjärtats förmak.

Läs vidare…

2 september 2010

Var fjärde kvinna ändrar sitt val av preventivmedel efter rådgivning – internationell undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

Ökad rådgivning gör att kvinnor väljer det preventivmedel som passar dem bäst, och det är inte alltid det som de först tänkt sig. Efter rådgivning väljer 26 procent en annan metod än de planerat.

Läs vidare…

9 juli 2010

Orättvis ungdomssubvention för unga kvinnor – olika villkor i olika landsting

Många landsting saknar ungdomssubvention för åldrarna 20-24 år, trots att flest antal aborter per 1000 kvinnor utförs i denna åldersgrupp[1]. Vilka åldrar som täcks av subventionen och vilka preventivmedel och metoder som omfattas varierar stort.

Läs vidare…

29 juni 2010

Ny fertilitetsbehandling - En injektion lika effektiv som sju

Ny data visar att behandling med det nya fertilitetsläkemedlet ELONVA (korifollitropin alfa) är lika effektiv och säker som traditionell behandling. ELONVA är ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon vilket betyder att det stimulerar äggmognaden under sju dagar.

Läs vidare…

28 juni 2010

Kvinnor med fertilitetsproblem väntar för länge med att söka hjälp

Kvinnor över 35 år väntar nästan tre gånger längre än rekommenderat innan de söker hjälp för sina fertilitetsproblem. Detta visar en stor europeisk undersökning. Där framgår också att fyra av fem kvinnor som behandlas för ofrivillig barnlöshet önskar att de sökt medicinsk hjälp tidigare.

Läs vidare…

21 juni 2010

Nya data visar god och bibehållen effekt för ny TNF-hämmare

Långtidsuppföljningar av effekten hos TNF-hämmaren SIMPONIÒ (golimumab) visar att läkemedlet ger god och bibehållen effekt på de tre allvarliga reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. Resultaten presenterades i veckan vid Europas största vetenskapliga konferens om reumatism, EULAR, i Rom.

Läs vidare…

4 juni 2010

Ny studie visar: Barn med ansträngningsutlöst astma kan få ett bättre astmaskydd vid tilläggsbehandling med SINGULAIR

En ny studie visar att tilläggsbehandling en gång dagligen med SINGULAIR® (montelukast) ger ett bättre skydd mot ansträngningsutlöst astma än tilläggsbehandling med salmeterol (en långtidsverkande β-agonist), hos barn i åldern 6-14 år.

Läs vidare…

27 maj 2010

Nytt stipendium till elegant forskning om psoriasis uppkomst

Liv Eidsmo, forskarassistent vid Karolinska Institutet, har utsetts till mottagare av det nyinstiftade Psoriasisstipendiet. Stipendiet om 100 000 kronor, det största i Sverige inom dermatologi, får hon för sin forskning kring mekanismer bakom uppkomsten av den svåra sjukdomen.

Läs vidare…

17 maj 2010

Ny läkemedelssubstans för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat

En ny fas III-studie visar bättre effekt för BRINAVESS®(vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm än med det idag mest använda läkemedlet för farmakologisk konvertering, intravenöst amiodaron.

Läs vidare…

7 maj 2010

TNF-hämmaren SIMPONI in i högkostnadsskyddet: Ny behandling vid tre allvarliga reumatiska sjukdomar nu tillgänglig för svenska patienter

Ett stort antal patienter i Sverige med svår reumatisk sjukdom ges nu möjlighet till en ny, effektiv och skonsam behandling. SIMPONI® (golimumab) är den första TNF-hämmaren som endast tas en gång i månaden, något som många reumatiker efterfrågat.

Läs vidare…

21 april 2010

Blodsockerfall ger sämre livskvalitet enligt diabetespatienter

Mer smärtor, besvär och nedstämdhet. Det uppgav patienter med typ 2-diabetes när deras blodsockerhalt sjunkit alltför mycket och en så kallad hypoglykemi uppstått. Var femte patient i en ny svensk studie rapporterar sämre livskvalitet i samband med att de upplever måttliga eller svårare former av hypoglykemi.

Läs vidare…

15 april 2010

TNF-hämmare överlägsen traditionell behandling vid svår tarmsjukdom

Patienter med Crohns sjukdom uppnår betydligt bättre behandlingsresultat med TNF-hämmaren REMICADE, jämfört med om de behandlas med det immunmodulerande preparatet azatioprin.

Läs vidare…

1 mars 2010

Svensk studie visar att REMICADE används kostnadseffektivt

Biologiska läkemedel uppmärksammas ofta i sjukvården, avseende värdet för patienten och sjukvården i förhållande till dess kostnader. Till dessa hör REMICADE® (infliximab) som bland annat används mot reumatoid artrit. En analys av patientdata från STURE (Stockholms TNF-hämmare Uppföljnings- register) visar att den kliniska nyttan av behandling med REMICADE är värd kostnaden.

Läs vidare…

26 februari 2010

Fokus på den enskilda patienten i nya diabetesrekommendationer

Intensiv blodsockersänkande behandling vid typ 2-diabetes minskar risken för komplikationer i njurar, ögon och nervsystem. Läkemedelsverket konstaterar i sina nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes att det vetenskapliga stödet för en sådan behandling är starkt.

Läs vidare…

5 februari 2010

Att ändra ett helt folks livsstil

Diabetesvård omfattar allt från förebyggande insatser på nationell nivå till skräddarsydd läkemedelsbehandling av förhöjt blodsocker hos enskilda individer. Det bekräftades när över 800 allmänläkare och specialister samlats i Stockholm på det årliga symposiet Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv, arrangerat av MSD.

Läs vidare…

29 januari 2010

ELONVA, ny patientvänlig fertilitetsbehandling godkänd av EU

EU har nu godkänt ELONVA® (korifollitropin alfa), ett nytt fertilitetsläkemedel. ELONVA är ett nytt långtidsverkande follikelstimulerande hormon som innebär ett patientvänligt alternativ med färre injektioner och kortare behandling.

Läs vidare…

15 januari 2010

Tidig och intensiv behandling av högt blodsocker lyfts i nya diabetesriktlinjerna

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården har presenterats i sin slutgiltiga form. I riktlinjerna får intensiv blodsockersänkande behandling hos patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes högsta prioritet. De patienter som inte förbättrar sina blodsockernivåer tillräckligt med hjälp av ändrade kostvanor och mer motion ska behandlas med läkemedel.

Läs vidare…

21 december 2010

MSD i full fart framåt efter ett händelserikt år

2010 har varit ett händelserikt år för MSD. Två företag har blivit ett, vilket gör att MSD nu är det tredje största läkemedelsföretaget i Sverige. Men vi har hunnit mycket mer än att bara flytta ihop, vi har till exempel fått fem produktnyheter och kommit i mål med ett antal vetenskapliga studier.

Läs vidare…

2 december 2010

Stort reumatologistipendium för internationellt uppmärksammad forskning kring svår kvinnosjukdom

MSD:s Reumatologistipendium 2010 går till forskaren och läkaren Anders Bengtsson. Stipendiet om 200 000 kronor får han för forskningsinsatser kring mekanismerna bakom den svåra reumatiska sjukdomen systemisk lupus erytematosus, SLE, som främst drabbar kvinnor.

Läs vidare…

22 november 2010

Ny stor studie visar att behandling med ezetimib plus simvastatin signifikant minskar antalet kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk njursjukdom

SHARP är den första och enda prospektiva, kliniska studien med patienter med kronisk njursjukdom som med säkerhet visat att LDL-kolesterolsänkande läkemedel minskar antalet vaskulära och aterosklerotiska händelser.

Läs vidare…

18 november 2010

CETP-hämmaren anacetrapib; uppfyllde primära mål för säkerhet och effekt i en fas III-studie med patienter med kranskärlssjukdom

Resultat från fas III studien DEFINE (Determining the EFficacy and Tolerability of CETP INhibition with AnacEtrapib) visar att läkemedelssubstansen anacetrapid uppnådde primära mål beträffande effekt och säkerhet.

Läs vidare…

12 november 2010

MSD vinner Scrip Awards för ‘Executive of the Year 2010’ och ‘Best Partnership Alliance’

Vid Scrip Awards Gala delades två prestigefulla priser ut till MERCK/MSD. Richard T. Clark, Merck Chairman and Chief Executive Officer, utnämndes till Executive of the Year 2010.

Läs vidare…

1 november 2010

Stort genombrott för svårbehandlad hepatit C

Resultaten från två nya fas III-studier väcker stora förhoppningar om effektivare behandling för många patienter med svårbehandlad hepatit C (genotyp 1). Fler blev botade och behandlingstiden blev i många fall avsevärt kortare.

Läs vidare…

11 oktober 2010

Patienter och expertis eniga – mycket återstår att göra för patienter med psoriasis

I fredags, den 8 oktober, samlades patientorganisationer och patientrepresentanter från olika europeiska länder, bland annat från Sverige, för att tillsammans med ledande dermatologer diskutera levnadsvillkoren för personer med psoriasis. Enigheten var stor: även om en hel del har hänt inom området de senaste tio åren återstår mycket att göra innan alla patienter får den vård de bäst behöver.

Läs vidare…

21 september 2010

JANUVIA och sulfonureiden glimepirid gav jämförbara blodsockersänkningar

Patienter med typ 2-diabetes som fick JANUVIA® (sitagliptin) som tilläggsbehandling gick även ner i vikt och hade signifikant färre fall av hypoglykemi jämfört med patienter som fick glimepirid som tillägg.

Läs vidare…

8 september 2010

Nytt läkemedel mot bipolär sjukdom

EU har godkänt SYCREST® (asenapin) för behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder hos personer med bipolär sjukdom. Godkännandet baseras på kliniska studier av totalt cirka 1300 patienter med bipolär sjukdom.

Läs vidare…

6 september 2010

Nytt läkemedel för konvertering av akut förmaksflimmer nu godkänt i EU

BRINAVESS® (vernakalant) har nu godkänts i EU, inkluderat Sverige för konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna. BRINAVESS är det första läkemedlet i en ny klass, som framför allt påverkar hjärtats förmak.

Läs vidare…

2 september 2010

Var fjärde kvinna ändrar sitt val av preventivmedel efter rådgivning – internationell undersökning kan bidra till färre oönskade graviditeter

Ökad rådgivning gör att kvinnor väljer det preventivmedel som passar dem bäst, och det är inte alltid det som de först tänkt sig. Efter rådgivning väljer 26 procent en annan metod än de planerat.

Läs vidare…

9 juli 2010

Orättvis ungdomssubvention för unga kvinnor – olika villkor i olika landsting

Många landsting saknar ungdomssubvention för åldrarna 20-24 år, trots att flest antal aborter per 1000 kvinnor utförs i denna åldersgrupp[1]. Vilka åldrar som täcks av subventionen och vilka preventivmedel och metoder som omfattas varierar stort.

Läs vidare…

29 juni 2010

Ny fertilitetsbehandling - En injektion lika effektiv som sju

Ny data visar att behandling med det nya fertilitetsläkemedlet ELONVA (korifollitropin alfa) är lika effektiv och säker som traditionell behandling. ELONVA är ett långtidsverkande follikelstimulerande hormon vilket betyder att det stimulerar äggmognaden under sju dagar.

Läs vidare…

28 juni 2010

Kvinnor med fertilitetsproblem väntar för länge med att söka hjälp

Kvinnor över 35 år väntar nästan tre gånger längre än rekommenderat innan de söker hjälp för sina fertilitetsproblem. Detta visar en stor europeisk undersökning. Där framgår också att fyra av fem kvinnor som behandlas för ofrivillig barnlöshet önskar att de sökt medicinsk hjälp tidigare.

Läs vidare…

21 juni 2010

Nya data visar god och bibehållen effekt för ny TNF-hämmare

Långtidsuppföljningar av effekten hos TNF-hämmaren SIMPONIÒ (golimumab) visar att läkemedlet ger god och bibehållen effekt på de tre allvarliga reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. Resultaten presenterades i veckan vid Europas största vetenskapliga konferens om reumatism, EULAR, i Rom.

Läs vidare…

4 juni 2010

Ny studie visar: Barn med ansträngningsutlöst astma kan få ett bättre astmaskydd vid tilläggsbehandling med SINGULAIR

En ny studie visar att tilläggsbehandling en gång dagligen med SINGULAIR® (montelukast) ger ett bättre skydd mot ansträngningsutlöst astma än tilläggsbehandling med salmeterol (en långtidsverkande β-agonist), hos barn i åldern 6-14 år.

Läs vidare…

27 maj 2010

Nytt stipendium till elegant forskning om psoriasis uppkomst

Liv Eidsmo, forskarassistent vid Karolinska Institutet, har utsetts till mottagare av det nyinstiftade Psoriasisstipendiet. Stipendiet om 100 000 kronor, det största i Sverige inom dermatologi, får hon för sin forskning kring mekanismer bakom uppkomsten av den svåra sjukdomen.

Läs vidare…

17 maj 2010

Ny läkemedelssubstans för konvertering av förmaksflimmer ger bättre resultat

En ny fas III-studie visar bättre effekt för BRINAVESS®(vernakalant) givet intravenöst vid konvertering av förmaksflimmer till normal hjärtrytm än med det idag mest använda läkemedlet för farmakologisk konvertering, intravenöst amiodaron.

Läs vidare…

7 maj 2010

TNF-hämmaren SIMPONI in i högkostnadsskyddet: Ny behandling vid tre allvarliga reumatiska sjukdomar nu tillgänglig för svenska patienter

Ett stort antal patienter i Sverige med svår reumatisk sjukdom ges nu möjlighet till en ny, effektiv och skonsam behandling. SIMPONI® (golimumab) är den första TNF-hämmaren som endast tas en gång i månaden, något som många reumatiker efterfrågat.

Läs vidare…

21 april 2010

Blodsockerfall ger sämre livskvalitet enligt diabetespatienter

Mer smärtor, besvär och nedstämdhet. Det uppgav patienter med typ 2-diabetes när deras blodsockerhalt sjunkit alltför mycket och en så kallad hypoglykemi uppstått. Var femte patient i en ny svensk studie rapporterar sämre livskvalitet i samband med att de upplever måttliga eller svårare former av hypoglykemi.

Läs vidare…

15 april 2010

TNF-hämmare överlägsen traditionell behandling vid svår tarmsjukdom

Patienter med Crohns sjukdom uppnår betydligt bättre behandlingsresultat med TNF-hämmaren REMICADE, jämfört med om de behandlas med det immunmodulerande preparatet azatioprin.

Läs vidare…

1 mars 2010

Svensk studie visar att REMICADE används kostnadseffektivt

Biologiska läkemedel uppmärksammas ofta i sjukvården, avseende värdet för patienten och sjukvården i förhållande till dess kostnader. Till dessa hör REMICADE® (infliximab) som bland annat används mot reumatoid artrit. En analys av patientdata från STURE (Stockholms TNF-hämmare Uppföljnings- register) visar att den kliniska nyttan av behandling med REMICADE är värd kostnaden.

Läs vidare…

26 februari 2010

Fokus på den enskilda patienten i nya diabetesrekommendationer

Intensiv blodsockersänkande behandling vid typ 2-diabetes minskar risken för komplikationer i njurar, ögon och nervsystem. Läkemedelsverket konstaterar i sina nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes att det vetenskapliga stödet för en sådan behandling är starkt.

Läs vidare…

5 februari 2010

Att ändra ett helt folks livsstil

Diabetesvård omfattar allt från förebyggande insatser på nationell nivå till skräddarsydd läkemedelsbehandling av förhöjt blodsocker hos enskilda individer. Det bekräftades när över 800 allmänläkare och specialister samlats i Stockholm på det årliga symposiet Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv, arrangerat av MSD.

Läs vidare…

29 januari 2010

ELONVA, ny patientvänlig fertilitetsbehandling godkänd av EU

EU har nu godkänt ELONVA® (korifollitropin alfa), ett nytt fertilitetsläkemedel. ELONVA är ett nytt långtidsverkande follikelstimulerande hormon som innebär ett patientvänligt alternativ med färre injektioner och kortare behandling.

Läs vidare…

15 januari 2010

Tidig och intensiv behandling av högt blodsocker lyfts i nya diabetesriktlinjerna

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården har presenterats i sin slutgiltiga form. I riktlinjerna får intensiv blodsockersänkande behandling hos patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes högsta prioritet. De patienter som inte förbättrar sina blodsockernivåer tillräckligt med hjälp av ändrade kostvanor och mer motion ska behandlas med läkemedel.

Läs vidare…Copyright © 2019 MSD Sverige AB