Press

Följande information är avsedd för journalister

Välj år:

13 april 2014

De ska leda MSD Sverige

I dag presenterade vd Jacob Tellgren sin nya ledningsgrupp för MSD Sverige. Förändringen är ett led i företagets nya affärsmodell som bygger på ett ökat fokus på samarbeten med hälso- och sjukvården. Företaget överger nu helt affärsområden indelade efter terapiområden och organiseras istället utifrån sjukvårdsregionerna i Sverige.

Läs vidare…

1 april 2014

Vi utvecklar vår affärsmodell för att bättre möta behoven i morgondagens hälso- och sjukvård

MSD har idag tagit ytterligare ett steg för att öka vårt fokus på samarbete med hälso- och sjukvården. Målet med vår utvecklade affärsmodell är att bidra till ännu bättre behandlingsresultat att och våra läkemedel används där de gör störst nytta. Förändringarna innebär att vi helt överger affärsområden indelade efter terapiområden och istället organiserar oss efter sjukvårdsregionerna i Sverige. Det innebär samtidigt en tydlig omfördelning av personalresurser för att bättre möta vårdens behov och förbättra förutsättningar för att våra produkter når patienterna.

Läs vidare…

17 mars 2014

Nya samarbeten ska utvärdera kombinationsbehandlingar med PD-1-hämmaren MK-3475

MSD har tecknat tre separata avtal om kliniska forskningssamarbeten med Amgen, Incyte och Pfizer för att utvärdera effekt och säkerhet för MSD:s PD-1-hämmare under utveckling MK-3475 i kombination med andra cancerläkemedel. Samarbetena gäller bland annat behandling av njurcancer, icke småcellig lungcancer och avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

13 mars 2014

Första jämförande studien mellan integrashämmaren Isentress och två olika proteashämmare – nya resultat från AIDS Clinical Trial Group

Data från en jämförande studie mellan raltegravir (Isentress), atazanavir/r och darunavir/r visar på likvärdig effekt mellan läkemedlen. Däremot finns skillnader vad gäller biverkningar som kan leda till avbruten behandling och virologisk svikt (tid till att virusnivån eventuellt ökar och når ett visst tröskelvärde). Studien genomfördes på behandlingsnaiva hiv-patienter och utfördes av den oberoende organisationen ACTG (AIDS Clinical Trials Group). Resultaten presenterades nyligen på CROI 2014 (The 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) i Boston.

Läs vidare…

2 januari 2014

Ny vd för MSD i Sverige

Jacob Tellgren är ny vd för hälso- och sjukvårdsföretaget MSD i Sverige. Han tillträdde den 1 januari 2014. Jacob efterträder Mike Nally som varit vd sedan 2011.

Läs vidare…

Presskontakter

Ulf Janzon
Ulf Janzon
Policy & Communications Director
Tel: 08-578 136 73
sms: 0703-55 08 52
ulf.janzon@merck.com