Vacciner

Vacciner som förebyggande vård
I stället för att behandla dem som blir sjuka vill man med vacciner förhindra sjukdom genom att stimulera kroppens eget immunsystem. Den strategin visar i allt högre grad vägen för morgondagens biomedicinska forskning. Vacciner ligger väl i linje med dagens inriktning mot mer förebyggande vårdinsatser och målinriktad medicinsk behandling. Den strategin är dessutom väl anpassad till nutida trender inom samhällsliv och politik där tonvikt ligger på förebyggande hälsoarbete.

Förutom för att förebygga infektionssjukdomar använder forskarna vaccinteknik för att försöka hitta förebyggande behandlingar i vissa målpopulationer. En dag kanske det går att stimulera immunsystemet för att motverka, eller till och med stoppa, spridningen av mutationer som ger upphov till exempelvis cancer eller Alzhemiers sjukdom.

Läkemedelsindustrins investeringar på över två miljarder US-dollar årligen i forskning och utveckling av vacciner, och de över 150 pågående vaccinprojekten som pågår världen över, skapar förutsättningar för en ljus framtid vad gäller hälsoförebyggande användning av vacciner.Copyright © 2019 MSD Sverige AB