Smärta

Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt att komma ihåg att den som drabbas är den enda som kan bedöma sin egen smärta. Det är viktigt att smärta behandlas snabbt och effektivt. Annars kan smärtan lämna ett "smärtavtryck" i nervsystemet, så att man blir mer känslig för smärta. Smärta föder alltså mer smärta. Det är viktigt att du kan beskriva din smärta för din läkare så att du får rätt behandling.Copyright © 2019 MSD Sverige AB